Wednesday, January 31, 2018

Familierechtbanken en oudervervreemding

Er is maar één manier om familierechtbanken te hervormen en dat is door de overheid om van hen te verwachten dat ze geinformeerd zijn over trauma's.

Hoogconflict scheidingen zijn meer dan één ouder die een kind hersenspoelt om de beoogde ouder te verwerpen. Hoog conflict scheidingen is een verzameling van dodelijk trauma's. Het is de synergie van de belangrijkste bronnen van trauma in dit en de ons omliggende landen; ouderlijke geesteszieke, huiselijk geweld en psychologisch / emotioneel misbruik van kinderen.

1. Geestesziekten van ouders - één ouder maakt misbruik en verwaarloost zijn of haar familie vanwege hun narcistische en / of borderline persoonlijkheidsstoornissen.

2. Huiselijk geweld - de verstandelijk gehandicapte ouder gebruikt dwangbeheersing om de beoogde ouder bang te maken dat hij zijn of haar misbruikgedrag niet blootlegt.

3. Kinderpsychologisch / emotioneel misbruik en verwaarlozing wordt ook psychologische mishandeling genoemd. Dit samen met het leven met een ouder met een verstandelijke beperking, getuige zijn van huiselijk geweld, hoogconflictscheidingen (dat gaat al jaren door) en het verliezen van een ouder door vervreemding, komt neer op een ACE-score van 6+ uit de top 10 van negatieve jeugd ervaringen.

Bovendien is de enige kans voor onze kinderen om te herstellen van een trauma, te danken aan de liefdevolle veiligheid van de beoogde ouder, die op grote afstand, zo niet al uit het leven van het kind is gewist door de onjuiste beslissingen en oordelen van die 'professionals' in hoge -conflict scheidingen.

DE BODEMLIJN IS DAT HET OVERTUIGENDE TRAUMA VERLENGD IS EN WORDT GECENTALISEERD DOOR DE HIGH CONFLICT DIVORCES EN DROOM WORDT VOOR ONZE KINDEREN.
Kinderen van conflictharmonieuze scheidingen ontwikkelen psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen waaronder, maar zijn niet beperkt tot:

depressie, angst, relationele problemen, met inbegrip van het overdragen van het trauma aan de volgende generatie (traumarepulaties), zelfdestructief gedrag zoals drugs- en alcoholmisbruik, en lopen een 5000% verhoogd risico op zelfmoord en educatieve en professionele problemen. Ze lopen ook een hoog risico op het ontwikkelen van kanker, hart- en longaandoeningen en sterven 20 jaar eerder dan zonder familierechttrauma.


Sunday, January 28, 2018

Anual Board meeting PASG

Vanavond hield Parental Alienation Study Group zijn jaarlijkse board meeting.


Altijd fijn om met professionals samen te werken: Bill Bernet, Judith Pilla, Michael Bone, Wilfrid von Boch, Amy Baker, Lena Hellblom Sjogren, Abe Worenklein en Demos Lorandos.

Tuesday, January 23, 2018

De verschillen bij oudervervreemding

Recent las ik een artikel op de website van Karen Woodall waarover ze het heeft over de verschillende vormen van oudervervreemding/ouderverstoting.

Ik vertaal een stukje uit haar artikel (originele versie onderaan):


"Het idee dat kinderen alleen maar vervreemd raken door de acties van een narcistische ouder die tegen de ander handelt, wordt niet bevestigd in de bewijzen uit onze praktijk met kinderen en gezinnen die het afgelopen decennium kinderen vervreemdden. Het wordt ook niet bevestigd door het internationale materiaal, dat uitgebreid is en waar wordt bijgedragen door veel mensen die onvermoeibaar hebben gewerkt op dit gebied. Wat het bewijs in feite aantoont, is dat sommige gevallen waarin een kind een ouder afwijst, worden veroorzaakt door een narcistische ouder die handelt om het kind te binden in hun waanstoestand (volgens het Childress-model), terwijl andere worden veroorzaakt door te variëren factoren in het landschap na de scheiding rond het gezin."

