Wednesday, April 27, 2016

Ouderverstoting, vanuit het oogpunt van het kind.

Een gebroken relatie, hoeft geen gebroken kind

Hierbij de nieuwe flyer over ouderverstoting, vanuit het standpunt van onze kinderen. Een initiatief van de vzw Gebroken Kind, de Belgische vertegenwoordiging van het Europees initiatief tegen kindermisbruik: "Broken child".
(met dank aan: http://www.likeavirgin.be/)

Verspreid hem zoveels als mogelijk:

Friday, April 22, 2016

Persbericht n.a.v. International PAS Awareness day

Europees initiatief tegen kindermisbruik: ‘misbruik wordt nog al te vaak genegeerd’
Een gebroken relatie hoeft geen gebroken kind – 25 april is werelddag tegen kindervervreemding

60.000. Dat is het aantal kinderen dat in ons land elke dag gebukt gaan onder langdurig kindermisbruik. Fysiek misbruik, maar nog veel vaker emotioneel. En net dat emotioneel misbruik wordt nog veel te weinig opgemerkt stelt Gebroken Kind, de Belgische vertegenwoordiging van het Europees initiatief tegen kindermisbruik.

60.000 kinderen worden door één van beide ouders weggehouden bij de andere ouder. Op al dan niet subtiele wijze worden ze gemanipuleerd tot ze alle contact verbreken. Deze kinderen zijn slachtoffer van ouderverstoting, een ernstige vorm van emotioneel kindermisbruik. Hoewel de gevolgen voor het kind / slachtoffer volledig gelijklopend zijn aan deze van seksueel misbruik, wordt dit onrecht door de omgeving en hulpverleners nog veel te weinig herkend, stelt Gebroken Kind.
Naar aanleiding van de werelddag tegen kindervervreemding op 25 april lanceert de organisatie haar campagne ‘Een gebroken relatie hoeft geen gebroken kind’. Hiermee wil het in de eerste plaats ouders bewust maken dat een kind een volwaardige relatie met beide ouders nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Maar ook de omgeving dient te worden geresponsabiliseerd: ‘telkens ik iets lees over een alleenstaande moeder of vader vraag ik me af – en wat met de andere ouder? Wil die echt geen rol spelen in de opvoeding of krijgt hij of zij gewoon de kans niet’ zegt Tom, wiens kind zelf slachtoffer is. ‘Verbazend vaak blijkt dat deze wel degelijk wil betrokken worden bij de opvoeding, maar dat de zorgouder dit praktisch onmogelijk heeft gemaakt, meestal in combinatie met valse beschuldigingen van incest en hiermee handig gebruikmakend van het gerechtssysteem. Als dit het geval is, is er dus sprake van emotionele kindermishandeling door de ouder waarbij de kineren verblijven. En dat is niét OK. Een kind dat in deze situatie opgroeit krijgt op latere leeftijd exact dezelfde problemen als incestslachtoffers, van depressies over druggebruik tot zelfmoord. Toch laat onze maatschappij deze kinderen over aan hun lot. De hulpverleners zijn ziende blind voor het onrecht dat zich voor hun gezicht afspeelt. Dit kunnen we niet langer aanvaarden. Dit is een groter maatschappelijk probleem als het volledige pedofilieschandaal binnen de Kerk! In 2016 kunnen we niet langer wegkijken.’Didi was zelf als kind slachtoffer. “Van mijn achtste had ik geen enkel contact met mijn vader. Mijn moeder vertelde me dat hij slecht was, en meestal in de gevangenis zat. Als kind was ik bang van hem. Pas twee jaar geleden ontdekte ik de waarheid: dit waren allemaal leugens en mijn vader heeft echt alles gedaan om mij te kunnen zien. Sindsdien zie ik hem regelmatig, maar mijn eigen moeder heeft mijn leven verwoest. Het ergste vind ik dat haar familie en vrienden hieraan meewerkten. Als mijn vader ons trachtte te bezoeken, deed een vriendin de deur open om te zeggen dat we er niet waren. Waarom deed zij dat? Ze had mij kunnen helpen, maar ze deed niets. In tegendeel, ze werkte mee aan het misbruik dat mijn leven verwoestte.”

De aktie van Gebroken Kind past in het Europese initiatief tegen Kindermisbruik, Broken Child en loopt over zes maanden vanaf maandag. Via informatie en educatie wil de organisatie, die intussen zowel in Nederland, België als Frankrijk actief is, iedereen ervan bewust maken dat kindermisbruik in elke vorm onaanvaardbaar is.

