Friday, April 22, 2016

Persbericht n.a.v. International PAS Awareness day

Europees initiatief tegen kindermisbruik: ‘misbruik wordt nog al te vaak genegeerd’
Een gebroken relatie hoeft geen gebroken kind – 25 april is werelddag tegen kindervervreemding

60.000. Dat is het aantal kinderen dat in ons land elke dag gebukt gaan onder langdurig kindermisbruik. Fysiek misbruik, maar nog veel vaker emotioneel. En net dat emotioneel misbruik wordt nog veel te weinig opgemerkt stelt Gebroken Kind, de Belgische vertegenwoordiging van het Europees initiatief tegen kindermisbruik.

60.000 kinderen worden door één van beide ouders weggehouden bij de andere ouder. Op al dan niet subtiele wijze worden ze gemanipuleerd tot ze alle contact verbreken. Deze kinderen zijn slachtoffer van ouderverstoting, een ernstige vorm van emotioneel kindermisbruik. Hoewel de gevolgen voor het kind / slachtoffer volledig gelijklopend zijn aan deze van seksueel misbruik, wordt dit onrecht door de omgeving en hulpverleners nog veel te weinig herkend, stelt Gebroken Kind.
Naar aanleiding van de werelddag tegen kindervervreemding op 25 april lanceert de organisatie haar campagne ‘Een gebroken relatie hoeft geen gebroken kind’. Hiermee wil het in de eerste plaats ouders bewust maken dat een kind een volwaardige relatie met beide ouders nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Maar ook de omgeving dient te worden geresponsabiliseerd: ‘telkens ik iets lees over een alleenstaande moeder of vader vraag ik me af – en wat met de andere ouder? Wil die echt geen rol spelen in de opvoeding of krijgt hij of zij gewoon de kans niet’ zegt Tom, wiens kind zelf slachtoffer is. ‘Verbazend vaak blijkt dat deze wel degelijk wil betrokken worden bij de opvoeding, maar dat de zorgouder dit praktisch onmogelijk heeft gemaakt, meestal in combinatie met valse beschuldigingen van incest en hiermee handig gebruikmakend van het gerechtssysteem. Als dit het geval is, is er dus sprake van emotionele kindermishandeling door de ouder waarbij de kineren verblijven. En dat is niét OK. Een kind dat in deze situatie opgroeit krijgt op latere leeftijd exact dezelfde problemen als incestslachtoffers, van depressies over druggebruik tot zelfmoord. Toch laat onze maatschappij deze kinderen over aan hun lot. De hulpverleners zijn ziende blind voor het onrecht dat zich voor hun gezicht afspeelt. Dit kunnen we niet langer aanvaarden. Dit is een groter maatschappelijk probleem als het volledige pedofilieschandaal binnen de Kerk! In 2016 kunnen we niet langer wegkijken.’Didi was zelf als kind slachtoffer. “Van mijn achtste had ik geen enkel contact met mijn vader. Mijn moeder vertelde me dat hij slecht was, en meestal in de gevangenis zat. Als kind was ik bang van hem. Pas twee jaar geleden ontdekte ik de waarheid: dit waren allemaal leugens en mijn vader heeft echt alles gedaan om mij te kunnen zien. Sindsdien zie ik hem regelmatig, maar mijn eigen moeder heeft mijn leven verwoest. Het ergste vind ik dat haar familie en vrienden hieraan meewerkten. Als mijn vader ons trachtte te bezoeken, deed een vriendin de deur open om te zeggen dat we er niet waren. Waarom deed zij dat? Ze had mij kunnen helpen, maar ze deed niets. In tegendeel, ze werkte mee aan het misbruik dat mijn leven verwoestte.”

De aktie van Gebroken Kind past in het Europese initiatief tegen Kindermisbruik, Broken Child en loopt over zes maanden vanaf maandag. Via informatie en educatie wil de organisatie, die intussen zowel in Nederland, België als Frankrijk actief is, iedereen ervan bewust maken dat kindermisbruik in elke vorm onaanvaardbaar is.

Contact:

info@gebrokenkind.be
Tom Janssen, +32/477.93.15.02

1 comment:

  1. Goed streven om 'ouderverstoting'onder de aandacht te brengen. Hoewel ik hier niet als verstoten vader bij betrokken ben, maar als geboycotte moeder, vind ik de vergelijking met het pedofilieschandaal weerzinwekkend. Ouderverstoting is door het effect op betrokken kind (-eren) en afgeserveerde ouders op zich al verschrikkelijk genoeg.

    ReplyDelete