Monday, June 27, 2016

Video: Parental AlienationAangrijpende video over Parental Alienation of ouderverstoting.

Deel hem op social media, zodat meer mensen de problematiek ervan leren kennen!
Als verstoten ouder ben je niet alleen, ook tijdens deze moeilijke periode waar de vakantie voor velen voor de deur staat!

Neem contact op viaE-mail


** Koop het nederlandstalig boek over ouderverstoting en toon het aan advocaten, juristen en hulpverleners. Bestel nu **
Wednesday, June 22, 2016

Bron: Ghislain Duchateau: GOUDI

De kern van de problematiek ligt in eerste instantie bij onverstandige ouders die met grote rancune van elkaar scheiden en daarin de kinderen mee trekken. In tweede instantie ligt de kern daarvan ook in de enorme rechtsonzekerheid die ontstaat door het in gebreke blijven van het justitieel apparaat. De staande magistratuur seponeert op enorm grote schaal de klachten weigering omgangsrecht. De zittende magistratuur bekommert zich evenmin om de correcte uitvoering van de vonnissen die magistraten uitspreken.


Wednesday, June 15, 2016

Families onderhevig aan PTSS

Kinderen en ouders die een gedwongen scheiding van elkaar hebben ondergaan zelfs in de afwezigheid van enige vorm van misbruik, waaronder gevallen van ouderlijke vervreemding, zijn onderhevig aan post-traumatische stress, en de inspanningen die in deze gevallen worden genomen om ze te herenigen moeten zorgvuldig en met gevoel worden gedaan. Vervreemde kinderen lijken een geheime wens te hebben om tegen iemand om hun wens uit te roepen, om ze te dwingen opnieuw te verbinden met die ouder waarvan men beweert te haten; ondanks dat ze zich sterk vasthouden aan de huidige situatie, willen vervreemde kinderen niets liever dan de toestemming en de vrijheid om hun liefde te geven en bemind te worden door beide ouders (Baker, 2010). Toch is de invloed van de vervreemdende ouder te sterk om er niet aan te weerstaan en vooral de angst dat de liefde van de vervreemdende ouder ophoud te bestaan houdt ze tegen. Uit onderzoek is gebleken dat veel vervreemde kinderen zeer snel kunnen transformeren in weigering of hardnekkig verzet tegen de afgewezen ouder om liefde te ontvangen van die ouder, gevolgd door een even snelle verschuiving terug naar de vervreemde positie wanneer het kind terug bij de vervreemdende ouder is (Fidler en Bala, 2010). 

Lees hier het volledige artikel:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEenoyOTY1WXU5Q0U/view?usp=sharing:

Thursday, June 9, 2016

Parlementaire vraag: Goedele Uyttersprot - Commissie Justitie: 08 Juni 2016

Op 8 Juni 2016, stelde Mevr. Goedele Uyttersport (N-VA) volgende parlementaire vraag in de commissie Justitie:

08.01 Goedele Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in een recent arrest, naar aanleiding van de zaak Bondavalli in Italië, dat na echtscheiding de hereniging tussen verstoten ouder en kinderen veel sneller moet gebeuren, aangezien de tijd onherstelbare schade kan aanrichten aan de relatie tussen beiden. Artikel 8 van de conventie werd als geschonden beschouwd.
Artikel 8 bepaalt wat moet worden verstaan onder het recht op de eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. Aangezien er een schending werd vastgesteld, is ook artikel 41 van de conventie van toepassing. Dat komt er in het kort op neer dat het Hof een lidstaat kan verplichten een schadevergoeding te betalen aan benadeelden.
Het arrest stelt ook dat de lidstaten eigen maatregelen moeten nemen om ouder en kind zo vlug mogelijk te herenigen, zelfs wanneer beide ouders in conflict liggen met elkaar. Ik had hierover graag de volgende vragen gesteld.
Zijn er maatregelen gepland om, in geval van ouderverstoting, zo vlug mogelijk in een hereniging te voorzien tussen de verstoten ouder en het kind? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, zult u er plannen? Is een omzendbrief aan de orde? Zo ja, in welke zin? Hebt u weet van veroordelingen in deze materie door het Europees Hof tegen België?

Lees hier het antwoord van Minister Koen Geens:

Tuesday, June 7, 2016

Ryan Thomas: hoe communiceer je met je kinderen als de andere ouder "meekijkt"?

You've got mail - MIES

Bron: MIES magazine

You’ve got mail. Een hilarische comedy over een verliefd stel (Meg Ryan en Tom Hanks) dat elkaar middels mails min of meer de liefde verklaart.

Wanneer zij hun mailbox checken, gaat er een schok van geluk door hun lijf. Want wat zal er nu weer in de mail staan. Verklaart hij haar de liefde? Gaan ze elkaar eindelijk ontmoeten….? Hoe heerlijk klinkt dan het Ping geluid van je computer (iPads waren er toen nog niet) wanneer dat langverwachte mailtje komt…

Hoe anders is dat bij een complexe scheiding. Bij veel complexe scheidingen wordt per mail gecommuniceerd. Gewoon communiceren zit er niet in aangezien de emoties vaak zeer hoog oplopen. Een gezellige mail van je boze ex hoef je dan ook niet te verwachten.

Lees verder

Wednesday, June 1, 2016

Nieuw document: Effecten van scheiding voor jongeren

Een nieuwe artikel in de download sectie:

Klik hier: Effecten voor kinderen

Nieuws: "Kaat wil niet meer op bezoek" - Ludo Driesen

Zopas las ik op de website van auteur Ludo Driesen dat er binnenkort een boek wordt uitgebracht met als titel: "Kaat wil niet meer op bezoek". - Uitgeverij Garant

Korte intro;

Als een kind na de echtscheiding geen contact meer wil met een van zijn ouders…

Het Parental Alienation Syndrome, het PAS of het Ouderverstotingssyndroom werd door de Amerikaanse kinderpsychiater R. Gardner voor het eerst uitvoerig beschreven. Sindsdien is het begrip ingeburgerd bij hulpverleners en juristen die zich met echtscheiding bezighouden.

Niettemin wordt het begrip ook bekritiseerd. Het is een moeilijk te definiëren begrip, maar het Ouderverstotingssyndroom is nog veel moeilijker vast te stellen en te behandelen.

Het Ouderverstotingssyndroom komt bij heel wat vechtscheidingen voor. Het mag beschouwd worden als een van de ergste vormen van loyaliteitsconflict en zelfs als een vorm van kindermishandeling.

In dit boek wordt het Ouderverstotingssyndroom doorgelicht.

Hoe kan het Ouderverstotingssyndroom worden vastgesteld? Zijn er juridische of psychologische oplossingen? En omdat de ouders, de ex-partners, veruit het grootste aandeel hebben in het Ouderverstotingssyndroom, kunnen we ons de vraag stellen of we niet beter spreken van het Ex-partnerverstotingssyndroom…

Dit boek is geschreven voor hulpverleners, juristen, ouders en allen die op de een of andere manier te maken hebben met echtscheiding, vechtscheiding, ouderverstoting. En ook voor de grootste slachtoffers: de kinderen…

Verwacht: voorjaar 2016.