Monday, November 23, 2015

** Een mijlpaal **

Goed nieuws van het Kabinet Justitie in Belgie!

Gisteren (ja op een zondag) kregen we antwoord van de kabinetsmedewerker van Min. Geens i.v.m. de aanpak ouderverstoting. Meerbepaald inzake Strafrecht.

"De Minister van justitie heeft zopas de richtlijnen opgenomen in COL 4/2006 die bindend zijn voor alle parketmagistraten herzien. In de nieuwe richtlijnen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ernstige gevolgen die de niet-afgifte van een kind kan hebben. Tegelijk wordt beklemtoond dat het niet-afgeven van een kind een inbreuk vormt op het recht van het kind om persoonlijke relaties te onderhouden met één van zijn ouders.

Voortaan zal het misdrijf van niet-afgifte van een kind onder het begrip ‘partnergeweld’ worden gecatalogeerd. Deze misdrijven zullen dus met dezelfde ernst behandeld worden als de andere gewelddaden, maar waarbij men rekening moet houden met het specifieke karakter ervan. Een automatische link wordt ook voorzien met de jeugdbescherming (melding van ‘minderjarige in verontrustende situatie’)."

Meer info in de loop van volgende week.

Friday, November 20, 2015

Ook in Nederland is ouderverstoting een onbekend begrip

Bron: De Stentor

DEVENTER - Marco Brinkerink ziet zijn kinderen al drie jaar niet. Van de rechter mag de Deventenaar alleen contact hebben via Whatsapp of sms, maar zelfs dát heeft hij niet. Omdat zijn ex hun zoon meteen na de uitspraak een ander nummer gaf. App'jes blijven sindsdien onbeantwoord.

Het rapport dat de Raad van de Kinderbescherming opstelde en dat ten grondslag lag aan de uitspraak, maakt Brinkerink boos en wanhopig. Hij voelde zich door de kinderbescherming op z'n zachtst gezegd niet gehoord.
Toekomst
Hij diende een klacht in bij de onafhankelijke klachtencommissie en werd op de meeste en belangrijkste punten in het gelijk gesteld. De Raad was partijdig en het onderzoek zelf deels onzurgvuldig en onvolledig. Maar Brinkerink schiet met zijn gelijk weinig op. De reactie van de Kinderbescherming op de uitspraak, lag deze week al bij hem op de mat. "Ze trekken er lering uit, voor de toekomst...." Brinkerink zucht. Diep.
Dwaze Vaders
Klachten tegen de Raad voor de Kinderbescherming die gegrond worden verklaard, leveren de klager meestal niets op. Dat is de ervaring van de Stichting Dwaze Vaders. "Het is praktijk dat het niets aan de zaak verandert", zegt Annemieke Bevaart van de stichting. "De uitspraak van de klachtencommissie wordt slechts als bijvoegsel aan het raadsrapport gehangen."
Jaarlijks kloppen zeker 5000 vaders bij de stichting aan voor advies of hulp. "Vaak hebben zij dan te maken met de raad of met Jeugdzorg. De raad is een heel star orgaan, dat eigenlijk altijd voor de moeder kiest."
De Raad voor de Kinderbescherming kon niet inhoudelijk reageren.

** Ouderverstoting is genderloos en komt in alle lagen van de maatschappij voor. Van zodra er sprake is van een jeugdtrauma in de context van liefde en hechting bij de ex-partner. **

Wednesday, November 18, 2015


Binnenkort een nieuwe bijeenkomst voor verstoten ouders, hou deze pagina in het oog.

Sunday, November 15, 2015

Hoe sommige narcisten te keer gaan

Als ervaringsdeskundige tracht ik de afgelopen maanden mensen te ondersteunen in hun problematiek van ouderverstoting. Sommigen vinden het echter nodig om anderen hierbij aan te vallen. Ze schieten als het ware op alles wat beweegt.

Tot twee maal toe werden collega ervaringsdeskundigen en professionele hulpverleners aangevallen omdat ze voor hun opleiding een bijdrage vragen. Dit soort aanvallen accepteer ik niet, nu niet en nooit niet. "Als je een schilder zoekt die volgens jou te duur is, dan ga je op zoek naar een andere schilder, zonder die eerste met de <<grond gelijk te maken>>".

Tot 3 maal toe ben ik ondertussen verwenst met allerlei mooie woorden die alvast iets zeggen over de persoon die ze uitspreekt, telkens opnieuw iemand die zich voordoet als deskundige op het vlak van ouderverstoting:

"@Tom, wat ben jij een sneu mannetje. Het is te gemakkelijk en goedkoop nog meer over jou te vinden. Laat ik het zo zeggen; mannen als jij…. Die komen nog niet eens in een straal van 3 meter bij mij in de buurt, die durven dat niet eens. Een te klein pikkie en daar ik narcisten er zo uit haal, begrijp jij wel waar ik jou onder schaar."

"Sowieso vraag ik mij af welke actieve rol, welk positief verschil er vanuit Herverbinden, het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Een heel jaar onder de radar en dan in eens komen er bijeenkomsten. Zaaltjes met blijkbaar huurkosten…. Hoeveel mensen moeten er 35 euro betalen wil jij ervan profiteren? Wie is daar als autoriteit? Wat is nou dus de visie en de boodschap die je wilt uitdragen? Wat krijgen de mensen voor 35 euro mee om effectief een verschil te kunnen maken tegen ouderverstoting?"

Ook anderen werden al persoonlijk aangevallen als het gaat om hun bijdrage rond ouderverstoting. Dat deze persoon zich dan ook opstelt om in Nederland ook maar iets te betekenen voor die ouders die zijn betrokken bij ouderverstoting, tart alle verbeelding, want zodra deze ouders, welke reeds emotioneel zijn gekwetst, hun eigen mening uiten, worden ze met de grond gelijk gemaakt. 

Wees bedachtzaam.
De strijd is lang, emotioneel en uitputtend.


Tuesday, November 10, 2015

Pathologie van ouderverstoting - Dr. Craig Childress

De pathologie van "ouderlijke vervreemding" kan worden geïdentificeerd door een set van drie diagnostische indicatoren:

1. Gehechtheids onderdrukking:
2. Persoonlijkheids stoornis:
3. Waanvoorstellingen:


Contacteer me voor meer informatie of voor een info sessie, via: tjanssen.tom@gmail.com

Sunday, November 8, 2015

De invloed van ouderverstoting bij kinderen.

Draconisch! Dit label wordt soms gegeven door een professional in de geestelijke gezondheidszorg bij het lezen van specifieke aanbevelingen uit een rapport dat ernstige ouderlijke vervreemding heeft geïdentificeerd. Men zou ook een dergelijk label in rechtszaken moeten horen van de advocaat die de vervreemdende ouder vertegenwoordigd. Dus ik dacht dat het misschien de moeite waard was om te kijken naar het feit of dit label ook daadwerkelijk past.
Graag wil ik jullie vragen naar jullie feedback over dit artikel maar ook over deze Blog via het commentaar veld hieronder, bedankt. 

Thursday, November 5, 2015

Wat kinderen echt nodig hebben ?

Onlangs nam ik deel aan een info avond rond "opvoeden in een verwenmaatschappij", gegeven door De Onderstroom (www.deonderstroom.be), hier werd o.a. verteld wat kinderen echt nodig hebben: