Monday, January 25, 2016

Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid!

Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid gisteren op de bijeenkomst in Boechout, we waren met meer dan 70 mensen.

Indien jullie instanties kennen die graag een bijeenkomst organiseren over het thema ouderverstoting, mag u mij altijd contacteren, via: tjanssen.tom@gmail.com

Friday, January 22, 2016

Rapport: " AWEL ik ben in de war door de scheiding van mijn ouders

Recent verscheen een nieuw en uitgebreid rapport: " Awel, ik ben in de war door de scheiding van mijn ouders". Het levert een kwalitatieve analyse van de gesprekgegevens die via chat, mails en forumberichten tijdens het werkjaar 2013 bij Awel binnenkwamen en warden geregistreerd.

Het rapport bevat een hoofdstuk over "loyaliteit van kinderen bij echtscheidingen" en een duidelijke omschrijving wat dit doet met de loyaliteit bij kinderen.

 
 
Het volledige rapport vindt u hier: Rapport AWEL


Thursday, January 21, 2016

Volledige uitzending Telefacts

Ondertussen staat de volledige uitzending van Telefacts van 19/01/2016 online.Om de uitzending te bekijken, kijk onder: Media artikels

Hieruit zijn heel veel positieve reacties gekomen.
Meer dan 75 ouders hebben zich gemeld in een periode van 48u na de uitzending.
Merkwaardig, hiervan zijn er 31 verstoten papa's en 44 verstoten mama's.

Monday, January 18, 2016

Ouderverstoting in Telefacts

Wat als een kind z'n vader of moeder na een echtscheiding niet meer wil zien? Ouderverstoting heet dat en het gebeurt meestal onder invloed van de ex-partner.In België komen er naar schatting elk jaar zo'n 1000 ouders bij die geen contact meer hebben met hun kinderen. Ouderverstoting is nog altijd een taboe. Betrokkenen praten er niet graag over en het is voor de betrokken instanties zoals de jeugdrechter of bemiddelaars vaak ook erg moeilijk om het met zekerheid vast te stellen. Maar de gevolgen voor de verstoten ouders zijn verschrikkelijk: ze hebben soms jaren geen contact meer met hun kinderen, soms zelfs nooit meer.

In 'Telefacts' getuigen enkele mama's en papa's over het gemis van hun kinderen. Welke stappen kunnen zij ondernemen? En hoe gaat een jeugdrechter om met dossiers van ouderverstoting?

Els W., mama van Fay (16): 'Een jaar je dochter niet meer zien, doen pijn. Binnenin ben je kapot.'

Ouderverstoting is een fenomeen waar vooral vaders mee worden geconfronteerd. Op tien verstoten ouders zijn er zeven papa's en drie mama's. Maar ook dat is stilaan aan het wijzigen.

John S., papa van Isa (15): 'De relatie met mijn dochter verliep altijd feilloos, tot ze liet weten dat ze me twee maanden niet meer wou zien. Bij mij is een lampje gaan branden na één zin in Google ingetoetst te hebben: 'Moeder hersenspoelt kind'. Ik denk dat het pure jaloezie is, pure afgunst.'

Volgens jeugdrechters is het in veel dossiers vaak moeilijk om concreet te spreken van ouderverstoting. Christian Denoyelle, jeugdrechter in Antwerpen: 'Ik denk dat verschillende experten mekaar soms tegenspreken. De ene zegt klaar en duidelijk: 'Je moet de ouders dwingen om te gaan bemiddelen.' Of: 'Als het kind niet naar de andere ouder wil, draai je gewoon de verblijfsregeling om.' Dat zijn heel mooie theorieën, maar in de praktijk is het meestal niet zo zwart-wit.'

