Wednesday, March 23, 2016

Waarom zowel vaders als moeders ertoe doen.

Bron: familyfacts.nl
 • Het welzijn van kinderen. Kinderen die in intacte gezinnen opgroeien, hebben gemiddeld betere cognitieve prestaties en gedrag.
  • Van kinderen die opgroeien in gezinnen met twee ouders en twee kinderen, hebben degenen die opgroeien met een gehuwde, biologische vader gemiddeld hogere cijfers bij kennistesten en deze kinderen vertonen minder gedragsproblemen vergeleken met leeftijdgenoten die opgroeien met een ongehuwde biologische vader, een stiefvader of de samenwonende partner van hun moeder.
 • Psychologisch welbevinden van adolescenten. Er is een positief verband tussen het hebben van nauwe banden tussen adolescenten en hun vader of moeder aan de ene kant, en het psychologische welbevinden van de adolescenten aan de andere kant.
  • Adolescenten die nauwe banden hebben met hun beide ouders, rapporteerden gemiddeld een lager niveau van psychologische spanning (bijv. hoe vaak ze zich somber, gespannen, eenzaam, opgewonden of gelukkig voelen), in vergelijking met leeftijdgenoten die aangaven dat ze een minder nauwe band met hun vader of moeder hebben.
 • Gedragsproblemen bij adolescenten. Adolescenten met meer betrokken vaders of moeders vertonen gemiddeld minder gedragsproblemen.
  • Hoe groter de betrokkenheid van beide ouders, hoe lager het niveau van gedragsproblemen bij de adolescent, zowel in termen van agressie en antisociaal gedrag, als in termen van negatieve gevoelens zoals angst, depressie en een laag zelfbeeld. De betrokkenheid van de vaders werd gemeten door te kijken naar de frequentie waarmee vaders belangrijke beslissingen bespraken met hun puberkinderen en naar hen luisterden, of vaders wisten met wie hun puberkinderen omgingen als ze niet thuis waren, en of vaders gebeurtenissen of activiteiten misten die belangrijk waren voor hun adolescente kinderen. Ook werd gekeken naar wat adolescenten zelf aangaven over de nabijheid tot hun vaders, of hun vaders voldoende tijd met hen doorbrachten en hoe goed ze dingen met elkaar deelden en communiceerden
 • Jeugdcriminaliteit. Adolescenten die een positieve relatie met hun beide ouders rapporteerden, komen gemiddeld minder tot crimineel gedrag.
  • Verdere analyse liet zien dat het beschermende effect van een positieve ouder-kindrelatie sterker bleek te zijn bij adolescente jongens dan bij meisjes.
 • Onderwijsprestaties van jongvolwassenen. Individuen van wie beide ouders vanaf het begin meer betrokkenheid bij hun leven toonde, bereiken gemiddeld een hoger onderwijsniveau.
  • Respondenten van wie de beide ouders meer betrokkenheid bij hen toonde op zevenjarige leeftijd (dat wil zeggen: meer uitjes, meer voorlezen, meer interesse tonen in hun onderwijs), bereikten gemiddeld hogere onderwijsniveaus als jongvolwassenen dan leeftijdgenoten van wie een van de ouders minder betrokkenheid toonde vanaf jonge leeftijd.
 • Vader-kindrelaties. Adolescenten die opgroeien in intacte gezinnen, geven gemiddeld vaker aan een betere band te hebben met hun vaders.
  • Adolescenten die in intacte gezinnen opgroeien, gaven gemiddeld vaker aan dat ze nauwere banden hadden met hun vader in vergelijking met leeftijdgenoten die in gemengde gezinnen, gescheiden gezinnen of nooit gehuwde eenoudergezinnen opgroeiden.

Monday, March 14, 2016

Gespleten loyaliteit en PAS (ouderverstoting) zeer schadelijk voor een kind.

Gescheiden ouders die, ondanks dat zij niet (meer) bij elkaar wonen er wél actief voor zorgen dat de relatie- en familieband van hun kinderen met de andere ouder en familie doorgang kan blijven vinden, hoe lastig soms ook, verdienen alle lof. Zij voorkomen dat er wederzijdse vervreemding tussen de kinderen en de andere ouder én familieleden plaatsvindt. Hierdoor zullen hun kinderen geen last krijgen van een gespleten loyaliteit en het ouderverstotingssyndroom (PAS).

 

Thursday, March 10, 2016

Kinderen en hun trauma in het onderwijs.

Nieuw artikel op de download pagina: 10 dingen over trauma die elke leerkracht moet weten.

Zeker eens lezen, ouders met kinderen die concentratie stoornissen ontwikkelen gaan hierin heel wat inzichten herkennen.

Wednesday, March 9, 2016

De 5 scheidingsmodellen volgens APART

Op welke manieren kunnen ouders scheiden? In het geval van ouderverstoting merken we dat dit bijna altijd in Model 4 of 5 eindigt, met traumatische gevolgen voor de kinderen.
 
Ouderverstoting = psychologische kindermishandeling

Monday, March 7, 2016

Children of Separation Accuse!

Dr Wilfrid von Boch-Galhau, (editor) comments: This story - told by a child who has been
alienated from his father - could equally have been written by a child where the mother was
alienated [ie with the genders and gender-generalisations reversed].

We accuse you adults!

We accuse you adults! Where were you when our parents tore us children apart, in their
mad divorce war, which lasted for 12 years and really was a war? Where were the judges
and social workers, and the experts, who interviewed us a dozen times, but never made
any changes, although our father always had the right of custody!

Lees hier het volledige artikel:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEcWVpdDREeEYtYnM/view?usp=sharing:

Friday, March 4, 2016

"Mijn hoofd is heel hard in de war"

Bron: Gezinskrant De Bond: 4/3/2016


Bijeenkomst op 17/04 in Oostakker - Oost Vlaanderen (B), u komt toch ook?
Eventbrite - Bijeenkomst ouderverstoting 17 April 2016

Tuesday, March 1, 2016

Bemiddeling lost de vechtscheiding niet op!

Opiniebijdrage in Trouw.nl
 
Mediation wordt gepropageerd als hét middel bij conflictscheidingen. Ten onrechte, beweren Corine de Ruiter en Ferko Öry. De feiten onderzoeken is veel belangrijker.
 
Een conflictscheiding is een ingewikkeld probleem waarbij sprake kan zijn van narcistische en borderline-persoonlijkheidsstoornissen bij één of beide ex-partners, een voorgeschiedenis van ernstig relationeel geweld, beschuldigingen en vermoedens van kindermishandeling, en ouders die het kind proberen te vervreemden van de andere ouder door kwaadsprekerij. Voorafgaand aan enige vorm van hulp dienen de feiten achterhaald te worden, ook wel „waarheidsvinding‟ genoemd.

Lees hier het volledige artikel: Mediation