Saturday, June 17, 2017

Alle actoren worden betrokken bij ouderverstoting

Though either parent may be targeted, parental alienation is a damaging dynamic for all - Detroit Jewish News

Parental alienation made international headlines in June 2015, when Oakland County Circuit Judge Lisa Gorcyca sent three Jewish children to a juvenile detention facility for refusing to spend time with their father. The Michigan Judicial Tenure Commission found Gorcyca guilty of judicial misconduct because of her actions and behavior in the courtroom that day.

Dit artikel geeft perfect weer wat er op de achtergrond speelt en het feit dat alle actoren betrokken zijn bij ouderverstoting, nl:

 • De verstoten ouder, leeft met het motto: "wat je ook doet, het is nooit goed"en voert hierbij een strijd met de ex-partner. Vermits het hier gaat om een zeer emotionele gebeurtenis, krijgen veel verstoten ouders last van PTSS, Burn-out, enz
 • De verstotende ouder, handelt vanuit een jeugdtrauma in de context van liefde en hechting die opnieuw wordt geactiveerd na de echtscheiding,
 • De kinderen, ondergaan een vorm van psychologische kindermishandeling en worden constant "bewerkt"met leugens die resulteren in een sterke ANGST voor de andere ouder.
Zolang we dus vanuit justitie en/of hulpverlening blijven inzetten op "communicatie" tussen de ouders, zullen er zeer weinig gevallen van ouderverstoting worden opgelost. Voor ernstige gevallen van ouderverstoting zit de oplossing in de individuele begeleiding van alle actoren, waarbij er wordt gewerkt aan enerzijds het ex-partnerschap en anderzijds het blijvend ouderschap.


Friday, June 16, 2017

Voor velen een moeilijk punt: geef jezelf de permissie om te leven - Ryan Thomas

Give Yourself Permission to Live - Ryan Thomas Speaks

Ryan Thomas, Child of Parental Alienation Helping Parents ReconnectVoor vele ouders niet zo eenvoudig. Bij ouderverstoting kom je al te vaak in het "oorlogsgebied" van de andere ouder terecht en dit resulteert al te vaak in een burn-out.

Sunday, June 4, 2017

Waarom is de strijd tegen ouderverstoting zo moeilijk?

Het is nu bijna 2j geleden dat ik in contact kwam met "iets" wat al snel werd bevestigd als een maatschappelijk gegeven, nl: "ouderverstoting".
Vermits ik van bij het begin begreep dat ik vast niet de enige ouder was die met dit probleem te kampen had, werd het al snel mijn doel om me verder te verdiepen in deze vorm van pathogeen ouderschap (cfr. Dr. Psy Craig Childress).

Wat eerst leek op iets wat zeer moeilijk te begrijpen was, werd al snel een structureel, vrij goed omschreven geheel, wat best goed te begrijpen was. De aanleiding, zelfs de onderliggende oorzaak, de gevolgen enz werden mij vrij snel duidelijk.


Maar wat blijkt nu eens te meer: niet enkel ouders zijn het slachtoffer van ouderverstoting, uiteraard zijn ook hun kinderen hiervan het slachtoffer, maar ook onder diegene die zich inzetten om de problematiek aan te kaarten is er een strijd. Hoewel de focus zou moeten liggen op:

 • Hoe brengen we ouderverstoting onder de aandacht van: media, politiek, justitie en hulpverleners,
 • Hoe proberen we een zo goed mogelijk kader te creëren voor ouders en grootouders betrokken bij ouderverstoting,
 • Hoe zorgen we ervoor dat er onderzoek wordt gevoerd, zodat de ernst van deze problematiek naar voor komt,
 • Hoe vergroten we het bewustzijn en halen we ouderverstoting uit de taboesfeer,
Blijkt vaak dat andere zaken meespelen welke niet getuigen van enig sociaal-maatschappelijk verantwoord engagement, zoals:
 • Vzw's beantwoorden niet aan hun wettelijke verplichtingen,
 • Organisaties vallen uiteen, niet zozeer omdat hun gedachten verschillen, maar meer omdat individuen er eigen agenda's op nahouden,
 • Wanneer mensen hun ontslag geven, waaronder niet alleen mezelf, volgt een lange periode van onbeantwoorde e-mails. Zelfs na meer dan 1 jaar zijn de wettelijke verplichtingen nog altijd niet voldaan, facturen worden niet betaald, enz. Maar elke vorm om dit aan te kaarten wordt al snel afgewimpeld als: "niet professioneel".
Indien we ouderverstoting effectief willen bestrijden zullen we onze eigen agenda's aan de kant moeten schuiven en samenwerken.

