Thursday, June 9, 2016

Parlementaire vraag: Goedele Uyttersprot - Commissie Justitie: 08 Juni 2016

Op 8 Juni 2016, stelde Mevr. Goedele Uyttersport (N-VA) volgende parlementaire vraag in de commissie Justitie:

08.01 Goedele Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in een recent arrest, naar aanleiding van de zaak Bondavalli in Italië, dat na echtscheiding de hereniging tussen verstoten ouder en kinderen veel sneller moet gebeuren, aangezien de tijd onherstelbare schade kan aanrichten aan de relatie tussen beiden. Artikel 8 van de conventie werd als geschonden beschouwd.
Artikel 8 bepaalt wat moet worden verstaan onder het recht op de eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. Aangezien er een schending werd vastgesteld, is ook artikel 41 van de conventie van toepassing. Dat komt er in het kort op neer dat het Hof een lidstaat kan verplichten een schadevergoeding te betalen aan benadeelden.
Het arrest stelt ook dat de lidstaten eigen maatregelen moeten nemen om ouder en kind zo vlug mogelijk te herenigen, zelfs wanneer beide ouders in conflict liggen met elkaar. Ik had hierover graag de volgende vragen gesteld.
Zijn er maatregelen gepland om, in geval van ouderverstoting, zo vlug mogelijk in een hereniging te voorzien tussen de verstoten ouder en het kind? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, zult u er plannen? Is een omzendbrief aan de orde? Zo ja, in welke zin? Hebt u weet van veroordelingen in deze materie door het Europees Hof tegen België?

Lees hier het antwoord van Minister Koen Geens:

1 comment:

  1. Vraag je je wanhopig af: "Hoe krijg ik mijn man terug?" na veel tijd is verstreken zonder dat je man bij je terugkomt? Op dit moment zit je vast in een zeer wanhopige situatie, terwijl je geest uitgeput voelt, terwijl je lichaam bereid is om in elke mate te gaan om je man terug te krijgen. Waarom niet contact opnemen met Dr. Yakaya-spreuk wiens e-mail is: Yakayatemple@gmail.com of toevoegen hem op WhatsApp +2347050270227 en breng je man binnen 24 uur terug.

    ReplyDelete