Thursday, December 31, 2015

Fijn eindejaar en een super 2016

Ik wens jullie allen een fijn eindejaar en een goed, gezond en succesvol 2016.


2016 wordt zeker een jaar van uitdagingen. Niet alleen in mijn eigen "ervaring" met ouderverstoting, maar ook in de dienstverlening die we vanaf januari 2016 in de markt zullen zetten. Meer informatie volgt binnenkort.

Monday, December 21, 2015

Ouderverstoting en sociale media

Sociale media is zo'n aanwezigheid in ons leven vandaag de dag en veel van uw vervreemde kinderen maken gebruik van sociale media profielen. Hoewel dit een gelegenheid voor u is om mee te kijken naar uw kind, of om te zien wat ze van plan zijn, geeft het hen ook de kans om je uit te sluiten en voelt u zich afgewezen.


Sommige ouders hebben toegang om het profiel van hun kind te zien, anderen zijn volledig geblokkeerd en andere ouders hebben de ene dag wel toegang en de volgende dag zijn ze geblokkeerd. Deze "mind games" maken je soms gek! Wat is er veranderd? Wat heb ik gedaan? Waarom gebeurt dit?

Hier is mijn visie op het gebruik van sociale media als een vervreemde/verstoten ouder.


Lees hier het volledig artikel: Ouderverstoting en sociale media

Thursday, December 17, 2015

Kerst- en Nieuwjaar

Deze periode van het jaar valt voor velen extra zwaar. Het gemis van hun geliefde kinderen tijdens een periode waar iedereen elkaar het beste wenst. Vaak komen hier ook nog eens feestjes bij met vrienden en familie, die vaak niet begrijpen wat ouderverstoting betekend en waar je zelf geen energie hebt om het hen duidelijk te maken.
Hierbij alvast mijn wensen voor diegene die het moeilijk hebben in deze periode.


Lukt het je niet: neem contact

Wednesday, December 16, 2015

HOE GA JE OM MET HULPVERLENERS TIJDENS DE SCHEIDING VAN EEN NARCIST?

Tijdens jullie scheiding met kinderen, krijgen jullie met hulpverleners te maken, omdat de narcist jou aanwijst als de ongeschikte ouder. Als het uitdraait op een vechtscheiding krijgen jullie zelfs met een hele hoop meer hulpverleners te maken! Hoe moet je omgaan met hulpverleners tijdens de scheiding met een narcist? Hoe moet je omgaan met hulpverleners tijdens je scheiding van een narcist terwijl je kinderen hebt?
 
Lees hier het volledig artikel: ** Hoe ga je om met hulpverleners ** 

Saturday, December 12, 2015

MANIFEST voor het recht van het kind op omgang met beide ouders!

Voor het recht van het kind op omgang met beide (groot)ouders Kinderen hebben contact met hun beide ouders nodig. In dit manifest zetten we in 8 punten uiteen waarom dit een existentieel recht is en hoe dit kan worden bereikt.

1. SCHEIDEN IS NOOIT GOED VOOR EEN KIND,
2. LAAT KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS OOK GEWOON KIND ZIJN,
3. VADERS EN MOEDERS ZIJN ALLEBEI EVEN BELANGRIJK VOOR HUN KIND(EREN)
4. GEEN ENKEL KIND MAG ZIJN OUDERS VERLIEZEN DOOR EEN SCHEIDING,
5. IEDER KIND HEEFT RECHT OP LIEFDE VAN BEIDE (GROOT)OUDERS,
6. VERTEL NOOIT SLECHTE DINGEN OVER DE ANDERE (GROOT)OUDER,
7. OUDERS BETREKKEN HUN KINDEREN NIET BIJ HUN PROBLEMEN,
8. DE OVERHEID HEEFT DE PLICHT ER VOOR TE ZORGEN DAT HAAR SYSTEEM VAN RECHTSPRAAK EN HULPVERLENING NOOIT TUSSEN OUDERS EN KINDEREN KOMT IN TE STAAN,

Lees hier het volledige manifest: ** Manifest **

Thursday, December 10, 2015

Informatieplicht van scholen aan de verstoten ouder.

Naar aanleiding van een recente vraag, waarbij de school de toegang ontzegt tot alle informatie voor de verstoten ouder, volgende opmerkingen:

Onderstaande omzendbrief geeft perfect weer hoe scholen zich dienen op te stellen:

Wanneer een school toch niet hun informatieplicht nakomen op eenvoudig verzoek, kan je onderstaand document hiervoor gebruiken:

Extra vragen of behoefte voor een gesprek, contacteer me: tjanssen.tom@gmail.comTuesday, December 1, 2015

Ouderverstoting? Niet respecteren van verblijfsregeling is gewelddaad.

Eric De Corte, Erkend bemiddelaar en echtscheidings consulent, schreef onderstaand bericht op zijn blog naar aanleiding van de recentelijke mededeling door het ministerie van Justitie in Belgie:

"Ouderverstoting: reeds eerder schreef ik hierover. Het kabinet van Justitie heeft in dit verband recent een belangrijke mededeling gedaan: het niet respecteren van een verblijfsregeling, en dus het niet meegeven van een kind aan de andere ouder, wordt gelijkgesteld met het begrip ‘partnergeweld’. Dit betekent dat het niet naleven van de verblijfsregeling als een misdrijf wordt gecatalogeerd en dus als een gewelddaad."

