Saturday, December 24, 2016

Fijne kerst en een gezellig, gezond en vreugdevol 2017


"Een fijne kerst en een gezellig, gezond en vreugdevol 2017"

Dit en andere gelukwensen krijgen we in deze periode dagelijks, van familie, vrienden, collega's, enz. Vaak zonder te beseffen dat voor velen dit helemaal geen leuke periode is om door te komen. Velen van ons moeten net nu hun kind(eren) missen en dat ligt vaak bijzonder zwaar.

Ook voor mezelf is dit geen fijne periode, ook al zie ik mijn kinderen 4u (2x 2u) per maand in Het Huis, het blijft een gemist om hen noch bij kerst, nog bij nieuwjaar bij je te hebben. Zelfs na 2j waarbij de ouderverstoting welig tiert, veranderd het weinig aan de situatie.

Typisch in deze periode kijken we even naar het voorbije jaar en maken we ook weer goede voornemens voor 2017. 

Als ik terugkijk naar 2016 hebben we vooral in het eerste kwartaal heel wat bereikt, waaronder:
- een uitzending in Telefacts op 19/01/2016: welke voor heel wat interesse heeft gezorgd,
- een artikel in Knack omwille van parlementaire vragen door Goedele Uyttersprot,
- verschillende gesprekken met Vlaamse ministeries
- een aantal bijeenkomsten in: Boechout, Oostakker, Hasselt en Sint-Niklaas,

Ook over de landsgrenzen heen zijn er belangrijke contacten gelegd met o.a. Stichting KOPS in Nederland en PASG (wereldwijd), doch is de verhoopte vooruitgang en vooral bewustwording en nog niet gekomen.

De wensen en plannen voor 2017 liggen dan ook voorhanden en wordt er hard aan gewerkt.

Friday, December 16, 2016

Een verstoten vader, dat moet toch een nare man zijn?

“Decembertijd. Familiemaand bij uitstek. Maar ik vind ‘m zwaar. Omdat ik twee van mijn drie kinderen niet zie. En daarover nauwelijks iets deel met mensen in mijn omgeving. Want kom. Een man die twee van zijn drie kinderen niet ziet, dat moet toch een nare man zijn?

Het zoontje van vier zag ik alleen de eerste twee jaar van zijn leven. Ik wist waar ik aan begon. Aan een rol als donorvader. We spraken af dat we zouden co-ouderen. Een precieze verdeling hadden we niet gemaakt. We hadden ook niets op schrift gezet. We kenden elkaar al zolang. Dat zou wel goed komen.

Zij had al zolang die kinderwens, en zocht tevergeefs naar een donor. En ik, ik wilde haar dat kind wel geven. De gedachte aan ‘nieuw leven’ stond me in allerlei opzichten wel aan. Een relatie hadden we niet. Althans, we waren al vele jaren elkaars beste vriend/vriendin. Het kind zou opgroeien in onze vriendschapsrelatie. Dat ging twee jaar goed.

Lees hier het volledige artikel: Klik hier

Tuesday, December 13, 2016

Schrijf jij een kerstboodschap voor je zoon of dochter(s) op dit prikbord?

Klik hier voor het prikbord

De eindejaarsperiode is weer aangebroken. Dagen worden niet alleen kouder, maar ook korter, niet bepaald de meest vrolijke periode. Velen onder ons gaan gebukt onder het maatschappelijk trauma wat ouderverstoting noemt. Velen onder ons ervaren deze periode als een zeer moeilijke periode omwille van het feit dat ze die vaak zonder hun eigen kinderen moeten doorbrengen. Een periode die normaal gepaard gaat met cadeau'tjes, met etentjes en feestjes bij familie en vrienden.

Vandaag lanceer ik dan ook een online prikbord, waarop ouders een boodschap kunnen achterlaten voor die kinderen waarmee ze geen contact meer hebben, zowel anoniem als met naam en toe naam.
We gebruiken deze boodschappen om tijdens de kerstperiode even stil te staan bij de problematiek van ouderverstoting en oudervervreemding. Wie doet er mee?

Monday, December 12, 2016

Eindejaarsperiode 2016

Beste ouder,
Beste hulpverlener,

De eindejaarsperiode is weer aangebroken. Dagen worden niet alleen kouder, maar ook korter, niet bepaald de meest vrolijke periode. Velen onder ons gaan gebukt onder het maatschappelijk trauma wat ouderverstoting noemt. Velen onder ons ervaren deze periode als een zeer moeilijke periode omwille van het feit dat ze die vaak zonder hun eigen kinderen moeten doorbrengen. Een periode die normaal gepaard gaat met cadeau'tjes, met etentjes en feestjes bij familie en vrienden.

Hoewel in Belgie sommige professionele hulpverleners er alles aan doen om de term ouderverstoting te vervangen door "contactbreuk", zoals men griep vervangt door "ziek" zijn. Blijven ouders zich verzamelen rond een problematiek waarbij ze door hun eigen kind(eren) worden verstoten en niet meer zien, zonder dat hiervoor een geldige reden is.