Hierbij dan ook een oproep: wenst u echt te werken aan het maatschappelijk probleem ouderverstoting, neem dan vrijblijvend contact op met: tjanssen.tom@gmail.com

Tuesday, May 30, 2017

De Morgen: "Ouderverstoting zorgt voor verscheurde kinderen"

Bron: De Morgen

Zet kinderen die na een echtscheiding een van de ouders niet meer willen zien toch bij die ouder. Dat is de opvallende stelling van de Britse therapeute Karen Woodall. Volgende week geeft ze voor het eerst in Vlaanderen een opleiding aan hulpverleners en magistraten.


Lees hier het volledige artikel:
hhttps://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEamdXMEk5R0Z1SkU/view?usp=sharing:

Proficiat Olivier Vanhaelen

Saturday, May 20, 2017

Nederland een stapje in de juiste richting


Na een periode van heel wat negatieve berichten, toch ook wel weer een positieve nood. Afgelopen week was ik op uitnodiging te gast in NL-De Bilt. Samen met wel een twintigtal professionals, waaronder: advocaten, kindbehartigers, arts, therapeuten, trainers en coaches werd er een namiddag gebrainstormd rond het efficienter behandelen van vechtscheidingen die vaak resulteren in ouderverstoting.

Het was een leerzame en verhelderende dag, met tal van goede ideeen en een blij weerzien met een aantal bekende mensen.Thursday, May 18, 2017

Ook in Wales boekt men vooruitgang op vlak van ouderverstoting

Train frontline staff on 'parental alienation' call - BBC News

Frontline staff should be trained to identify so-called parental alienation, an expert has said. PA is when one parent undermines the role of the other by turning a child against them following a separation. Between 2013 and 2016, the Children and Family Court Advisory and Support Service in Wales dealt with 22,670 cases involving children.

Ook in Wales boekt men langzaam maar zeker vooruitgang op het vlak van ouderverstoting.
Binnenkort meer nieuws vanuit de PASG organisatie.

Thursday, May 4, 2017

Een andere kijk: Peggy vond haar vader terug

Bron: Dag Allemaal


Hopelijk lezen kinderen, jongeren en jong volwassenen dit artikel en herkennen ze zich hierin.
Waarom kent onze samenleving:
 • zoveel jongeren met een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, enz,
 • zoveel jongeren met delinquent gedrag....
Een mooi verhaal van een vrouw die eindelijk terug contact heeft met haar vader, maar waarom heeft haar moeder zo'n pathogeen ouderschap toegepast op de dochter?
Bedankt om te getuigen.

"Ouderverstoting is psychologische kindermishandeling"

Lees hier het volledige artikel:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEdUhrWm9IbWM1dWc/view?usp=sharing:

Een stukje over de gevolgen van ouderverstoting:
"Bovendien krijgen PAS-kinderen problemen met het inschatten van de werkelijkheid.

Zij zijn ertoe geprogram­meerd dingen voor waar aan te nemen die totaal niet met hun eigen waarnemingen overeenstemmen.

Dat leidt tot verwarring, onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, wantrouwen jegens mensen die iets anders zeggen dan de programmeerster en in ernstige gevallen tot een breuk met de werkelijkheid."

Thursday, April 27, 2017

Libelle - April 2017: kind-ouder-vervreemding na scheiding

Ouderverstoting: kind-ouder-vervreemding na scheiding - Libelle

De cijfers van langdurige onderzoeken in westerse landen liegen er niet om. Afhankelijk van waar je woont, kan tussen de 10% en de 54% van de kinderen het contact verliezen met één van zijn ouders een jaar na de scheiding. Soms met ouderverstoting tot gevolg.

Monday, April 24, 2017

Getuigenis: ouderverstoting blijft psychologische kindermishandeling


Hartelijk dank voor deze getuigenis. Met deze boodschap wil ik graag meegeven dat er nog hoop is voor velen en dat met volhouden, ook al gaat het hier om een lange juridische strijd en een groot gebrek aan adequate hulpverlening, het toch nog goed kan komen.

Vanuit JATO wensen wij deze ouder veel succes en vele mooie momenten samen met de dochter!

E-mail: ouderverstoting@jato.be

Friday, April 21, 2017

Titanic: links of rechts? Neen, vooruit!

Het heeft 4 maanden geduurd.
Maar ja hoor, het is zover. Het heeft slechts vier maanden geduurd.

Ongeveer een jaar geleden nam ik mijn ontslag uit de vzw Huis van Hereniging. Een vzw die ik nota bene zelf mee had opgericht om de problematiek van ouderverstoting op de kaart te zetten in België. Gedurende 1,5 jaar ongeveer heb ik mee aan de kar getrokken om ouder- verstoting/vervreemding op de kaart te zetten.
Bij de start enkele bijeenkomsten georganiseerd, diverse keren zowel Federaal- als Vlaams parlement bezocht, gesprekken gevoerd en vooral heel wat ouders gesproken.