Huis van Hereniging vzw

Onrechtstreeks via Bemiddeling vzw  bereikte ons het nieuws van de verenging “Het Huis van Hereniging vzw Vlaanderen”: Het Belgisch Kabinet van Justitie maakte deze vereniging een nieuwe visie kenbaar. Een nieuwe visie van de behandeling van het niet naleven van het omgangsrecht met kinderen bij scheiding van ouders.
De mededeling van het kabinet is niet mis te verstaan en klinkt als muziek in de oren van ouders die nu worden geconfronteerd met het niet naleven van het omgangsrecht. Want vergis je niet, er zijn nogal wat ouders die aanlopen tegen onrecht. Of het nu op papier staat of niet, sommige ouders lappen de met vonnis bekrachtigde verblijfsregeling aan hun laars. Met deze nieuwe visie van het Ministerie van Justitie is het best tweemaal nadenken. Want zo luidt de boodschap van het kabinet:

Volledig artikel: Ouderverstoting? Niet respecteren van verblijfsregeling is gewelddaad.

Monday, November 23, 2015

** Een mijlpaal **

Goed nieuws van het Kabinet Justitie in Belgie!

Gisteren (ja op een zondag) kregen we antwoord van de kabinetsmedewerker van Min. Geens i.v.m. de aanpak ouderverstoting. Meerbepaald inzake Strafrecht.

"De Minister van justitie heeft zopas de richtlijnen opgenomen in COL 4/2006 die bindend zijn voor alle parketmagistraten herzien. In de nieuwe richtlijnen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ernstige gevolgen die de niet-afgifte van een kind kan hebben. Tegelijk wordt beklemtoond dat het niet-afgeven van een kind een inbreuk vormt op het recht van het kind om persoonlijke relaties te onderhouden met één van zijn ouders.

Voortaan zal het misdrijf van niet-afgifte van een kind onder het begrip ‘partnergeweld’ worden gecatalogeerd. Deze misdrijven zullen dus met dezelfde ernst behandeld worden als de andere gewelddaden, maar waarbij men rekening moet houden met het specifieke karakter ervan. Een automatische link wordt ook voorzien met de jeugdbescherming (melding van ‘minderjarige in verontrustende situatie’)."

Meer info in de loop van volgende week.

Friday, November 20, 2015

Ook in Nederland is ouderverstoting een onbekend begrip

Bron: De Stentor

DEVENTER - Marco Brinkerink ziet zijn kinderen al drie jaar niet. Van de rechter mag de Deventenaar alleen contact hebben via Whatsapp of sms, maar zelfs dát heeft hij niet. Omdat zijn ex hun zoon meteen na de uitspraak een ander nummer gaf. App'jes blijven sindsdien onbeantwoord.

Het rapport dat de Raad van de Kinderbescherming opstelde en dat ten grondslag lag aan de uitspraak, maakt Brinkerink boos en wanhopig. Hij voelde zich door de kinderbescherming op z'n zachtst gezegd niet gehoord.
Toekomst
Hij diende een klacht in bij de onafhankelijke klachtencommissie en werd op de meeste en belangrijkste punten in het gelijk gesteld. De Raad was partijdig en het onderzoek zelf deels onzurgvuldig en onvolledig. Maar Brinkerink schiet met zijn gelijk weinig op. De reactie van de Kinderbescherming op de uitspraak, lag deze week al bij hem op de mat. "Ze trekken er lering uit, voor de toekomst...." Brinkerink zucht. Diep.
Dwaze Vaders
Klachten tegen de Raad voor de Kinderbescherming die gegrond worden verklaard, leveren de klager meestal niets op. Dat is de ervaring van de Stichting Dwaze Vaders. "Het is praktijk dat het niets aan de zaak verandert", zegt Annemieke Bevaart van de stichting. "De uitspraak van de klachtencommissie wordt slechts als bijvoegsel aan het raadsrapport gehangen."
Jaarlijks kloppen zeker 5000 vaders bij de stichting aan voor advies of hulp. "Vaak hebben zij dan te maken met de raad of met Jeugdzorg. De raad is een heel star orgaan, dat eigenlijk altijd voor de moeder kiest."
De Raad voor de Kinderbescherming kon niet inhoudelijk reageren.

** Ouderverstoting is genderloos en komt in alle lagen van de maatschappij voor. Van zodra er sprake is van een jeugdtrauma in de context van liefde en hechting bij de ex-partner. **

Wednesday, November 18, 2015


Binnenkort een nieuwe bijeenkomst voor verstoten ouders, hou deze pagina in het oog.

Sunday, November 15, 2015

Hoe sommige narcisten te keer gaan

Als ervaringsdeskundige tracht ik de afgelopen maanden mensen te ondersteunen in hun problematiek van ouderverstoting. Sommigen vinden het echter nodig om anderen hierbij aan te vallen. Ze schieten als het ware op alles wat beweegt.