Dit jaar is de Facebook groep: "ouders tegen ouderverstoting" uitgegroeid tot een groep met meer dan 1770 leden in zowel Belgie en Nederland, meer en meer ouders.

Maar er is hoop, vooral in Belgie. Als vandaag een minister een rechterlijke uitspraak naast zich neerlegd staat heel het land in rep en roer. Als 1 ouder een omgangsregeling over het eigen kind niet naleefd. Gebeurd er in Belgie NIETS!!! 
Niet 1 keer, maar enkele honderden keren per jaar gebeurd dit in Belgie (en ook in Nederland), ook als er dwangsommen worden opgelegd, worden die zelden uitgevoerd.Vandaag lanceer ik dan ook een online prikbord, waarop ouders een boodschap kunnen achterlaten voor die kinderen waarmee ze geen contact meer hebben, zowel anoniem als met naam en toe naam.
We gebruiken deze boodschappen om tijdens de kerstperiode even stil te staan bij de problematiek van ouderverstoting en oudervervreemding. Wie doet er mee?

** Klik hier **

Friday, December 9, 2016

PA Assessment Protocol - Dr. Craig Childress

In bijlage het Assessment Protocol zoals opgesteld door Dr. Psy Craig Childress.
Terwijl we in Belgie nog leven in een cognitieve ontkennigsfase. cfr. het laatste artikel in "Psychologies" magazine, waarbij onze Belgische professionele hulpverleners graag het woord ouderverstoting willen verbannen en vervangen door "contactbreuk" is men gelukkig in andere werelddelen al een stuk verder.

Lees hier het volledige artikel:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEblNXMjh3V3Bsems/view?usp=sharing:

De komende weken zal ik trachten om het te vertalen naar het nederlands.


Sunday, December 4, 2016

Wat is oudervervreemding?

De pathologie van "oudervervreemding" is niet gedefinieerd in de klinische psychologie.
AB-PA is gedefinieerd.
Een attachment-gebaseerd model van "oudervervreemding" (AB-PA) - zoals gedefinieerd in Foundations (Craig Childress) - is een verklarende toepassing van standaard en gevestigde constructies en principes van professionele psychologie voor een ​​set van symptomen. Dit heet diagnose.
________________________________________

V: Wat is de zon?
A: Het is zo helder ding in de lucht daar.

V: Ja, ik weet het. Maar wat is het, wat is de zon?
A: Ik heb het net verteld. Het is dat heldere ding in de lucht.

"Dat heldere ding in de lucht" is geen professionele definitie van de zon.

Definitie: De zon is een dichte wolk van waterstofgas die zo dicht is dat de druk die wordt uitgeoefend door de aantrekkingskracht van de zwaartekracht het zorgt voor hetfuseren van de waterstofatomen in helium (en uiteindelijk in dichtere elementen) en het vrijgeven van grote hoeveelheden energie in het proces.
Dat is een professioneel niveau definitie van de zon. "Dat heldere ding in de lucht" is niet een professionele definitie van de zon.

Verklaring: Het kind wijst 1 van de ouders af als gevolg van "oudervervreemding."
V: Wat is "oudervervreemding"?
A: Het is als een kind contact weigert met een van de ouders vanwege de invloed op het kind door de andere ouder (het is zo helder ding in de lucht).

V: Ja, ik weet het. Maar wat is het, wat is "ouderlijke vervreemding"?
A: Ik heb het net verteld. Het is als een kind contact weigert met een van de ouders als gevolg van de invloed van de andere ouder (het is zo helder ding in de lucht).

Dat heldere ding in de lucht is geen professionele definitie van "oudervervreemding."
AB-PA is een professioneel niveau definitie van de ouderlijke vervreemding:

Pathologische rouw (Bowlby) bestaande uit een cross-generationele coalitie (Haley, Minuchin) van het kind met een narcistische en / of borderline persoonlijkheidsstoornis ouder (Beck, Kernberg, Millon).

De trans-generationele overdracht van het gehechtheidstrauma uit de kindertijd van een geallieerde narcistische / (borderline) ouder om de huidige familierelaties, gemedieerd door de persoonlijkheidsstoornis pathologie van de geallieerde ouder, die zelf een product is van dit jeugdtrauma.

Dat is een professioneel niveau definitie van de pathologie. Niet "dat heldere ding in de lucht daar."

Meer infoouderverstoting@jato.be


Thursday, December 1, 2016

Tips: hoe ga ik om met mijn ex-partner

Het is en blijft geen eenvoudig gegeven: omwille van de kinderen blijf je in contact met je ex.
Omgaan hiermee is niet eenvoudig en veroorzaakt vaak "uit de hand lopende en hoog oplopende conflicten.

Volg nauwgezet de tips uit deze Engelstalige video en vooral dan het "emotieloos communiceren".