Monday, September 26, 2016

FiTTiF: zet ouderverstoting op losse schroeven

FiTTiF: Familie in Transitie, Transitie in Families,


Maandag 26 September 2016, Universiteit AntwerpenOp maandag 26 september ging in Antwerpen een studievoormiddag door over "Ouderverstoting in Vlaanderen" binnen het project FiTTiF, een samenwerkingsverband tussen Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en het IWT.

Voor mij alvast een belangrijke dag, met bekende en minder bekende sprekers, deelnemers en onderwerpen.

Eindelijk een moment dat professionals de kans aangrepen om de problematiek in België op de kaart te zetten.


Lees hier het volledige verslag:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEWEFlZ21GUXkyQUE/view?usp=sharing:

Friday, September 23, 2016

Brief aan ALLE betrokkenen!!

Rechter, bemiddelaar, advocaat, politieman, jeugdbeschermer, gedragwetenschapper, onderwijzer, arts, kinderarts, maatschappelijk werker, orthopedagoog, wetenschapper, beleidsmaker u bent te goeder trouw....

Het is u niet kwalijk te nemen dat u het spel van de macht niet doorziet, omdat het raakt aan perfectie.

Het doel van hulpverlening zou moeten zijn om voor alle gezinsleden zaken in goede banen te leiden.

Lees hier de volledige brief:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEYjdTeE5lMXZCOUE/view?usp=sharing:
Thursday, September 22, 2016

Ouderverstoting en jeugdzorg

Bron: Lydia de Jongh

De laatste tijd gaan er stemmen op om ouderverstoting door vechtscheiding of door jeugdzorg onder één noemer te scharen.

Dat lijkt mij niet verstandig. Ten eerste krijgt ouderverstoting door een ouder al zo weinig aandacht en is het nog veel te onbekend. Ten tweede zijn de oorzaken, impact, gevolgen en aanpak fundamenteel verschillend.


Hieronder heb ik daarom een lijst gemaakt met punten die spelen. Deze lijst is lang niet volledig, maar wil slechts laten zien waarom het twee verschillende onderwerpen zijn.

Hiermee wil ik ouderverstoting door jeugdzorg niet bagataliseren. Dit is helaas een groot en veelvoorkomend probleem, wat ik ook zelf heb meegemaakt.

Klik hier: Ouderverstoting en jeugdzorg

Tuesday, September 13, 2016

Wil u het graag in het Engels horen?


"What you are not given, you can not give",
"You can only deliver what is delivered to you".
"Parental alienation = child abuse"


Monday, September 12, 2016

Hier doen we het voor

Er is nog veel werk aan de winkel, de weg is nog lang, maar er is hoop....


#Enkel samen maken we het verschil
#Ouderverstoting is psychologische kindermishandeling

Thursday, September 8, 2016

Ouderverstoting: historische vooruitgang in Roemenie

Bron: Bogdan Catalin, voorzitter van de Roemeense vereniging voor gezamenlijk gezag.

Twee wetgevingsvoorstellen die een middel zijn om specifieke vormen van ouderlijke vervreemding te bestrijden zijn bij de Roemeense senaat ingediend.
Deze voorstellen zijn bedoeld om de huidige wetgeving inzake het omgangsrecht met het kind te wijzigen en om de definitie van ontvoering van kinderen en de strafrechtelijke sancties die gelden wanneer een niet-residentiële ouder het kind ontvoert te verduidelijken.
De voorstellen werden ingediend door Remus Cernea, een onafhankelijk lid van het Roemeense parlement.

Lees hier het volledige artikel:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEcTA5Yk1yYWpSRkU/view?usp=sharing:

Sunday, September 4, 2016

Vergadering met hulpverleners

Afgelopen vrijdag 2 september was er de eerste bijeenkomst met enkele hulpverleners rond het thema ouderverstoting. Voor deze eerste vergadering werd een vergaderzaal gebruikt bij Link21 te Herentals, een plek, centraal gelegen tussen Antwerpen en Limburg, vlot bereikbaar met de wagen.


Doelstelling van deze eerste vergadering:
"het oprichten van een <<organisatie>> om vanuit een multi-disciplnaire aanpak te kijken of we met een bepaalde methodology/aanpak iets kunnen doen rond de diagnose van ouderverstoting in eerste instantie door het vastleggen van een aantal kenmerken/dynamieken die zich afspelen tussen ex-partners onderling en tussen ex-partners en hun kinderen, hun gevolgen en eventuele therapieën/oplossingen voorhanden (bemiddeling, e.a.)"

Ken je nog hulpverleners (bemiddelaars, therapeuten) die interesse hebben om hieraan mee te werken: laat hen dan contact opnemen met: tjanssen.tom@gmail.com

Thursday, September 1, 2016

Parentificatie: laat het kind weer kind worden

Bron: Parentificatie

Wanneer je werkt met kinderen in onveilige thuissituaties, ben je waarschijnlijk wel bekend met de term parentificatie: wanneer een kind de ouderrol vervult, omdat zijn ouder dat niet doet of niet kan. Veel kinderen die onveilig opgroeien, krijgen hiermee te maken. Ze nemen (veel) praktische of zorgtaken over en zorgen voor hun ouder, die het moeilijk heeft. Bijvoorbeeld wanneer de ouder kampt met een psychiatrische stoornis, een verslaving of een verstandelijke beperking heeft.

Deze kinderen dragen een zware verantwoordelijkheid, die een gezonde ontwikkeling in de weg staat. Veel kinderen ondervinden hier hun hele verdere leven gevolgen van. Als professional kun je hierin veel betekenen. Door aandacht te hebben voor dit mechanisme, help je deze kinderen om, los van hun ouder, een op zichzelf staand persoon te (mogen) zijn, met eigen behoeftes, grenzen en een eigen identiteit.

Lees het volledig artikel:           Klik hier