Tot twee maal toe werden collega ervaringsdeskundigen en professionele hulpverleners aangevallen omdat ze voor hun opleiding een bijdrage vragen. Dit soort aanvallen accepteer ik niet, nu niet en nooit niet. "Als je een schilder zoekt die volgens jou te duur is, dan ga je op zoek naar een andere schilder, zonder die eerste met de <<grond gelijk te maken>>".

Tot 3 maal toe ben ik ondertussen verwenst met allerlei mooie woorden die alvast iets zeggen over de persoon die ze uitspreekt, telkens opnieuw iemand die zich voordoet als deskundige op het vlak van ouderverstoting:

"@Tom, wat ben jij een sneu mannetje. Het is te gemakkelijk en goedkoop nog meer over jou te vinden. Laat ik het zo zeggen; mannen als jij…. Die komen nog niet eens in een straal van 3 meter bij mij in de buurt, die durven dat niet eens. Een te klein pikkie en daar ik narcisten er zo uit haal, begrijp jij wel waar ik jou onder schaar."

"Sowieso vraag ik mij af welke actieve rol, welk positief verschil er vanuit Herverbinden, het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Een heel jaar onder de radar en dan in eens komen er bijeenkomsten. Zaaltjes met blijkbaar huurkosten…. Hoeveel mensen moeten er 35 euro betalen wil jij ervan profiteren? Wie is daar als autoriteit? Wat is nou dus de visie en de boodschap die je wilt uitdragen? Wat krijgen de mensen voor 35 euro mee om effectief een verschil te kunnen maken tegen ouderverstoting?"

Ook anderen werden al persoonlijk aangevallen als het gaat om hun bijdrage rond ouderverstoting. Dat deze persoon zich dan ook opstelt om in Nederland ook maar iets te betekenen voor die ouders die zijn betrokken bij ouderverstoting, tart alle verbeelding, want zodra deze ouders, welke reeds emotioneel zijn gekwetst, hun eigen mening uiten, worden ze met de grond gelijk gemaakt. 

Wees bedachtzaam.
De strijd is lang, emotioneel en uitputtend.


Tuesday, November 10, 2015

Pathologie van ouderverstoting - Dr. Craig Childress

De pathologie van "ouderlijke vervreemding" kan worden geïdentificeerd door een set van drie diagnostische indicatoren:

1. Gehechtheids onderdrukking:
2. Persoonlijkheids stoornis:
3. Waanvoorstellingen:


Contacteer me voor meer informatie of voor een info sessie, via: tjanssen.tom@gmail.com

Sunday, November 8, 2015

De invloed van ouderverstoting bij kinderen.

Draconisch! Dit label wordt soms gegeven door een professional in de geestelijke gezondheidszorg bij het lezen van specifieke aanbevelingen uit een rapport dat ernstige ouderlijke vervreemding heeft geïdentificeerd. Men zou ook een dergelijk label in rechtszaken moeten horen van de advocaat die de vervreemdende ouder vertegenwoordigd. Dus ik dacht dat het misschien de moeite waard was om te kijken naar het feit of dit label ook daadwerkelijk past.
Graag wil ik jullie vragen naar jullie feedback over dit artikel maar ook over deze Blog via het commentaar veld hieronder, bedankt. 

Thursday, November 5, 2015

Wat kinderen echt nodig hebben ?

Onlangs nam ik deel aan een info avond rond "opvoeden in een verwenmaatschappij", gegeven door De Onderstroom (www.deonderstroom.be), hier werd o.a. verteld wat kinderen echt nodig hebben:

Thursday, October 29, 2015

Videoboodschap Minister GeensNaar aanleiding van het internationaal symposium wat Huis van Hereniging wou organiseren in Mei 2015, werd er een openingstoespraak door de Belgische minister van Justitie (Dhr. Koen Geens) opgenomen.
Uit deze boodschap blijkt eens te meer dat de minister kennis heeft van deze en onze PAS problematiek en een aantal pijnpunten aanhaald in zijn boodschap.
Vandaag, 29/10 zitten we opnieuw samen op het kabinet Justitie, dit reeds voor de 4e maal.
De weg is nog lang, maar er wordt aan gewerkt. Hou vol!

Sunday, October 25, 2015

Narcisme en Narcistische Persoonlijkheids Stoornis: vaak de achterliggende reden van ouderverstoting.

Wanneer een man of een vrouw lijdt aan een aandoening genaamd “narcistische persoonlijkheidsstoornis”, tonen ze patronen van afwijkend of abnormaal gedrag dat zo slecht is, dat het een bloedbad creëert voor die mensen die ongelukkig genoeg een nauwe relatie met hen hebben.