Tijdens die 1,5j ook veel opzoekwerk verricht en al snel vastgesteld dat er heel wat informatie rond ouderverstoting te vinden is en er ook heel wat mensen mee bezig zijn, maar dat de versnippering zéér groot is. Dit mede doordat het vaak een heel emotioneel probleem is. Al snel na de blitsende start ook enkele mensen die het schip weer verlieten. Voor mezelf op dat ogenblik nog compleet onbewust van het gevaar dat er zich speelde, maar nu zie ik het wel anders.

Zonder te veel in detail te treden, beslist om vanuit een bepaalde "zorg" het schip te verlaten. Een schip zoals er blijkbaar maar 1 op de wereld mag zijn. Een schip dat de vlag draagt "verbinden is de sleutel", maar waarbij er al heel wat werklui overboord zijn gesprongen.

Een schip wat ooit te water werd gelaten om een veilig onderkomen te zijn voor ouders die geen of slechts sporadisch contact hebben met hun kinderen. De kapitein acht het nu nodig om een aanklacht te uiten tegen mezelf. Een aanklacht over o.a: misbruik van mails, het verwijderen van adressen en het handelen uit eigen belang. Scheepslui die nu mee op dek staan uit vrees om overboord gegooid te worden.
Geen van bovenstaande zijn berust op enige waarheid, maar eerder een intentie om anderen het zwijgen op te leggen. In plaats van energie te steken in de problematiek die ons eenieder bezighoud, wordt er een ramkoers gevaren; naar rechts en dan weer naar links. De enige weg is echter die rechtdoor.


Sterker nog; de afgelopen dagen werd de strijdbijl alvast weer opgehaald tot bedreigingen toe aan mijn adres. Sommige acties zijn een vzw niet waardig en vinden hun oorzaak enkel bij de voorzitter van de vzw. Dit ten koste van de inzet van anderen.

Beste ouders, gescheiden ouders en andere volgers van mijn blog; de weg die we allen bewandelen is zeer lang, veel te lang, zeer emotioneel en vraagt veel van ons ieder; geef niet op!  
Mijn slogan blijft: "enkel samen, maken we het verschil"


Thursday, April 20, 2017

Deze Week - 19/04Allemaal in aanloop van 25 April: "International Parental Alienation Awareness day".
Belangrijk hierbij is dat de juiste instellingen hierbij worden ingeschakeld om alle partijen (beide ouders en kind(eren)) te voorzien van de nodige begeleiding.

Wednesday, April 19, 2017

VTM nieuws: uitspraak rechtbank Turnhout - 19/04/2017

Uiteraard is dit niet ten goede van de kinderen, maar wel een duidelijk signaal.
Enkel begeleiding van beide ouders en kinderen is hier de juiste oplossing.

Vrouw naar cel omdat ex kinderen niet mag zien

Bron: GvA


Als alle betrokken partijen (zowel de ouders als het kind) nu ook nog de juiste begeleiding krijgen zijn we al een heel eind op de goede weg. Een dwangmaatregel is goed, maar enkel als er een plan wordt opgesteld om de omgang nadien ook te herstellen en te begeleiden.

Tuesday, April 18, 2017

Ryan Thomas: VOA Method Guide for Alienated Parents

Hierbij de link naar de laatste tips voor verstoten ouders van Ryan Thomas: http://ryanthomasspeaks.com

Hierin geeft Ryan een 3 tal tips hoe je met je kinderen moet omgaan. Niet eenvoudig, maar zeker bruikbaar.

Lees hier het volledige artikel:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiENnF5U1ZMeXNDQVU/view?usp=sharing:


Wednesday, April 5, 2017

Hulpverleners: hoe ga je om met de strijd tussen ouders over hun kind(eren)?

Knel zitten tussen ruziënde gescheiden ouders is heel schadelijk voor een kind. Hoe begrijpelijk de emoties en de boosheid van ouders ook, voor het belang van hun kind(eren) moeten ze de strijdbijl zien te begraven. Ze hoeven geen beste vrienden te worden, maar wel partners in ouderschap. Hen daarbij begeleiden is niet makkelijk.
Strijdende ouders hebben de neiging om jou te willen overtuigen van hun gelijk. En de situatie kan erg explosief zijn waardoor je als hulpverlener het gevoel kan hebben dat je in een mijnenveld loopt. Als je met de ene ouder meer gesprekken hebt gevoerd, kan het voor de ander voelen alsof je in het kamp van de andere ouder zit.
Dit vraagt veel van jou als hulpverlener. Hierbij enkele praktische hoe je als hulpverlener met dit soort situaties om kunt gaan.

Lees hier het volledige artikel:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEM043dDh3SEFmUlk/view?usp=sharing:

Thursday, March 30, 2017

Mama's opgelet: de narcist verslaan in de rechtzaal!!

