Monday, March 14, 2016

Gespleten loyaliteit en PAS (ouderverstoting) zeer schadelijk voor een kind.

Gescheiden ouders die, ondanks dat zij niet (meer) bij elkaar wonen er wél actief voor zorgen dat de relatie- en familieband van hun kinderen met de andere ouder en familie doorgang kan blijven vinden, hoe lastig soms ook, verdienen alle lof. Zij voorkomen dat er wederzijdse vervreemding tussen de kinderen en de andere ouder én familieleden plaatsvindt. Hierdoor zullen hun kinderen geen last krijgen van een gespleten loyaliteit en het ouderverstotingssyndroom (PAS).

 

No comments:

Post a Comment