Dit disfunctioneel gedrag impliceert dergelijke gevoelloze exploitatie van hun slachtoffers, dat het de geboorte heeft gegeven aan een nieuwe aandoening die bekend staat als Narcistische Slachtoffer Syndroom (NSS) of (Narcistische Abuse Syndrome). Terwijl veel is geschreven over narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS), is er weinig of niets ingeschreven over Narcistische Slachtoffer Syndroom (NSS). De “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)”, die is gepubliceerd door de American Psychiatric Association, en wordt beschouwd als de "bijbel" voor alle professionals, dekt NPS uitgebreid. Echter DSM-IV heeft nog niets geschreven over de effecten op mensen die wonen of werken met het martelende gedrag van de narcist, en de gevolgen van dat gedrag op de geestelijke gezondheid van het slachtoffer. Dankzij het toegewijde werk van vele psychotherapeuten, is duidelijk geworden dat een reeks van waarneembare eigenschappen ontstaan bij het werken met slachtoffers van narcistisch misbruik. Het goede nieuws is dat de Amerikaanse therapeuten pleiten voor de erkenning van dit syndroom en het dient opgenomen te worden in de volgende Diagnostic and Statistical Manual (DSM-V, die zal worden gepubliceerd), in de hoop dat alle therapeuten standaard richtlijnen krijgen voor het formuleren van een manier van werken met dit syndroom.


Graag wil ik jullie vragen naar jullie feedback over dit artikel maar ook over deze Blog via het commentaar veld hieronder, bedankt. 

Wednesday, October 21, 2015


Typisch, maar het kan zeker en vast ook omgekeerd. Meer en meer mama's melden zich als slachtoffer van ouderverstoting.

Friday, October 16, 2015

Waanvoorstellingen en jeugdtrauma's

Bron: Dr. Craig Chidress

Een scheiding activeert het verbindingssysteem van de narcistische / (borderline) ouder en de reactie van de narcistische / (borderline) ouder om het verlies van de echtelijke relatie te mediëren. De activering van het verbindingssysteem reactiveert het “gehechtheidstrauma” dat is ingebed in de interne werkmodellen van de narcistische / (borderline) ouder.

Dit creëert twee gelijktijdig geactiveerde sets van representatieve netwerken in het verbindingssysteem van de narcistische / (borderline) ouder; één set uit het verleden in het patroon van "misbruik ouder" / "slachtoffer kind" / "beschermende ouder," en een set van de huidige relatie met de gerichte ouder, het huidige kind, en de zelf-representatie van de narcistische / ( borderline) ouder.

Monday, October 12, 2015

Wie zijn "high conflict" people ?

In 2015, gebruikte ik voor het eerst de termen “High Conflict People” (HCP), High Conflict Persoonlijkheden en HCPs beter begrijpen en oplossen van hun geschillen. De term "high conflict" bestaat al minstens twintig jaar, in het bijzonder met betrekking tot "familie high-conflict" in een echtscheiding. Ik wil de aandacht verschuiven naar het individu, want het leek erop dat veel “high-conflict” gezinnen, slechts één high-conflict persoon heeft.

Sinds enige tijd, wist ik over persoonlijkheidsstoornissen, hoe verwarrend ze waren, hoe overtuigend ze zouden kunnen zijn en een aantal methoden voor de behandeling van hen. Maar niemand buiten de psychiatrische behandeling leek een idee over hun gedrag te hebben - en vaak werd er gereageerd op een manier die het nog erger maakte.

Omdat ik ook het ontregeld gedrag zag van diezelfde persoonlijkheden op de werkvloer, de geschillen tussen buren, evenals niet-echtscheiding gerelateerde juridische geschillen, wilde ik uitleggen aan anderen wat er gaande was. Mensen met persoonlijkheidsstoornissen werden weergegeven in al deze psychiatrische instellingen als "high-conflict" mensen, waar hun gedrag werd geïnterpreteerd als gewoon over de huidige "kwestie," in plaats van zich de noodzaak te realiseren om een serieuze behandelingen op te starten m.b.t. geestelijke gezondheidszorg.

Wednesday, October 7, 2015

Jeff Hoeyberghs over ouderverstoting

Ouderverstoting: klaar duidelijk en vooral "direct" geformuleerd door een verstoten ouder.
Ouderverstoting is psychologische kindermishandeling, maar de problematiek ligt wel bij de verstotende ouder!
Bron: Jeff Hoeyberghs


Tuesday, October 6, 2015

Zet jouw ex de kinderen tegen je op ?

Wanneer een echtscheiding minderjarige kinderen impliceert, moeten hun belangen als een topprioriteit gedurende het echtscheidingsproces worden behouden en voortgezet nadat de scheiding definitief is.

Het is algemeen aanvaard dat kinderen veel beter af zijn bij het behoud van een gezonde relatie met beide ouders wanneer er geen tekenen van verwaarlozing of misbruik zijn.

Ouderlijke vervreemding, een relatief nieuw begrip, is snel uitgegroeid en erkend als een echte stoornis die zeer schadelijk is voor de geestelijke gezondheid van kinderen.

Door middel van manipulatie, bevordert en stimuleert de geliefde ouder; afwijzing van de andere ouder (verstoten ouder). Dit kan subtiel en onbedoeld worden gedaan door af en toe een kleinerende opmerking of door actieve en kwaadaardige "hersenspoeling" met de bedoeling elke band dat het kind kan hebben met die andere ouder (verstoten ouder) te vervangen door haat.