Speciaal artikel, vooral voor de verstoten mama's onder ons. Ik heb dit al enkele keren weten werken in de rechtzaal.

Het is net de emotionele afhankelijkheid waarbij personen met narcistisch gedrag zich goed voelen.

De narcist verslaan in de rechtszaal

Een scheiding is een juridisch proces. Dit proces staat zelden los van de gevoelens die er nu eenmaal altijd zijn bij de beëindiging van een relatie. Dat is allemaal heel logisch en hoort bij het normale verwerkingsproces. Het is alleen wel noodzakelijk om al deze gevoelens en de daaraan gekoppelde emoties buiten de deur te houden in de strategische juridische strijd.

Friday, March 24, 2017

De gevolgen van een narcistische opvoeding.

Over narcisme: de gevolgen van een narcistische opvoeding

Inmiddels heb ik al veel over narcisme gezegd en geschreven en het mag wel duidelijk zijn dat er ongelooflijk veel mensen te maken hebben met narcisme. Ofwel in relatie tot de ouder, kind, de partner, een collega of leidinggevende.

Monday, March 20, 2017

Uitspraken Nederlandse rechtbank

Vaak worden foute conclusies getrokken en wordt er 1 ouder opgeofferd omwille van de rust.
Dit heeft tot gevolg dat de andere ouder zijn of haar manipulatie rustig kan verderzetten en dat de andere ouder moet leren omgaan met een groot "verlies".
Een verlies dat vaak erger aanvoelt dan een kind verliezen aan de dood. 

Hierbij 2 voorbeelden:

ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2440, voorheen LJN CA2440, Gerechtshof Den Haag, 200.103.297/01

14. Al deze feiten en omstandigheden brengen het hof tot de vaststelling dat de verhouding tussen de ouders ernstig verstoord is zonder uitzicht op verbetering en dat de minderjarigen al jarenlang de gevolgen hiervan ondervinden. Een belang aan de zijde van de minderjarigen tot oplegging van een tijdelijk verbod aan de vader tot contact met hen is onder deze omstandigheden aanwezig.ECLI:NL:GHARL:2016:10443, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.176.457/01

De vader geeft aan bereid te zijn hulp te accepteren maar toont gebrekkig inzicht in zijn rol in de huidige situatie en de gevolgen van zijn gedrag en opstelling.

Friday, March 17, 2017

PASG conference in October 2017 - Washington DC

Eind dit jaar, meer bepaald op 21-23 Oktober 2017, neem ik deel aan de 3 daagse PASG conferentie in Washington DC.

Ik kijk ernaar uit om mensen van over de hele wereld te ontmoeten die allen bezig zijn met het onderzoeken van ouderverstoting.

Uiteraard breng ik jullie verslag uit hier en op facebook.Sunday, March 12, 2017

40.000 bezoekers: dank je wel

Meer dan 40.000 bezoekers op mijn blog sinds de start in Juli 2015.

Bedankt aan allen om mijn blog te bezoeken de afgelopen 20 maanden, indien jullie graag meer informatie zouden willen over een bepaald onderwerp, stuur dan een mailtje naar: ouderverstoting@jato.be


Ouderverstoting blijft psychologische kindermishandeling vaak onderschat, vaak niet herkend, vaak zelfs ontkent.
De gevolgen zijn echter niet te overzien: laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, enz enz.

#Enkelsamenmakenwehetverschil

Friday, March 10, 2017

Ron Berglass - Parental Alienation


Uiteenzetting voor de Amerikaanse APA waarom ouderverstoting gelijk is aan psychologische kindermishandeling!!

Doel: het opnemen van ouderverstoting in de DSM om alzo de verdiende herkenning en behandeling te kunnen starten.

Wednesday, March 8, 2017

Ouderverstoting: "het is zo complex, zo moeilijk!?"

Na mijn eerder artikel van vorige week: Ouderverstoting: het is eenvoudig
Deze week een artikel "Ouderverstoting: het is complex, zo moeilijk!?"

Toen ik vorige week een nieuw bericht op Twitter plaatste over het artikel in het magazine Feeling: "mama ik wil je nooit meer zien", kreeg ik meteen een reactie van een Belgische psycholoog en tevens systeemtherapeut.

Hierbij een kort interview:

 1. Wat vind je van het artikel?
  Blijf het moeilijk hebben met omschrijving als syndroom van het kind. Het zijn ouders die elkaar verstoten en kind die tracht te overleven.

 2. Maar hoe noem je dan de reactie van een kind wanneer het geen contact meer wil met 1 ouder?
  Kinderen doen wat ze hun  netwerk zien doen. Omgeving faalt. Maar een kind moet t kunnen. En krijgt syndroom als t niet lukt. Hoe pijnlijk dit ook is voor alle betrokkenen. Is een systemisch gezinsprobleem. Geen kind probleem.

