Saturday, April 9, 2016

Exit "Huis van Hereniging"

Dag verstoten ouder, dag sympathisant.

Onlangs heb ik beslist om me terug te trekken uit de "raad van bestuur" van het Huis van Hereniging, hierop heb ik ondertussen al heel wat reacties gekregen.

Echter, wil dit niet zeggen dat ik de strijd en inzet staak tegen ouderverstoting, integendeel.
De komende weken en maanden ga ik me samen met anderen verder inzetten om ouderverstoting en het welzijn van ouder en kind op de agenda te zetten, om bijeenkomsten te organiseren en om de problematiek onder de aandacht te brengen van hulpverleners, media en justitie.

Vandaag stel ik vast, dat dit niet anders kan dan mits er "verantwoordelijken" verwijten in mijn richting uiten. Hier doe ik bewust niet aan mee, omdat onze problematiek enkel op te lossen valt met veel positieve aandacht, dit heeft het verleden al meermaals bewezen. Ouderverstoting is op zich al iets wat zich steeds in de negativiteit afspeelt van een (v)echtscheiding en waar extreme vormen van negativiteit en conflicten aan bod komen.

Mag ik jullie alvast bedanken voor julie steun en inzet om ouderverstoting uit de taboesfeer te halen en mag ik jullie aanmoedigen om dit in de toekomst ook samen met HvH te blijven doen!


Groetjes,

E-mail: Tom Janssen
PAS - ervaringsdeskundige
"Enkel samen maken we het verschil"