Friday, October 2, 2015

Een anonieme getuigenis van een verstoten kind

Gisteren kregen we volgende anonieme getuigenis binnen van een ondertussen volwassen vrouw (43jaar) welke jaren onder het "regime" geleefd van ouderverstoting en hierdoor zelf een ouderverstotings stoornis ontwikkelde.

Anonieme getuigenis ouderverstoting

Aan alle professionals die moeite hebben met het ouderverstotingssyndroom, onze kinderen worden wel degenlijk ziek. Ouderverstoting is psychologische kindermishandeling, die levenslange gevolgen heeft voor onze kinderen!

Wie graag anoniem wil reageren kan dat via: Tom Janssen

Monday, September 21, 2015

Hoe herken ik ouderverstoting:


Bron: Dr. Craig Childress: Blog

Onder een grote verscheidenheid van indicatoren (differentiële diagnose is niet een ​​enkel puzzelstukje, het gaat over het gehele beeld gemaakt door alle puzzelstukjes), geven kinderen blootgesteld aan authentieke kindermishandeling, vijf specifieke narcistische / borderline persoonlijkheidsstoornis symptomen in hun eigen leven niet weer; 1) grootheidswaan, 2) recht, 3) gebrek aan empathie, 4) een hooghartige en arrogante houding, en 5) splitsen.

Aan de andere kant hebben kinderen die zich in een verstrikt “cross-generatie” coalitie met een narcistische / borderline ouder bevinden tegen de andere ouder alle vijf van deze specifieke narcistische trekjes. De enige manier waarop een kind vijf specifieke a-priori voorspelde narcistische / borderline persoonlijkheidsstoornis symptomen verwerft is door middel van een verstrikt psychologische relatie met een narcistische / borderline ouder. Bent u het niet eens? Hebben authentiek misbruikte kinderen een hooghartige en arrogante houding tegenover hun misbruiker? Natuurlijk niet, ze zijn bang van hun misbruiker.

Meer informatie kan je vinden op: Hoe komt ouderverstoting tot stand

Saturday, September 19, 2015

Resultaten van de enquête

Vandaag beschik ik over het grootste deel van de resultaten van de enquête welke ik begin september heb gehouden. Uiteraard zijn er heel wat antwoorden die ik omwille van privacy niet kan delen met jullie. 

Graag deel ik deze resultaten met jullie, veel plezier.


Enkele algemene opmerkingen:

  • De enquête was online beschikbaar tussen 31/08/2015 en 8/09/2015,
  • Er hebben 104 mensen deze enquête ingevuld,
  • Alle deelnemers vertoefden in de rol van "verstoten" ouder,
De resultaten:


Opmerkelijk hierbij is het aandeel narcisme hierin.Conclusies:

  • Enkele deelnemers hadden achteraf de opmerking dat de enquête veel te suggestief werd opgesteld. Hiermee werd echter rekening gehouden door bij de vraag over mogelijke oorzaken ook de optie "Andere" aan te bieden. De antwoorden die hier werden ingevuld wijzen dan op hun beurt ook weer vaak naar een volgens de verstoten ouder, narcistisch gedrag. 
  • Daarnaast is het duidelijk dat veel deelnemers aan de enquête te maken hebben met een ernstige vorm van ouderverstoting en hun kind of kinderen totaal niet meer zien.
  • Dat verstoten ouders veelal menen dat narcistisch gedrag een rol speelt bij de andere ouder. De wens tot een onderzoek naar het gedrag van ouders en kind dringt zich dan ook op.
  • Dat momenteel ook de advocatuur niet steeds naar tevredenheid handelt in dossiers rond ouderverstoting is niet nieuw, maar wordt bevestigd in de enquête.
  • De gemiddelde tijd tussen de echtscheiding en het tot stand komen van ouderverstoting bedroeg 3 jaar en 4 maand.

Saturday, September 12, 2015

‘Na scheiding worden mannen vaak onterecht van incest beschuldigd om kind bij hen weg te houden’

Bron: HBVL
                    ‘Na scheiding worden mannen vaak onterecht van incest beschuldigd om kind bij hen weg te houden’

Foto: Photo News  

12.045 klachten kwamen er vorig jaar binnen van gescheiden mannen en vrouwen die van hun ex de kinderen niet meer mogen zien. Al zijn het vooral de mannen die in de kou blijven staan en aan de alarmbel trekken. Meer zelfs: sommigen va hen worden beschuldigd van pedofilie, enkel en alleen om te voorkomen dat het kind naar hen zou moeten komen.

‘Er zijn moeders die werkelijk alles zouden doen om het kind niet bij de vader te brengen. Beschuldigingen van incest komen bijvoorbeeld vaak voor omdat het een goed wapen is. Het juridische apparaat schiet dan namelijk meteen in gang’, aldus Tom Janssen van Het Huis Van Hereniging in De Morgen.