 3. Maar wat doe je dan als 1 ouder het kind constant beinvloed, Valt dit ook onder 2 waarheden?
  Is nog breder. Vaak slaagt in hele families niemand erin 2 waarheden naast elkaar te laten bestaan. Kind staat dan alleen.

 4. Hier verschillen we duidelijk van mening
  Geen probleem. Andere mening andere waarheid.

 5. Ik zou liefst van al begrijpen hoe je over 2 waarheden kan spreken als het gaat om een vechtscheiding waarbij een ouder niet handelt in het belang van het kind(eren), waardoor een kind als gevolg hiervan gaat "kiezen" ?
  In een vechtscheiding en in alles gaat het over beleving, over interpretaties, over je eigen verhaal en invulling van wat er gebeurt, over emoties en interacties. Voor elke ouder verschilt dit. Als je zoekt naar 1 waarheid laat je kind in steek . Kind moet verder met 2 werelden die totaal verschillen. Heb hierin helpen is meer werkbaar denk ik.

 6. Klopt. Maar in de vele gesprekken die ik heb gehad met ouders hebben beide ouders hun eigen waarheid. Een van de waarheden bij 1 vd ouders is dat de andere ouder: "geen goede ouder is" voor hun kinderen omwille van x redenen. Die ene ouder brengt zijn of haar waarheid over op het kind en daardoor gaat het kind kiezen. Vaak gebruikt die ene ouder allerhande redenen die worden uitvergroot en gemaximaliseerd tot een "onvergeeflijke" gebeurtenis. Daartegenover staat de andere ouder met zijn/haar waarheid... en toen? Toen kiest het kind voor de ene ouder om zo het conflict te vermijden. Wat doen we vervolgens met de andere ouder? 
  Ik denk dat we hierin andere accenten leggen en dat is ok. Voor mij gaat het over het volledige beeld. Als een kind vele waarheden hoort, niet enkel van eigen ouders maar ook grootouders en omgeving en gesteund wordt om niet te hoeven zoeken naar 1 waarheid en 1 juist verhaal. Als een kind begeleid wordt om deze verhalen naast elkaar te zetten en te laten, als heb gekaderd wordt waarom ouders deze dingen doen en van elkaar vinden. En zelf aanvoelt dat ouders en omgeving met het kind bezig zijn en niet met elkaar of met het gevecht.... dan komt het niet zo ver.
  Ik geloof heel erg in het op tijd ingrijpen. Een kind die uiteindelijk "kiest" is al te lang in de steek gelaten door iedereen. Maar ik geloof niet dat je dat kiezen onder dwang dan kan en mag doorbreken, hoe onrechtvaardig het ook is voor een ouder.
  Ik heb al vele jongeren begeleid die " kiezen" om tijdelijk een ouder niet meer te zien en contact te verbreken. Ik heb nog nooit een eenduidige verklaring gehoord. Vaak is het een complex samenspel van invloeden en heb je een heel eenzame en uitgeputte jongeren die in beide ouders teleurgesteld zijn.

 7. Waar ik het dan moeilijk mee he is de uitspraak: ". Maar ik geloof niet dat je dat kiezen onder dwang dan kan en mag doorbreken, hoe onrechtvaardig het ook is voor een ouder." je offert 1 ouder op voor het belang van het kind. En dit doordat de andere ouder een andere waarheid heeft. Terecht, nog geen probleem mee, behalve als die andere waarheid berust is op... noem het haat. Als alle ouders een verschil zouden kunnen begrijpen tussen ex-partnerschap en blijvend ouderschap was er toch geen probleem?Klopt.
  Maar niet alle ouders slagen hierin. Vaak moeten ze hierin begeleid worden. Naast een ex partnerstrijd is er ook vaak een andere strijd. Deze voor " rechtvaardigheid" en erkenning. Heel begrijpelijk. Maar is een even schadelijke strijd voor kinderen. En opofferen? Ik kan volgen waarom u dat zo ziet. Maar voor mij staat belang van kind voorop. Ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Moeten we dan kind opofferen voor ouder? Klopt toch ook niet?
  Ik zou niet onderschatten hoeveel ouders in de strijd naar erkenning en rechtvaardigheid even grote kwetsuren teweeg brengen bij hun kinderen ( tegen hun wil en intentie soms in). Deze kinderen zijn dan ook soms erg gekwetst door die ouder. Daar wordt heel weinig rekening voor gegeven. Zeker als we blijven focussen op de andere ouder.
 8. Maar is het gemeenschappelijk belang niet dat kinderen een gezonde band hebben met beide ouders?
  Elke ouder maakt fouten. We zijn maar mensen . Moet verschrikkelijk zijn als ouder dat je voor die menselijkheid zo zwaar gestraft wordt. Vaak niet helemaal in verhouding met wat gebeurd is. Zo n escalaties. Zo veel mensen die gekwetst zijn. Wij als therapeut worden hierin ook uitgedaagd. We willen oplossen maar vaak is t al zo ver gevorderd dat het eerder is redden wat nog kan. Klopt dat ik dan kies voor ontwikkeling v jongere. Omdat ik denk dat eens volwassen en wat vrijer er ruimte kan komen voor andere ouder. Maar dat soms in hevige strijd eist nodig is voor de andere ontwikkelingstaken. Zo jammer dat er zo laat maar goede hulp gestapt wordt. En dat het aanbod zo beperkt blijft... 
OPROEP: wie kan mij in contact brengen met een therapeut die me dit verder kan uitleggen?
Twee waarheden: klopt, maar waarom doen we niks aan de veroorzaker van dit alles?
Waarom doen we geen waarheidsvinding?
Waarom laten we het kind kiezen voor diegene die het hardste roept en het meeste "drama" veroorzaakt?
Waarom wordt "mijn waarheid" niet in rekening genomen als ik 160km/u rijdt waar ik maar 120km/u mag rijden? :-)