Contact:

info@gebrokenkind.be
Tom Janssen, +32/477.93.15.02

Monday, April 18, 2016

Bedankt voor jullie talrijke opkomst: Oostakker - 17/04


Bedankt voor jullie talrijke opkomst en deelname afgelopen zondag in Oostakker. Eerstdaags zal ik hier ook mijn presentatie met jullie delen.

Indien jullie nog vragen hebben, mogen jullie mij altijd contacteren via:
tjanssen.tom@gmail.com of tom.janssen@jato.be

PATHOGEEN GESTOORDE OUDERS HOUDEN DE RECHTBANK VOOR DE GEK,

De meeste ouders hebben geen tussenkomst van de rechter nodig om beslissingen te nemen die in het belang van de kinderen zijn. Echter, wanneer één ouder een andere agenda heeft, zoals:  "winnen", "betaald zetten" of een narcistische achtergrond zullen de ouders naar grote waarschijnlijkheid eindigen in de rechtszaal.
Dit is de reden waarom familie rechtbanken zijn uitgegroeid tot de “rustplaats” voor hoge conflict persoonlijkheden met inbegrip van personen met narcistische- en / of borderline gedrag. 
Ouders die vaste patronen van narcistisch- / borderline gedrag vertonen zijn zeer beledigend en veroorzaken ernstige psychische schade aan hun kinderen door hen de toegang tot de andere ouder te weigeren. Ze houden consequent rechters voor de gek bij het maken van de slechtst mogelijke beslissingen. 
Ouders met narcistische persoonlijkheidsstoornis of neigingen hiertoe zijn zeer bedreven in het manipuleren van de rechters en magistraten van de familie rechtbank en het versterken van verkeerde aannames door therapeuten en hulpverleners. 


Lees hier het volledige artikel:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiETnVvQ2JHSnFHWjQ/view?usp=sharing:

Tuesday, April 12, 2016

Verborgen incest

Emotionele verborgen incest komt voor wanneer een kind emotioneel wordt bewerkt om te geloven dat ze een emotionele behoefte aan één van hun ouders dienen te vervullen. Specifiek wordt het kind gebruikt om te voldoen aan de emoties van de ene ouder wat de partner / echtgenoot heeft nagelaten te doen. Ze zijn wat psychologen 'emotionele lovers" hebben genoemd.

Lees hier het volledige artikel:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiETnVvQ2JHSnFHWjQ/view?usp=sharing:

Saturday, April 9, 2016

Exit "Huis van Hereniging"

Dag verstoten ouder, dag sympathisant.

Onlangs heb ik beslist om me terug te trekken uit de "raad van bestuur" van het Huis van Hereniging, hierop heb ik ondertussen al heel wat reacties gekregen.

Echter, wil dit niet zeggen dat ik de strijd en inzet staak tegen ouderverstoting, integendeel.
De komende weken en maanden ga ik me samen met anderen verder inzetten om ouderverstoting en het welzijn van ouder en kind op de agenda te zetten, om bijeenkomsten te organiseren en om de problematiek onder de aandacht te brengen van hulpverleners, media en justitie.

Vandaag stel ik vast, dat dit niet anders kan dan mits er "verantwoordelijken" verwijten in mijn richting uiten. Hier doe ik bewust niet aan mee, omdat onze problematiek enkel op te lossen valt met veel positieve aandacht, dit heeft het verleden al meermaals bewezen. Ouderverstoting is op zich al iets wat zich steeds in de negativiteit afspeelt van een (v)echtscheiding en waar extreme vormen van negativiteit en conflicten aan bod komen.

Mag ik jullie alvast bedanken voor julie steun en inzet om ouderverstoting uit de taboesfeer te halen en mag ik jullie aanmoedigen om dit in de toekomst ook samen met HvH te blijven doen!


Groetjes,

E-mail: Tom Janssen
PAS - ervaringsdeskundige
"Enkel samen maken we het verschil"

Thursday, April 7, 2016

Hoe zie jij je begrafenis voor je?

Gisteren ben ik naar de begrafenis gegaan van een jongeman (23 jaar) die de leukemie niet heeft kunnen overwinnen. Nou ken ik deze jongeman niet persoonlijk, maar wel zijn moeder. Voor haar wilde ik er zijn.
Zeker gezien het feit dat deze moeder haar zoon niet heeft mogen steunen tijdens zijn ziekbed/lijdensweg. Ze is actief weggehouden door de vader, haar 3 andere kinderen en een groep mensen die zich voor hun karretje hebben laten spannen, waaronder zelfs haar moeder.

Lees hier het volledige artikel: Hoe zie jij je begrafenis voor je?
Bron: Annemarie van Mackelenbergh