Om de dossiers die al lang aanslepen concreet aan te pakken, wil de vzw Huis van Hereniging dat er een verplicht herenigingstraject komt. Tom Janssen: 'Er zijn al een aantal instanties die trajecten aanbieden, maar die zijn gebaseerd op de vrijwillige medewerking van beide ouders. En daar loopt het vaak mis. Wij willen een verplicht traject opleggen waarbij onder therapeutische begeleiding zowel kinderen als ouders terug worden samengebracht in een intensief traject. In Canada is het succes van deze aanpak al bewezen. Ook bij ons heeft de overheid er oren naar maar of het zover komt, is lang niet zeker.'

Saturday, January 16, 2016

VTM - Telefacts 19/01 om 21:40 - ouderverstoting

Op dinsdag 19/01/2016 om 21:40 zal het programma Telefacts, gepresenteerd door Cathérine Moerkerke op VTM een uitzending brengen over ouderverstoting.
Het belooft een boeiende uiteenzetting te worden over dit maatschappelijk probleem wat zich nog te vaak in de taboesfeer bevindt. U kijkt toch ook?

 

Meer info: tjanssen.tom@gmail.com

Friday, January 15, 2016

Thursday, January 14, 2016

Ouderverstoting: weer een klein stapje dichterbij

Op Woensdag 13/01/16, werd aan de minister van Justitie, Dhr. Koen Geens, door Mevr. Goedele Uyttersprot (N-VA) een vraag gesteld over ouderverstoting. In bijlage kan u het verslag lezen.


Langzaam maar zeker beweegt er wat, zowel op politiek vlak als op gerechtelijk vlak als in de media. 2016 wordt het jaar van de verandering !!!Thursday, January 7, 2016

Wat ligt er aan de oorzaak van narcisme ?

“Tijdens je jeugd vorm je een beeld van hoe je in de toekomst zou willen zijn, het zogeheten ik-ideaal. Hiervoor moet je met vallen en opstaan je eigen krachten én beperkingen leren kennen.

Narcisten hebben nooit geleerd om krenkingen van het ego te relativeren, waardoor er bij hen een gat tussen het zelfbeeld en het ik-ideaal is ontstaan.”

Als het gat te groot is, leidt dit volgens Derksen tot structurele minderwaardigheidsgevoelens. En is het te klein, dan zal iemand zijn eigen kunnen continu overschatten.

En omdat narcisten niet in staat zijn om dit gat zelf op te vullen, belasten ze hun omgeving hiermee.

Tuesday, January 5, 2016

Hoe jeugdtrauma's je gezondheid blijvend beinvloeden.Eureka, deze TED video geeft een duidelijk overzicht wat de impact is van jeugdtrauma's op de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen en jong-volwassenen.
Het zijn net dit soort jeugdtrauma's die een rol spelen bij die ouder die de ouderverstoting veroorzaakt, maar die ook een gevolg hebben voor onze kinderen,
Met dank aan Nading Burke.

Wie meer informatie wil over de studie waarnaar verwezen wordt: ACE Studie

Een andere site die een duidelijk beeld geeft over de studie: ACE Studie 2

Een document wat een beeld geeft van de oorzaken/situaties die bijdragen tot een ACE score:
ACE oorzaken

Sunday, January 3, 2016

Bijeenkomst en infomoment rond ouderverstoting - 24/01

Op 24/01/2016 omstreeks 14u organiseer ik een nieuwe bijeenkomst voor ouders die graag meer info wensen rond ouderverstoting of die graag hun ervaringen willen delen met anderen.
 

Ik hoop u daar te mogen ontmoeten,
Tickets verkrijgbaar via: Eventbride
Eventbrite - Bijeenkomst ouderverstoting

Were you traumatized as a child? How do you know?Deze uiteenzetting geeft duidelijk weer wat de oorzaken kunnen zijn van narcistisch gedrag bij de ex-partner op latere leeftijd, wat vaak aan de basis ligt van ouderverstoting!

Wil je meer weten ? Kom dan naar onze bijeenkomst op 24/01/16 in Boechout !

Eventbrite - Bijeenkomst ouderverstoting