Saturday, March 4, 2017

Mag mijn stiefkind mij mama noemen?

Mag mijn stiefkind mij mama noemen? - Blog - Gezinspraktijk Gestel

Mag mijn stiefkind mij mama noemen?
Mag mijn stiefkind mij papa noemen?


Het antwoord is eenvoudig: Neen. Er is slechts 1 mama en 1 papa. Wanneer je dit toch doet, breng je hiermee de loyaliteitsband die het kind heeft met zijn ouders in gevaar.
Niet toevallig een kenmerk van ouderverstoting.

Friday, March 3, 2017

Nederlands onderzoek: Kindvervreemding - Francis Collet

Eindelijk is het zover, de publicatie van een Nederlands onderzoek rond kindvervreemding/ouderverstoting aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Lees hier het volledige onderzoek: 
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiESDctX09rc3JjZDg/view?usp=sharing

 

Kom jij als ouder nog iemand tegen (hulpverlener, therapeut, advocaat, mediator, raad voor de kinderbescherming) die naar jou aanvoelen niet voldoende op de hoogte is?

Print het onderzoek af en leg het hen voor. Wijs hen erop dat het helemaal niet erg is dat ze op de hoogte zijn van het fenomeen, maar dat ze hierin aan waarheidsvinding doen, ze gespecialiseerde hulp inroepen en minstens de signalen in kaart brengen.

De conclusie van dit onderzoek:


Binnen enkele maanden komen ook nog de resultaten van een onderzoek aan de KULeuven in Belgie. Tot dan zou ik ook als Belgische ouders dit onderzoek gebruiken.

Tuesday, February 28, 2017

** Belangrijk onderzoek: medewerking wordt gevraagd **

Aan de KU Leuven loopt er momenteel een drieledig onderzoek naar ouderverstoting.

Eén van deze onderzoeken gaat over de gevolgen voor de verstoten ouder, waarbij er nu een enquéte formulier klaar is om de resultaten te verzamelen.Mag ik vragen om hier massaal aan deel te nemen, zodat de onderzoekers beschikken over juiste resultaten


** Neem deel, KLIK HIER: Onderzoek KU Leuven **
Saturday, February 25, 2017

Ouderverstoting: het is eenvoudig!!

Bron: Dr. Psy Craig Childress

Dingen zijn aan het veranderen.
Ik word steeds meer om overleg gevraagd in de geestelijke gezondheidszorg en het juridisch systeem met betrekking tot de evaluatie, diagnose en behandeling van verstoting op basis van "ouderlijke vervreemding" (AB-PA). Dit is goed.

Mensen in de geestelijke gezondheidszorg en in het juridische systeem worden steeds meer opgeleid.
Het klimaat is aan het verschuiven. Ik voel het.

Geestelijke gezondheid en juridische professionals beginnen het te begrijpen


Lees hier het volledige artikel:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEbGJ2OHpya193Wjg/view?usp=sharing:Wednesday, February 22, 2017

Papa is een monster (nrc.nl)

Bron: nrc.nl

"Aan de ene kant van de snelweg woonde Marith met haar moeder en twee broers, aan de andere kant woonde het monster. „Als ik naar het winkelcentrum moest, fietste ik daar met angst in mijn benen naartoe, bang dat ik hem tegen zou komen.”

In één jaar tijd was Mariths vader veranderd van een zorgzame vader die graag met de kinderen knutselt, in een onbetrouwbare dronkenlap die zijn kinderen slaat. Niet in werkelijkheid. In Mariths hoofd."