"Wat ik duidelijk moet maken is dat vervreemding bij een kind vervreemding is, ongeacht hoe het wordt veroorzaakt. Het ziet er hetzelfde uit, het heeft dezelfde impact op het gezin en op het kind en het veroorzaakt verwoestende pijn en leed voor de afgewezen ouder en het grotere gezin. Het heeft ook precies dezelfde impact op het welzijn van het kind op langere termijn, ongeacht de oorzaak."

"Deze groep families is echter slechts een kleine groep met een over het algemeen veel grotere groep waar kinderen vervreemd zijn. De grotere groep bevat veel variabelen in termen van de redenen waarom kinderen zich verzetten of weigeren een relatie met een ouder. Een daarvan is de locatie, de geografische ruimte tussen ouders die het kind moet afleggen om in relatie te staan met elke ouder. De andere is de situatie waarin het kind leeft, de dynamiek van de verschuiving van samen naar apart en hoe goed de ouders dat hebben gemanaged."

Met deze stelling ben ik het persoonlijk, als ervaringsdeskundige niet eens. Nadat ik de afgelopen 3,5j meer dan 250 ouders persoonlijk heb gesproken, heb ik gemerkt dat er steeds sprake is van: pathogeen ouderschap (combinatie van borderline en/of narcisme). In sommige gevallen is het zeer duidelijk en aanwijsbaar waar het jeugdtrauma bij de ex-partner zijn/haar oorzaak heeft gevonden en hoe dit onverwerkt jeugdtrauma aan de basis ligt van de oudervervreemding die op dat moment aan de orde is.

In een aantal andere gevallen is dit niet geheel duidelijk, maar kan de vervreemde ouder, zich herkennen in de karaktertrekken van de ex-partner die net het gevolg hiervan zijn.
Deze karaktertrekken zijn onder andere:

 • In eerste opzicht charmant, veel zelfvertrouwen en eigenwaarde,
 • Snel in de verdediging,
 • Zelfkennis gaat vaak verloren onder grootheidswaanzin,
 • Egocentrisch gedrag vertonen,
 • Gebrek aan empathie,
 • Jaloezie,
 • Manipuleren om nieuwe relaties aan te gaan (personen voor zich te winnen),
Uiteraard kan een kind moeilijkheden ondervinden bij het telkens over en weer gaan van de ene ouder naar de andere ouder, natuurlijk vraagt dit telkens een aanpassing en natuurlijk gaat een kind hierop anders reageren. MAAR het is toch net hoe je als ouder hiermee omgaat wat het verschil maakt.

Indien je voor jezelf als ouder, duidelijk het verschil kan onderscheiden tussen: "ex partnerschap en blijvend ouderschap", dan is er geen probleem.

Location, Situation and Transition : The Variables In Parental Alienation

The idea that children only become alienated through the actions of a narcissistic parent acting against the other is not borne out in the evidence from our practice with alienation children and families over the past decade. It is not borne out either by the international evidence, which is extensive and contributed to by many...
Waarom het erkennen van ouderverstoting van levensbelang is

Waarom het erkennen van ouderverstoting van levensbelang is - Mary Sjabbens

Mijn betrokkenheid bij kinderen in een beschadigende situatie is groot. Altijd geweest. Ik hou niet van onrecht en niet van machtsmisbruik. Kindermishandeling heeft beide in zich. De praktijk, maar uiteraard ook mijn opleidingen, hebben me laten zien dat kindermishandeling zich gemakkelijk herhaalt in een volgende generatie. Dit stoppen vind ik van groot belang.

Friday, January 12, 2018

Het Huis - bestaat dit jaar 20j

Vzw Het Huis bestaat dit jaar 20j, een prachtig initiatief wat zeker mijn steun uitdraagt.
Hieronder een mooie presentatie wat Het Huis precies doet.Het Huis - Presentatie from Andrea Croonenberghs on Vimeo.

