Thursday, December 31, 2015

Fijn eindejaar en een super 2016

Ik wens jullie allen een fijn eindejaar en een goed, gezond en succesvol 2016.


2016 wordt zeker een jaar van uitdagingen. Niet alleen in mijn eigen "ervaring" met ouderverstoting, maar ook in de dienstverlening die we vanaf januari 2016 in de markt zullen zetten. Meer informatie volgt binnenkort.

Monday, December 21, 2015

Ouderverstoting en sociale media

Sociale media is zo'n aanwezigheid in ons leven vandaag de dag en veel van uw vervreemde kinderen maken gebruik van sociale media profielen. Hoewel dit een gelegenheid voor u is om mee te kijken naar uw kind, of om te zien wat ze van plan zijn, geeft het hen ook de kans om je uit te sluiten en voelt u zich afgewezen.


Sommige ouders hebben toegang om het profiel van hun kind te zien, anderen zijn volledig geblokkeerd en andere ouders hebben de ene dag wel toegang en de volgende dag zijn ze geblokkeerd. Deze "mind games" maken je soms gek! Wat is er veranderd? Wat heb ik gedaan? Waarom gebeurt dit?

Hier is mijn visie op het gebruik van sociale media als een vervreemde/verstoten ouder.


Lees hier het volledig artikel: Ouderverstoting en sociale media

Thursday, December 17, 2015

Kerst- en Nieuwjaar

Deze periode van het jaar valt voor velen extra zwaar. Het gemis van hun geliefde kinderen tijdens een periode waar iedereen elkaar het beste wenst. Vaak komen hier ook nog eens feestjes bij met vrienden en familie, die vaak niet begrijpen wat ouderverstoting betekend en waar je zelf geen energie hebt om het hen duidelijk te maken.
Hierbij alvast mijn wensen voor diegene die het moeilijk hebben in deze periode.


Lukt het je niet: neem contact

Wednesday, December 16, 2015

HOE GA JE OM MET HULPVERLENERS TIJDENS DE SCHEIDING VAN EEN NARCIST?

Tijdens jullie scheiding met kinderen, krijgen jullie met hulpverleners te maken, omdat de narcist jou aanwijst als de ongeschikte ouder. Als het uitdraait op een vechtscheiding krijgen jullie zelfs met een hele hoop meer hulpverleners te maken! Hoe moet je omgaan met hulpverleners tijdens de scheiding met een narcist? Hoe moet je omgaan met hulpverleners tijdens je scheiding van een narcist terwijl je kinderen hebt?
 
Lees hier het volledig artikel: ** Hoe ga je om met hulpverleners ** 

Saturday, December 12, 2015

MANIFEST voor het recht van het kind op omgang met beide ouders!

Voor het recht van het kind op omgang met beide (groot)ouders Kinderen hebben contact met hun beide ouders nodig. In dit manifest zetten we in 8 punten uiteen waarom dit een existentieel recht is en hoe dit kan worden bereikt.

1. SCHEIDEN IS NOOIT GOED VOOR EEN KIND,
2. LAAT KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS OOK GEWOON KIND ZIJN,
3. VADERS EN MOEDERS ZIJN ALLEBEI EVEN BELANGRIJK VOOR HUN KIND(EREN)
4. GEEN ENKEL KIND MAG ZIJN OUDERS VERLIEZEN DOOR EEN SCHEIDING,
5. IEDER KIND HEEFT RECHT OP LIEFDE VAN BEIDE (GROOT)OUDERS,
6. VERTEL NOOIT SLECHTE DINGEN OVER DE ANDERE (GROOT)OUDER,
7. OUDERS BETREKKEN HUN KINDEREN NIET BIJ HUN PROBLEMEN,
8. DE OVERHEID HEEFT DE PLICHT ER VOOR TE ZORGEN DAT HAAR SYSTEEM VAN RECHTSPRAAK EN HULPVERLENING NOOIT TUSSEN OUDERS EN KINDEREN KOMT IN TE STAAN,

Lees hier het volledige manifest: ** Manifest **

Thursday, December 10, 2015

Informatieplicht van scholen aan de verstoten ouder.

Naar aanleiding van een recente vraag, waarbij de school de toegang ontzegt tot alle informatie voor de verstoten ouder, volgende opmerkingen:

Onderstaande omzendbrief geeft perfect weer hoe scholen zich dienen op te stellen:

Wanneer een school toch niet hun informatieplicht nakomen op eenvoudig verzoek, kan je onderstaand document hiervoor gebruiken:

Extra vragen of behoefte voor een gesprek, contacteer me: tjanssen.tom@gmail.comTuesday, December 1, 2015

Ouderverstoting? Niet respecteren van verblijfsregeling is gewelddaad.

Eric De Corte, Erkend bemiddelaar en echtscheidings consulent, schreef onderstaand bericht op zijn blog naar aanleiding van de recentelijke mededeling door het ministerie van Justitie in Belgie:

"Ouderverstoting: reeds eerder schreef ik hierover. Het kabinet van Justitie heeft in dit verband recent een belangrijke mededeling gedaan: het niet respecteren van een verblijfsregeling, en dus het niet meegeven van een kind aan de andere ouder, wordt gelijkgesteld met het begrip ‘partnergeweld’. Dit betekent dat het niet naleven van de verblijfsregeling als een misdrijf wordt gecatalogeerd en dus als een gewelddaad."

Huis van Hereniging vzw

Onrechtstreeks via Bemiddeling vzw  bereikte ons het nieuws van de verenging “Het Huis van Hereniging vzw Vlaanderen”: Het Belgisch Kabinet van Justitie maakte deze vereniging een nieuwe visie kenbaar. Een nieuwe visie van de behandeling van het niet naleven van het omgangsrecht met kinderen bij scheiding van ouders.
De mededeling van het kabinet is niet mis te verstaan en klinkt als muziek in de oren van ouders die nu worden geconfronteerd met het niet naleven van het omgangsrecht. Want vergis je niet, er zijn nogal wat ouders die aanlopen tegen onrecht. Of het nu op papier staat of niet, sommige ouders lappen de met vonnis bekrachtigde verblijfsregeling aan hun laars. Met deze nieuwe visie van het Ministerie van Justitie is het best tweemaal nadenken. Want zo luidt de boodschap van het kabinet:

Volledig artikel: Ouderverstoting? Niet respecteren van verblijfsregeling is gewelddaad.