Papa is een monster

Saturday, February 18, 2017

"Mama, ik wil je nooit meer zien" - De ravage na de vechtscheiding - Feeling (Maart 2017)

Bron: Feeling

Zonet verscheen het artikel: "Mama, ik wil je nooit meer zien" - De ravage na de vechtscheiding - uit Feeling magazine (Maart 2017).

Een verhaal met getuigenissen vanuit verschillende standpunten. Een compleet verhaal, hoe zowel hulpverleners, ouders als kinderen het beleven of beleeft hebben.

Meer info: ouderverstoting@jato.be

Lees hier het volledige artikel:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiENDg4Vi1neFJkMHc/view?usp=sharing:Friday, February 17, 2017

Verslag hoorzitting Vlaams Parlement

Hierbij het verslag van de hoorzitting in het Vlaams Parlement op 09 februari 2017.

Hoorzitting betreffende: de gevolgen van gelijkmatig verdeeld verblijf van kinderen bij beide ouders na een scheiding.

** Klik hier om het te downloaden. **

Monday, February 13, 2017

Wat is narcistisch misbruik? - JASMIJN

Bron: JASMIJN

Narcistisch misbruik, ook wel emotioneel misbruik of psychische mishandeling, is psychisch geweld dat jouw zelfvertrouwen volledig afbreekt en een gigantisch minderwaardigheidscomplex ervoor in de plaats brengt.
 
Zowel narcisten als borderliners zetten narcistisch misbruik in: beiden stellen zichzelf centraal en hun veeleisende gedrag legt een enorme psychische druk op jou als partner of kind. Met gaslighting als hulpmiddel weten ze jou zo geleidelijk en subtiel te manipuleren dat je steeds zwakker en uiteindelijk helemaal verstrikt raakt en ondanks alles bij hen blijft. Om het extra verwarrend te maken, wordt dit verdoezeld door het (openlijke maar vaker verborgen) gemene gedrag af te wisselen met lieve gebaren.
 
Juist vanwege dit sluipende en gemengde karakter kan het iedereen overkomen, en merk je pas dat het goed mis is wanneer het al te laat is. Hoe moet je je verdedigen als je verdediging is afgebroken? En waarom zou je je nog verdedigen als je inmiddels jezelf niet meer de moeite waard vindt?

Lees hier het volledige artikel: Klik hier

Saturday, January 21, 2017

Media campagnes

Beste bezoeker van deze blog,

Eerder deze week dacht ik nog: het is alweer een jaar geleden dat we in België een Telefacts uitzending hadden waarin we toch wel heel wat aandacht hebben weten vestigen op het probleem van ouderverstoting in België, maar ook in de ons omliggende landen. En twee dagen later wordt je dan gecontacteerd door een regionale TV zender, een magazine en een onderzoek door de KU Leuven wat nog loopt.

Daarom even een kort overzicht over de media aandacht die ons op korte en/of lange termijn staat te wachten:

 • 18/01/2017: hoorzitting in het Vlaams Parlement rond co-ouderschap n.a.v. een onderzoek door de KU Leuven,

 • 22/01/2017: nieuwsitem rond ouderverstoting op TV Limburg,
  Media artikel

 • Maart of April 2017: uitgebreid artikel in het magazine Feeling rond ouderverstoting,

 • 25 April 2017: international Parental Alienation Awareness Day

 • Mei 2017: resultaten van een groot onderzoek gevoerd door de KU Leuven worden bekend gemaakt. Dit laatste is opnieuw een zeer belangrijk moment gezien dit telkens zorgt voor media belangstelling en onze problematiek onder de aandacht brengt.


Thursday, January 19, 2017

Niet co-ouders zijn het probleem, wel vechtscheidingen zijn het probleem

Naar aanleiding van het recente onderzoek van de KU Leuven rond co-ouderschap krijgt onze problematiek van vechtscheidingen weer wat aandacht in de media.
Hierbij het artikel van de redactie.

Ook TV Limburg zal morgen, 20 Januari een nieuwsitem hieraan besteden, kijken dus.

Niet co-ouders zijn het probleem, wel vechtscheidingen - Dimitri Mortelmans

Ouderverstoting in Engeland - Deel 2

Ouderverstoting in Engeland is even erg als in Belgie of Nederland, ook daar zien hulpverleners en justitie niet welke vorm van psychologische mishandeling dit veroorzaakt.


Should parental alienation be illegal?, 21/11/2016, Victoria Derbyshire - BBC Two

Monday, January 16, 2017

Ouderverstoting in Engeland - deel 1

Ook in Engeland bestaat ouderverstoting; waarom, omdat ook daar ouders scheiden en er daar een aantal tussen zitten die niet het verschil kunnen maken, tussen:

 • Blijvend ouderschap en,
 • Ex-partnerschap,
Dit vaak ingegeven door een "traumatische" jeugdervaring die men bij een scheiding opnieuw invoert in een poging om het te verwerken, de ex-partner wordt daarbij "het slechtste wat er op de wereld rondloopt" en men ontwikkeld een sterke motivator tegen hem/haar, waarbij zelfs valse beschuldigingen niet vreemd zijn.

Thursday, January 12, 2017

Voorbeeld assessment protocol

Opnieuw merk ik de laatste dagen dat professionele hulpverleners in dit land, handelen "in het belang van het kind". Meer bepaald: als kinderen zeggen dat ze niet meer naar die 1 ouder willen, dan moeten we de wil van het kind respecteren om het: "rust te gunnen" en het uit de strijd te halen.

Knap, maar ben ik dan de enige die opmerkt dat die "strijd" waarin het kind zich bevindt, vaak door 1 ouder wordt veroorzaakt en sterker nog: in stand wordt gehouden?
Ben ik dan de enige die merkt dat er 1 ouder is die constant de omgang met de andere ouder "frustreert", waarbij de andere ouder uiteindelijk wordt verstoten, zonder geldige reden!?

Ouderverstoting is contra-intuïtief en de enigste oplossing hiervoor is om tijd te nemen om de gezinssituatie grondig te onderzoeken. Waarheids(be)vinding is hierbij cruciaal: hoe was de relatie tussen beide partners en de kinderen voor de scheiding en wat is er allemaal gebeurd om tot de situatie te komen waarin men zich vandaag bevindt?

Wat is het geval van ouderverstoting het primordiaal belang? Dat een kind 1 ouder niet meer ziet, waarmee het een loyaliteitsband heeft, of dat een kind tijd met beide ouders kan doorbrengen en dat die ouder die de ouderverstoting frustreert begeleiding krijgt?

Waarom moeten we in Belgie de definitie telkens opnieuw uitvinden, waarbij we het vooral als een "complexe" problematiek willen benoemen?! Nogthans heeft men in de rest van de wereld reeds een duidelijke omschrijving en een "assessment protocol".


Lees hier het assessment protocol:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiENWN2U29lVnlVcGc/view?usp=sharing:

Monday, January 2, 2017

Nieuwjaarswensen voor 2017

Elk jaar maakt ieder van ons zijn nieuwjaarswensen over aan vrienden, familie, collega's, enz. sommigen hebben ook meteen een aantal doelstellingen voor zichzelf, hier alvast een overzicht van mijn doelstellingen voor 2017 die ik graag met de rest van de wereld wil delen:

a) Erken dat een familie scheiding een psychologische verandering is en een uitdaging voor het kind.

b) Erken dat feminisme een politieke ideologie is die geen plaats heeft in psychologisch werk met gezinnen.

c) Leer hoe je werkt met het scheiden van families vanuit een psychologisch perspectief.

d) Plaats de behoeften van het kind voorop om te blijven wonen in een gezonde relationele ruimte tussen de ouders.

e) Aanvaard dat een kind dat één ouder volledig verwerpt bij het ontbreken van een gegronde reden bewijs, te maken heeft met het coping-mechanisme van psychologische splitsing.

g) Herken uw eigen geïnternaliseerde vooroordelen en hoe deze geïnternaliseerde belemmeringen voor het aanbieden van een gelijke hulp aan gezinnen te overwinnen.

h) Wees nieuwsgierig en open-minded.

i) Begin met de psychologische theorie achter vervreemding te onderzoeken.

j) Stop met kinderen te bevragen wat ze willen dat er gebeurt

k) Leer de tekenen van vervreemding in een kind te herkennen,

l) Leer hoe je een vervreemd kind geruststelling kan geven door het overbrengen aan hen dat u de hachelijke situatie zoals zij doe bemeve, kan herkennen.

m) Leer de vervreemde ouder over de hachelijke situatie waarin het het kind zich bevind.

n) Leer mogelijkheden te scheppen om het kind met de ouder die ze verwerpen te laten omgaan

o) Laat het kind weten dat u het verzet wat ze zouden kunnen ondervinden van de andere ouder zal beheren en demonstreer uw vermogen om dat te doen.

q) Beheers opnieuw uw eigen geïnternaliseerde vooroordelen, goede mensen zijn niet alleen diegenen die vriendelijk en meelevend lijken te zijn.

s) Verwacht en eis dat een ouder die zegt dat ze voorstander is van contact, ook het contact zal ondersteunen..

t) Hoor het verborgen verhaal van het trauma patroon dat vaak uit wordt gevoerd in deze gezinnen.

u) Sta niet toe dat gezonde ouders worden uitgeroeid uit het leven van een kind.

v) Bouw de moet op om de grenzen van je eigen praktijk te breken, begrijp dat door tegen te werken aan uw geïnternaliseerde geloofssysteem dit de correcte manier is om dit werk te benaderen.

w) Zet de behoeften van kinderen voor een gezonde opvoeding eerste, laatste en altijd!