Thursday, September 22, 2016

Ouderverstoting en jeugdzorg

Bron: Lydia de Jongh

De laatste tijd gaan er stemmen op om ouderverstoting door vechtscheiding of door jeugdzorg onder één noemer te scharen.

Dat lijkt mij niet verstandig. Ten eerste krijgt ouderverstoting door een ouder al zo weinig aandacht en is het nog veel te onbekend. Ten tweede zijn de oorzaken, impact, gevolgen en aanpak fundamenteel verschillend.


Hieronder heb ik daarom een lijst gemaakt met punten die spelen. Deze lijst is lang niet volledig, maar wil slechts laten zien waarom het twee verschillende onderwerpen zijn.

Hiermee wil ik ouderverstoting door jeugdzorg niet bagataliseren. Dit is helaas een groot en veelvoorkomend probleem, wat ik ook zelf heb meegemaakt.

Klik hier: Ouderverstoting en jeugdzorg

No comments:

Post a Comment