‘We stellen vast dat bij 85% van de gevallen over hoederecht de balans in het voordeel van de moeder overslaat’, aldus SOS Papa België. En cijfers van de universiteit Antwerpen bevestigen die trend: van de 500 papa’s van kinderen tussen 10 en 18 jaar had 8% van hen na de scheiding helemaal geen contact meer met hun kinderen.

Friday, September 11, 2015

12.000 vaders of moeders dienen klacht in omdat ze hun kind niet mogen zien


Bron: Nieuwblad
Vorig jaar dienden 12.045 personen in ons land klacht in bij de politie omdat hun ex-partner verhinderde dat ze hun kind konden ontmoeten. ‘Dat cijfer houdt dan nog niet eens rekening met al die ouders die géén klacht indienen omdat ze ondervonden hebben dat het toch niets uithaalt’, zegt Steunpunt Blijvend Ouderschap.


Het aantal klachten liep vorig jaar weliswaar een heel klein beetje terug (zie tabel) maar het blijft een hoog cijfer. Het probleem is groter in Vlaanderen dan in Wallonië en het allergrootst in de provincie Oost-Vlaanderen, waar iedere week gemiddeld 43 ouders een officiële klacht indienen omdat zij hun kind niet hebben mogen zien of bezoeken van de ex-partner.


‘Deze cijfers zijn slechts het tipje van de ijsberg’, zegt Luc Arron van het Steunpunt Blijvend Ouderschap (SBO). ‘Iedere week ontvangen wij ouders die het niet meer zien zitten om nog maar eens een klacht in te dienen omdat er niets mee gedaan wordt. Ze haken ook af omdat ze het psychologisch en mentaal niet meer aankunnen om met hun partner te vechten of omdat ze het geld niet meer hebben om een advocaat te betalen. Het moet gezegd dat er ook te veel advocaten zijn die hun werk niet goed doen of die aansturen op een procedureslag in plaats van het welbevinden van het kind voor ogen te houden.’
‘Tref tegenwerkende ouders in hun portemonnee’

‘Een klacht indienen kost ook moeite’, zegt Luc Arron. ‘Je bent toch minstens iedere keer twee uren kwijt bij de politie en dan heb je ook politiediensten die je na de zoveelste klacht gewoon wandelen sturen.’

Toch krijgt Luc Arron nog altijd koude rillingen als hij een moegestreden ouder hoort zeggen: ‘Ik geef het op om nog langer mijn bezoekrecht af te dwingen. Ik geef mijn kind rust en hoop dat het later wel zelf naar mij toe zal komen.’

Volgens het SBO ligt het grootste deel van de verantwoordelijkheid voor het probleem bij de rechters. ‘Zij moeten veel sneller ingrijpen’, vindt hij. ‘Na een tweede proces-verbaal zou een rechter beide ouders bij zich moeten roepen en dreigen het kind weg te nemen bij een van de ouders als het omgangsrecht niet meteen wordt gerespecteerd.’

In principe kunnen tegenwerkende ouders een gevangenisstraf krijgen van 8 dagen tot 1 jaar. ‘Maar een gevangenisstraf lost niets op. Integendeel, het is traumatiserend voor het kind. Tref ouders die zich niet houden aan de afgesproken regeling in hun portemonnee en leg hen een dwangsom op.’

Bron: Nieuwblad

Thursday, September 10, 2015

Parental alienation should be criminal offence, says group

A parent who, following the breakdown of a relationship, attempts to turn their child or children against the other parent should be prosecuted, a support group has said.
The Parental Alienation Awareness Association said there was a lack of understanding in Ireland of how serious this form of alienation can be and how much damage can be caused to children as a result.
Parental alienation involves the unwarranted rejection of one, previously loved, parent by a child following a separation or divorce. It is associated with high-conflict splits and involves the child focusing undeserved and disproportionate anger toward the rejected parent, which is fed by the behaviour of the aligned parent, who most often has greater custody.
Some psychiatrists and support groups have labelled the child’s behaviour as “parental alienation syndrome” (PAS), though this is not defined as a condition by the World Health Organisation. It is also not recognised by the American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, the bible for mental health diagnoses.
However, family therapist Brian O’Sullivan says, whatever the label is, the dynamics of PAS have been noted since the 1950s and children are being damaged.

Refuse contact

He said during high-conflict divorces or disputes a child might refuse contact with one parent and be extremely withdrawn and contemptuous, aligning himself or herself with the other parent.
The issues underlining this are complex, but may be partially explained by the alienating behaviours of the aligned parent, who may be emotionally needy and who offers the child warm and involved care in exchange for allegiance.
Mr O’Sullivan, who is completing a thesis on alienation at the department of child and family psychiatry in the Mater hospital, Dublin, said the child’s reasons for rejecting a parent may be scripted, lack substance and accurate detail, and may include adult phrases and language.
“This is not to be confused with realistic estrangement, where there has been neglect or abuse and a child has good reasons to be hostile to a parent,” he said.
Alienation can cause long-term psychological damage to children, as well as damaging the relationship with the alienated parent. It can also impact both parents, not just fathers, he said.
In Ireland, it is a relatively new phenomenon, because we have only had divorce since 1995, Mr O’Sullivan said.
He said in family court cases here, where the voice of the child is now being given such emphasis, it would be helpful if social workers, therapists, legal professionals and judges were aware of the dynamic.

