Saturday, January 21, 2017

Media campagnes

Beste bezoeker van deze blog,

Eerder deze week dacht ik nog: het is alweer een jaar geleden dat we in België een Telefacts uitzending hadden waarin we toch wel heel wat aandacht hebben weten vestigen op het probleem van ouderverstoting in België, maar ook in de ons omliggende landen. En twee dagen later wordt je dan gecontacteerd door een regionale TV zender, een magazine en een onderzoek door de KU Leuven wat nog loopt.

Daarom even een kort overzicht over de media aandacht die ons op korte en/of lange termijn staat te wachten:

  • 18/01/2017: hoorzitting in het Vlaams Parlement rond co-ouderschap n.a.v. een onderzoek door de KU Leuven,

  • 22/01/2017: nieuwsitem rond ouderverstoting op TV Limburg,
    Media artikel

  • Maart of April 2017: uitgebreid artikel in het magazine Feeling rond ouderverstoting,

  • 25 April 2017: international Parental Alienation Awareness Day

  • Mei 2017: resultaten van een groot onderzoek gevoerd door de KU Leuven worden bekend gemaakt. Dit laatste is opnieuw een zeer belangrijk moment gezien dit telkens zorgt voor media belangstelling en onze problematiek onder de aandacht brengt.


Thursday, January 19, 2017

Niet co-ouders zijn het probleem, wel vechtscheidingen zijn het probleem

Naar aanleiding van het recente onderzoek van de KU Leuven rond co-ouderschap krijgt onze problematiek van vechtscheidingen weer wat aandacht in de media.
Hierbij het artikel van de redactie.

Ook TV Limburg zal morgen, 20 Januari een nieuwsitem hieraan besteden, kijken dus.

Niet co-ouders zijn het probleem, wel vechtscheidingen - Dimitri Mortelmans

Ouderverstoting in Engeland - Deel 2

Ouderverstoting in Engeland is even erg als in Belgie of Nederland, ook daar zien hulpverleners en justitie niet welke vorm van psychologische mishandeling dit veroorzaakt.


Should parental alienation be illegal?, 21/11/2016, Victoria Derbyshire - BBC Two

Monday, January 16, 2017

Ouderverstoting in Engeland - deel 1

Ook in Engeland bestaat ouderverstoting; waarom, omdat ook daar ouders scheiden en er daar een aantal tussen zitten die niet het verschil kunnen maken, tussen:

  • Blijvend ouderschap en,
  • Ex-partnerschap,
Dit vaak ingegeven door een "traumatische" jeugdervaring die men bij een scheiding opnieuw invoert in een poging om het te verwerken, de ex-partner wordt daarbij "het slechtste wat er op de wereld rondloopt" en men ontwikkeld een sterke motivator tegen hem/haar, waarbij zelfs valse beschuldigingen niet vreemd zijn.

Thursday, January 12, 2017

Voorbeeld assessment protocol

Opnieuw merk ik de laatste dagen dat professionele hulpverleners in dit land, handelen "in het belang van het kind". Meer bepaald: als kinderen zeggen dat ze niet meer naar die 1 ouder willen, dan moeten we de wil van het kind respecteren om het: "rust te gunnen" en het uit de strijd te halen.

Knap, maar ben ik dan de enige die opmerkt dat die "strijd" waarin het kind zich bevindt, vaak door 1 ouder wordt veroorzaakt en sterker nog: in stand wordt gehouden?
Ben ik dan de enige die merkt dat er 1 ouder is die constant de omgang met de andere ouder "frustreert", waarbij de andere ouder uiteindelijk wordt verstoten, zonder geldige reden!?

Ouderverstoting is contra-intuïtief en de enigste oplossing hiervoor is om tijd te nemen om de gezinssituatie grondig te onderzoeken. Waarheids(be)vinding is hierbij cruciaal: hoe was de relatie tussen beide partners en de kinderen voor de scheiding en wat is er allemaal gebeurd om tot de situatie te komen waarin men zich vandaag bevindt?

Wat is het geval van ouderverstoting het primordiaal belang? Dat een kind 1 ouder niet meer ziet, waarmee het een loyaliteitsband heeft, of dat een kind tijd met beide ouders kan doorbrengen en dat die ouder die de ouderverstoting frustreert begeleiding krijgt?

Waarom moeten we in Belgie de definitie telkens opnieuw uitvinden, waarbij we het vooral als een "complexe" problematiek willen benoemen?! Nogthans heeft men in de rest van de wereld reeds een duidelijke omschrijving en een "assessment protocol".


Lees hier het assessment protocol:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiENWN2U29lVnlVcGc/view?usp=sharing:

Monday, January 2, 2017

Nieuwjaarswensen voor 2017

Elk jaar maakt ieder van ons zijn nieuwjaarswensen over aan vrienden, familie, collega's, enz. sommigen hebben ook meteen een aantal doelstellingen voor zichzelf, hier alvast een overzicht van mijn doelstellingen voor 2017 die ik graag met de rest van de wereld wil delen:

a) Erken dat een familie scheiding een psychologische verandering is en een uitdaging voor het kind.

b) Erken dat feminisme een politieke ideologie is die geen plaats heeft in psychologisch werk met gezinnen.

c) Leer hoe je werkt met het scheiden van families vanuit een psychologisch perspectief.

d) Plaats de behoeften van het kind voorop om te blijven wonen in een gezonde relationele ruimte tussen de ouders.

e) Aanvaard dat een kind dat één ouder volledig verwerpt bij het ontbreken van een gegronde reden bewijs, te maken heeft met het coping-mechanisme van psychologische splitsing.

g) Herken uw eigen geïnternaliseerde vooroordelen en hoe deze geïnternaliseerde belemmeringen voor het aanbieden van een gelijke hulp aan gezinnen te overwinnen.

h) Wees nieuwsgierig en open-minded.

i) Begin met de psychologische theorie achter vervreemding te onderzoeken.

j) Stop met kinderen te bevragen wat ze willen dat er gebeurt

k) Leer de tekenen van vervreemding in een kind te herkennen,

l) Leer hoe je een vervreemd kind geruststelling kan geven door het overbrengen aan hen dat u de hachelijke situatie zoals zij doe bemeve, kan herkennen.

m) Leer de vervreemde ouder over de hachelijke situatie waarin het het kind zich bevind.

n) Leer mogelijkheden te scheppen om het kind met de ouder die ze verwerpen te laten omgaan

o) Laat het kind weten dat u het verzet wat ze zouden kunnen ondervinden van de andere ouder zal beheren en demonstreer uw vermogen om dat te doen.

q) Beheers opnieuw uw eigen geïnternaliseerde vooroordelen, goede mensen zijn niet alleen diegenen die vriendelijk en meelevend lijken te zijn.

s) Verwacht en eis dat een ouder die zegt dat ze voorstander is van contact, ook het contact zal ondersteunen..

t) Hoor het verborgen verhaal van het trauma patroon dat vaak uit wordt gevoerd in deze gezinnen.

u) Sta niet toe dat gezonde ouders worden uitgeroeid uit het leven van een kind.

v) Bouw de moet op om de grenzen van je eigen praktijk te breken, begrijp dat door tegen te werken aan uw geïnternaliseerde geloofssysteem dit de correcte manier is om dit werk te benaderen.

w) Zet de behoeften van kinderen voor een gezonde opvoeding eerste, laatste en altijd!