Wednesday, January 10, 2018

Breaking news: Florida heeft net een resolutie ingediend om ouderverstoting te herkennen als psychologische kindermishandeling

De staat Florida heeft net een resolutie ingediend om ouderverstoting / Parental Alienation te herkennen als psychologische kindermishandeling.
Indien dit inderdaad ook door de Senaat en het Huis van afgevaardigden wordt aanvaard, betekend dit een belangrijke stap voor andere Amerikaanse staten.

Wordt zeker vervolgd. De vooropgestelde datum hier is 01/07/2018.

Florida House of Representatives - HB 1399 - Child Psychological Abuse

nullTuesday, January 9, 2018

Terugblikken op 2017 - vooruitkijken op 2018

Enkele reacties van deelnemers aan bijeenkomsten in 2017. Ook dit jaar staan er weer enkele op het programma. Later daarover meer.

Als lid van PASG (Parental Alienation Study Group), een wereldwijde organisatie die zich bezighoud met de ouderverstotings-problematiek, geef ik ook even volgende data mee:

 • Maart 2018: nieuw boek van Ludo Driesen: Thomas - "Lees- en werkboek voor echtscheidingskinderen, ouders en begeleiders.
 • 23 & 24 augustus 2018: internationale conferentie in Stockholm, Sweden.
  (een deel van de conferentie zal live worden uitgezonden)
  Voor iedereen die echt bezig is met de problematiek en constructief naar een oplossing zoekt.

Monday, January 8, 2018

Wie tekent deze petitie, ook nog?

Een petitie voor de APA: American Psychological Association, om de werkelijke pathologie achter ouderverstoting te (h)erkennen.

Teken jij deze ook aub?

Sign the Petition

The American Psychological Association: Ending "Parental Alienation" Pathology for All Children Everywhere

Thursday, January 4, 2018

Echtscheiden van A tot Z

Interessante Nederlandse website vol met nuttige artikels over echtscheiding, kinderen, ouderschapsplannen, mediatie, enz.

Veel leesplezier.

Echtscheiding van A tot Z

Echtscheiding, zoveel mogelijk zelf je scheiding online voorbereiden. In alle privacy onder professionele begeleiding je echtscheiding regelen.

Monday, January 1, 2018

Op welke leeftijd kan een kind inzien dat hij een ouder verstoot?

Bron: Craig Childress

Deze vraag werd in een discussie gesteld en ik dacht dat mijn antwoord misschien interressant was voor een breder publiek:

Vraag: Dr. Childress, op welke leeftijd kan een kind beslissen of hij of zij een ouder verstoten na een scheiding?

A: Kinderen verwerpen nooit een ouder.

Laat het me uitleggen…

Het bevestigingssysteem is het hersensysteem dat alle aspecten van liefde en binding bestuurt gedurende de gehele levensduur, inclusief verdriet en verlies. Het is een neuro-biologisch ingebed primair motiverend systeem van de hersenen.

Het hechtingssysteem ontwikkelde zich gedurende miljoenen jaren door evolutie met selectieve predatie van kinderen. Kinderen die ouders afwezen werden gegeten door roofdieren (en vielen ten prooi aan andere risico's) en hun genen voor het afwijzen van ouders werden selectief en volledig geëlimineerd uit de collectieve genenpool.

Aan de andere kant kregen kinderen die een sterke band met hun ouders hadden van hun ouders bescherming tegen roofdieren (en andere milieurisico's) en hun genen namen toe in de collectieve genenpool.

Gedurende miljoenen jaren van evolutie ontwikkelde zich in de hersenen een zeer krachtig primair motiverend systeem dat kinderen sterk motiveert om zich te binden aan hun ouders - zelfs aan de slechte ouder - vooral aan slechte ouders.

Slecht ouderschap legt kinderen meer bloot aan predatie. Kinderen die slechte ouders afwezen waren MEER om opgegeten te worden door roofdieren en de genen waardoor ze slechte ouders konden afwijzen werden daarom selectief en volledig uit de genenpool verwijderd.

Aan de andere kant, kinderen die MEER sterk gemotiveerd werden om VERBINDING met een slechte ouder te sturen, kregen meer kans om ouderlijke bescherming te ontvangen tegen roofdieren, dus namen hun genen die MEER sterk gemotiveerd waren om te binden aan een slechte ouder, toe in de collectieve genenpool.

In antwoord op slecht ouderschap, het hechtingssysteem - een neurologisch biologisch ingebed primair motiverend systeem van de hersenen - stimuleert MEER het kind om zich te hechten aan de slechte ouder. Het wordt een "onveilige hecthing" genoemd en het is ruimschoots aangetoond in de onderzoeksliteratuur.

Gek, toch? Dat kinderen MEER sterk gemotiveerd worden om zich te binden aan een slechte ouder. Maar zo werkt het hechtingssysteem - een neurologisch ingebed primair motiverend systeem van de hersenen.

Kinderen wijzen ouders niet af - zelfs niet slechte ouders; vooral niet slechte ouders.

Het bevestigingssysteem wordt een "doelgecorrigeerd" motiveringssysteem genoemd, wat betekent dat het ALTIJD het doel van binding aan de ouder handhaaft. Altijd. Als reactie op slecht ouderschap verandert het HOE het probeert om binding te bereiken, maar het houdt ALTIJD vast aan het doel om een ​​gehechte band met de ouder te vormen.

Maar duidelijk in "ouderlijke vervreemding" hebben we een kind dat een ouder verwerpt, dus wat is daar aan de hand?

Het is duidelijk geen authentieke motivatie van het kind. Het is een verworven motivatie opgelegd aan het kind door de pathogene opvoeding van de geallieerde en zogenaamd "favoriete" ouder die een generatiegenerale coalitie met het kind tegen de andere ouder heeft gevormd.

Dus wat zijn de symptomen van een veilige gehechtheidsband aan een goede ouder en een onzekere gehechtheid aan een slechte ouder?

In een veilige hechtingsband bindt het kind zich weg van de ouder - "verkennend gedrag" genoemd - omdat het kind zich veilig voelt in de hechtingsband en dat de ouder op het kind past.

In een onveilige bijlage blijft het kind in voortdurende nabijheid van de problematische ouder, omdat het kind NIET veilig is in de liefde en zorg voor deze ouder. Deze vorm van onveilige gehechtheid wordt een "preoccupied attachment" genoemd.

Dit alles is ruimschoots aangetoond in de onderzoeksliteratuur.

Dus, wat betreft de ouderlijke vervreemding, wat zijn de hechtingsverschijnselen van het kind? Het kind waagt zich weg van de beoogde ouder en probeert in de voortdurende nabijheid van de geallieerde ouder te blijven.

Dit betekent dat de gehechtheidsgerelateerde symptomen van het kind wijzen op een veilige gehechtheid aan de beoogde ouder waarin het kind zich veilig voelt om weg te lopen van deze ouder, en zelfs vijandige afwijzing voor de ouder laat zien, omdat het kind VEILIG is dat de beoogde ouder altijd houd van het kind.

Aan de andere kant duidt het kind dat in de voortdurende nabijheid van de geallieerde ouder wil blijven, op een onveilige gehechtheid aan deze ouder, waarschijnlijk als gevolg van de voorwaardelijke liefde van deze ouder, die ALLEEN aan het kind wordt toegekend als het kind aan de behoeften van de ouder voldoet (in dit geval, afwijzing van de andere ouder).

Een kind dat een ouder afwijst, is een aan hechting gerelateerde pathologie.

Alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg die de gehechtheidsgerelateerde pathologie rondom echtscheiding beoordelen, diagnosticeren en behandelen MOETEN een professioneel kennisniveau hebben met betrekking tot het bevestigingssysteem, anders oefenen ze buiten de grenzen van hun competentie in overtreding van professionele normen.