Child’s views

If the child indicates they want nothing to do with a parent, with whom they have had a happy relationship, some professionals may conclude the child’s views are valid, must be respected and acted upon. However, they should consider alienation as part of their decision-making process.
“There needs to be more education about it,” he said.
The Parental Alienation Awareness Association has called for legislation to make parental alienation a criminal offence. Andries van Tonder, secretary of the organisation, said in Mexico, the parent encouraging alienation can be imprisoned for 15 years. He said there should also be State support and rehabilitation provided for PAS children.
“It is a serious form of child abuse to turn a child against a parent,” he said.
“The problem is it is so embedded in Ireland.”
He said the after-effects of parental alienation can be worse than physical or sexual abuse and have been linked to suicides and drug overdoses in Ireland.
“A PAS child may not realise the damage that has occurred and may only pick up on the effects aged 24 or 25,” he said. He said he was aware of a 69-year-old, who was a PAS child, and was still suffering from the effects. The association has quite a few adult PAS children who are members, he says, as well as parents who have been alienated.
“Our big fight is to educate on this form of child abuse; Ireland does not want to listen yet, but we hope it will listen soon.”

Bron: Parent alienation should be criminal offence, says group

Wednesday, September 2, 2015

The Twelve Most Common Mistakes Alienated Parents Tend To Make With Their Children

There are at least twelve common mistakes that alienated parents tend to make when feeling angry and in contact via phone, letterwriting, social networking, or in person with their alienated children.


By: Dr. Kathleen Raey

Here are some suggestions to help offset this from occurring in your family. They are:

1. When in contact with your children don’t trash, bash, berate, put down, or persecute their other parent. Doing so, you are modeling abusive behavior to your children. This will ultimately backfire on you. Your children will likely feel very uncomfortable and have less respect for you. Additionally, this kind of behavior on your part will likely push them further away from you.

2. Don’t challenge or dispute your children’s loyalty to the alienating parent. Choosing to do so will only create more resistance. Remember, the greater you challenge your children’s loyalty to the other parent, the more your children will resist. Be encouraging and focus on the positive aspects of their relationship. For example, stated in a warm and sincere manner, “It’s wonderful that you and your father have such a fun time together.”

3. Don’t discuss any legal information. It’s important that your children do not hear any references to court actions or any other legal information. This includes not showing them any legal or court documents. Don’t be surprised if your older children or teens insist that you share legal information with them to help sort out what is true and what is not. Keep in mind that legal information including the difficult language, what court orders actually mean, and so on can be difficult for most adults to comprehend, never mind children and teens. Confusing court documents may encourage children to take sides; redirect them instead.

… Don’t challenge or dispute your children’s loyalty to the alienating parent. Choosing to do so will only create more resistance …

 4. In spite of sounding counter-intuitive, don’t make demands.For example, “What you should do is treat me with respect instead of treating me with such disrespect. I’m your parent so don’t talk to me that way.” Even though your likely intention is to attempt to control the situation with your alienated child and provide some prompt remedy, what it really says to your alienated child is this: “You don’t have the right to decide how to deal with your issues and feelings.” Remember, your child is a victim, as well. Your child has not intentionally created PAS;your child has been drawn into it by his/her other parent.

5. Don’t interrogate. For example, “What did your mom say to you to make you say that to me?” Although you may have good intentions to get to the bottom of the issue and find out what was said or done to make your child react the way he/she has to you, it will backfire. What it really says to your alienated child is, “Not only your mother but you must have messed up here.” This will only make your children feel worse and they will likely reject you more. Please note: It is perfectly okay to clarify any misconceptions that your alienated children may have about you or your situation. For example, if your child says, “Daddy says you never loved him or us,” you can say, for instance, “Sorry sweetie, the moment we met, I fell in love with your father. You and your brother were loved from the moment we knew you were going to be born. I will never stop loving you no matter what.” Whenever the need arises to clarify any misconceptions that your alienated children may have about you or your situation, remind them of specific memories you have about them or of other people, places, times, or things  related to their misconceptions. This would be a great time to share any photographs or videos you may have of those times.

 …It is perfectly okay to clarify any misconceptions that your alienated children may have about you or your situation …

6. Don’t moralize. For example, “The right thing to say to me is…..”, “You really should .…”, “It’s wrong to ….”. Although the likely intention is to show your child the proper way to deal with the issue, the meaning of the message is, “I’ll choose your values for you.” This will backfire too.

7. Don’t pretend to act like a psychologist. For example, “Do you know why you said that to me? You’re just copying your mother. That’s what she always says, you know.” Even though your likely intention is to help prevent future issues by analyzing your child’s behavior and explaining his/her motives, what it really says to your child is, “I know more about you than you know about yourself. And, that makes me superior to you.” It’ll backfire because your alienated child will not feel like a social equal which will likely push him/her even further away from you.

