Thursday, October 29, 2015

Videoboodschap Minister GeensNaar aanleiding van het internationaal symposium wat Huis van Hereniging wou organiseren in Mei 2015, werd er een openingstoespraak door de Belgische minister van Justitie (Dhr. Koen Geens) opgenomen.
Uit deze boodschap blijkt eens te meer dat de minister kennis heeft van deze en onze PAS problematiek en een aantal pijnpunten aanhaald in zijn boodschap.
Vandaag, 29/10 zitten we opnieuw samen op het kabinet Justitie, dit reeds voor de 4e maal.
De weg is nog lang, maar er wordt aan gewerkt. Hou vol!

Sunday, October 25, 2015

Narcisme en Narcistische Persoonlijkheids Stoornis: vaak de achterliggende reden van ouderverstoting.

Wanneer een man of een vrouw lijdt aan een aandoening genaamd “narcistische persoonlijkheidsstoornis”, tonen ze patronen van afwijkend of abnormaal gedrag dat zo slecht is, dat het een bloedbad creëert voor die mensen die ongelukkig genoeg een nauwe relatie met hen hebben.

Dit disfunctioneel gedrag impliceert dergelijke gevoelloze exploitatie van hun slachtoffers, dat het de geboorte heeft gegeven aan een nieuwe aandoening die bekend staat als Narcistische Slachtoffer Syndroom (NSS) of (Narcistische Abuse Syndrome). Terwijl veel is geschreven over narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS), is er weinig of niets ingeschreven over Narcistische Slachtoffer Syndroom (NSS). De “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)”, die is gepubliceerd door de American Psychiatric Association, en wordt beschouwd als de "bijbel" voor alle professionals, dekt NPS uitgebreid. Echter DSM-IV heeft nog niets geschreven over de effecten op mensen die wonen of werken met het martelende gedrag van de narcist, en de gevolgen van dat gedrag op de geestelijke gezondheid van het slachtoffer. Dankzij het toegewijde werk van vele psychotherapeuten, is duidelijk geworden dat een reeks van waarneembare eigenschappen ontstaan bij het werken met slachtoffers van narcistisch misbruik. Het goede nieuws is dat de Amerikaanse therapeuten pleiten voor de erkenning van dit syndroom en het dient opgenomen te worden in de volgende Diagnostic and Statistical Manual (DSM-V, die zal worden gepubliceerd), in de hoop dat alle therapeuten standaard richtlijnen krijgen voor het formuleren van een manier van werken met dit syndroom.


Graag wil ik jullie vragen naar jullie feedback over dit artikel maar ook over deze Blog via het commentaar veld hieronder, bedankt. 

Wednesday, October 21, 2015


Typisch, maar het kan zeker en vast ook omgekeerd. Meer en meer mama's melden zich als slachtoffer van ouderverstoting.

Friday, October 16, 2015

Waanvoorstellingen en jeugdtrauma's

Bron: Dr. Craig Chidress

Een scheiding activeert het verbindingssysteem van de narcistische / (borderline) ouder en de reactie van de narcistische / (borderline) ouder om het verlies van de echtelijke relatie te mediëren. De activering van het verbindingssysteem reactiveert het “gehechtheidstrauma” dat is ingebed in de interne werkmodellen van de narcistische / (borderline) ouder.

Dit creëert twee gelijktijdig geactiveerde sets van representatieve netwerken in het verbindingssysteem van de narcistische / (borderline) ouder; één set uit het verleden in het patroon van "misbruik ouder" / "slachtoffer kind" / "beschermende ouder," en een set van de huidige relatie met de gerichte ouder, het huidige kind, en de zelf-representatie van de narcistische / ( borderline) ouder.

Monday, October 12, 2015

Wie zijn "high conflict" people ?

In 2015, gebruikte ik voor het eerst de termen “High Conflict People” (HCP), High Conflict Persoonlijkheden en HCPs beter begrijpen en oplossen van hun geschillen. De term "high conflict" bestaat al minstens twintig jaar, in het bijzonder met betrekking tot "familie high-conflict" in een echtscheiding. Ik wil de aandacht verschuiven naar het individu, want het leek erop dat veel “high-conflict” gezinnen, slechts één high-conflict persoon heeft.

Sinds enige tijd, wist ik over persoonlijkheidsstoornissen, hoe verwarrend ze waren, hoe overtuigend ze zouden kunnen zijn en een aantal methoden voor de behandeling van hen. Maar niemand buiten de psychiatrische behandeling leek een idee over hun gedrag te hebben - en vaak werd er gereageerd op een manier die het nog erger maakte.

Omdat ik ook het ontregeld gedrag zag van diezelfde persoonlijkheden op de werkvloer, de geschillen tussen buren, evenals niet-echtscheiding gerelateerde juridische geschillen, wilde ik uitleggen aan anderen wat er gaande was. Mensen met persoonlijkheidsstoornissen werden weergegeven in al deze psychiatrische instellingen als "high-conflict" mensen, waar hun gedrag werd geïnterpreteerd als gewoon over de huidige "kwestie," in plaats van zich de noodzaak te realiseren om een serieuze behandelingen op te starten m.b.t. geestelijke gezondheidszorg.

Wednesday, October 7, 2015

Jeff Hoeyberghs over ouderverstoting

Ouderverstoting: klaar duidelijk en vooral "direct" geformuleerd door een verstoten ouder.
Ouderverstoting is psychologische kindermishandeling, maar de problematiek ligt wel bij de verstotende ouder!
Bron: Jeff Hoeyberghs


Tuesday, October 6, 2015

Zet jouw ex de kinderen tegen je op ?

Wanneer een echtscheiding minderjarige kinderen impliceert, moeten hun belangen als een topprioriteit gedurende het echtscheidingsproces worden behouden en voortgezet nadat de scheiding definitief is.

Het is algemeen aanvaard dat kinderen veel beter af zijn bij het behoud van een gezonde relatie met beide ouders wanneer er geen tekenen van verwaarlozing of misbruik zijn.

Ouderlijke vervreemding, een relatief nieuw begrip, is snel uitgegroeid en erkend als een echte stoornis die zeer schadelijk is voor de geestelijke gezondheid van kinderen.

Door middel van manipulatie, bevordert en stimuleert de geliefde ouder; afwijzing van de andere ouder (verstoten ouder). Dit kan subtiel en onbedoeld worden gedaan door af en toe een kleinerende opmerking of door actieve en kwaadaardige "hersenspoeling" met de bedoeling elke band dat het kind kan hebben met die andere ouder (verstoten ouder) te vervangen door haat.

Friday, October 2, 2015

Een anonieme getuigenis van een verstoten kind

Gisteren kregen we volgende anonieme getuigenis binnen van een ondertussen volwassen vrouw (43jaar) welke jaren onder het "regime" geleefd van ouderverstoting en hierdoor zelf een ouderverstotings stoornis ontwikkelde.

Anonieme getuigenis ouderverstoting

Aan alle professionals die moeite hebben met het ouderverstotingssyndroom, onze kinderen worden wel degenlijk ziek. Ouderverstoting is psychologische kindermishandeling, die levenslange gevolgen heeft voor onze kinderen!

Wie graag anoniem wil reageren kan dat via: Tom Janssen