Saturday, December 12, 2015

MANIFEST voor het recht van het kind op omgang met beide ouders!

Voor het recht van het kind op omgang met beide (groot)ouders Kinderen hebben contact met hun beide ouders nodig. In dit manifest zetten we in 8 punten uiteen waarom dit een existentieel recht is en hoe dit kan worden bereikt.

1. SCHEIDEN IS NOOIT GOED VOOR EEN KIND,
2. LAAT KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS OOK GEWOON KIND ZIJN,
3. VADERS EN MOEDERS ZIJN ALLEBEI EVEN BELANGRIJK VOOR HUN KIND(EREN)
4. GEEN ENKEL KIND MAG ZIJN OUDERS VERLIEZEN DOOR EEN SCHEIDING,
5. IEDER KIND HEEFT RECHT OP LIEFDE VAN BEIDE (GROOT)OUDERS,
6. VERTEL NOOIT SLECHTE DINGEN OVER DE ANDERE (GROOT)OUDER,
7. OUDERS BETREKKEN HUN KINDEREN NIET BIJ HUN PROBLEMEN,
8. DE OVERHEID HEEFT DE PLICHT ER VOOR TE ZORGEN DAT HAAR SYSTEEM VAN RECHTSPRAAK EN HULPVERLENING NOOIT TUSSEN OUDERS EN KINDEREN KOMT IN TE STAAN,

Lees hier het volledige manifest: ** Manifest **

No comments:

Post a Comment