8. Don’t yell, scream, nag, coax, lecture, or give ultimatums. All children don’t like to be yelled or screamed at. Nor do they like to be nagged, coaxed, lectured, or given ultimatums by their parents. They feel disrespected and tend to counter it by disrespecting the parent back. The same holds true for alienated children but generally to a greater degree. For example, “How dare you speak to me in that tone of voice. If you do that again, then I don’t want you to come around here anymore.” This kind of behavior on your part will likely induce fear in your alienated child. The child may interpret these types of messages as truth, whether you mean it or not. Your children may actually use this as a way to avoid seeing you again. It’ll make it much more difficult for you and your alienated child to repair the relationship.

 … Don’t yell, scream, nag, coax, lecture, or give ultimatums. All children don’t like to be yelled ors creamed at. Nor do they like to be nagged, coaxed, lectured, or givenultimatums by their parents…

9. Don’t use guilt trips. For example, “You wouldn’t really treat me the way you do now if I earned as much money as your father does.” Although your likely intention is to help your child see the wrong in his/her thoughts, feelings, and actions, what it really says to your child is, “I am imposing a penance for your past mistakes because you and your other parent are at fault.” Imposing guilt on the rampage also backfires.

10. Don’t deny your children’s feelings and only justify yours. For example, “Oh, that’s not true. You don’t really feel upset. If anybody should feel upset, it should be me.” Alienated childrenneed to have their feelings validated just as much as anybody else does. Although it’s quite unlikely that your children will validate your feelings due to the level of PAS that is occurring, please don’t let that stop you from role-modeling it to them. It will be of help in repairing your broken relationship.

11. Don’t be stubborn and child-like. Apologize for mistakes you have made now and in the past. As you’re aware, alienated parents undergo a vast array of negative emotions including anger. Although it may be very difficult to do, it’s not impossible to apologize to your alienated children when you have intentionally, unintentionally, or unknowingly done something wrong now or in the past. We want to teach our children to be responsible, caring, and accountable people when they grow up. What is stopping us from role-modeling that to them? It’s okay to say, for instance, “I realize that therewere many times when I had to work evenings and weekends and I wasn’t able to go to your school concerts and soccer games. I apologize for not being there.”

..Don’t be stubborn and child-like. Apologize for mistakes you have made now and in the past. As you’re aware, alienated parents undergo a vast array of negative emotions including anger …

12. Don’t react or over-react when your children treat you with criticism, contempt, defensiveness, or stonewalling. It’s very important to learn to be proactive and active rather than reactive and over-reactive with them. As difficult as it will be, it is so very important for you to do your very best and develop a hard shell like a tortoise! If you were to react or over-react,then your alienated children will likely feel no need to ever want to repair the fragmented relationship.

Sometimes an alienated parent will unleash anger on his or her children and forget that they are victims, too.

Monday, August 31, 2015

Oorzaken van ouderverstoting: enquëte

Wie wil er mij even helpen met het invullen van onderstaande enquête ?

Slechts 15 vragen (5 - 10 min) helpt ons om de achterliggende oorzaak te achterhalen, welke aanleiding kunnen geven tot ouderverstoting.

Enquete ouderverstoting

Hartelijk dank
Tom

Saturday, August 29, 2015

A lightbulb moment

Yesterday, after reading a blog message of Dr. Craig Childress (Dr. Childress Blog) and translating it into my mother language dutch, a new world opened. It's the first time in many years I'm able to see the reason of PAS (Parental Alienation Syndrome) behind my own situation. Not only the reason became clear, but also the, so called: motivation.
Going forward, I will call this: my lightbulb moment, more information could be found at:
Wat is de achterliggende reden achter ouderverstoting

Friday, August 28, 2015

Parental alienation syndrome (PAS) - ouderverstotings stoornis

Parental alienation syndrome (abbreviated as PAS) is a term coined by Richard A. Gardner in the early 1980s to refer to what he describes as a disorder in which a child, on an ongoing basis, belittles and insults one parent without justification, due to a combination of factors, including indoctrination by the other parent (almost exclusively as part of a child custody dispute) and the child's own attempts to denigrate the target parent. Gardner introduced the term in a 1985 paper, describing a cluster of symptoms he had observed during the early 1980s.
Parental alienation syndrome is not recognized as a disorder by the medical or legal communities and Gardner's theory and related research have been extensively criticized by legal and mental health scholars for lacking scientific validity and reliability. However, the separate but related concept of parental alienation, the estrangement of a child from a parent, is recognized as a dynamic in some divorcing families.Psychologists differentiate between parental alienation and parental alientation syndrome by linking parental alienation with behaviors or symptoms of the parents, while parental alienation syndrome is linked to hatred and vilification of a trageted parent by the child.
The admissibility of PAS has been rejected by an expert review panel and the Court of Appeal of England and Wales in the United Kingdom and Canada's Department of Justice recommends against its use, but has appeared in some family court disputes in the United States. Gardner portrayed PAS as well accepted by the judiciary and having set a variety of precedents, but legal analysis of the actual cases indicates this claim was incorrect.
No professional association has recognized PAS as a relevant medical syndrome or mental disorder, and it is not listed in the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems of the WHO or in the American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).


More information: Wikipedia - Parental alienation syndrome