Thursday, December 1, 2016

Tips: hoe ga ik om met mijn ex-partner

Het is en blijft geen eenvoudig gegeven: omwille van de kinderen blijf je in contact met je ex.
Omgaan hiermee is niet eenvoudig en veroorzaakt vaak "uit de hand lopende en hoog oplopende conflicten.

Volg nauwgezet de tips uit deze Engelstalige video en vooral dan het "emotieloos communiceren".


No comments:

Post a Comment