Tuesday, May 22, 2018

N-VA wil grootouders meer kansen bieden in omgangsregeling met kinderen

Bron: N-VA

Zonet is in de Kamercommissie Justitie een wetsvoorstel van Goedele Uyttersprot unaniem goedgekeurd dat het omgangsrecht van grootouders nog meer wil verankeren in het Burgerlijk Wetboek. De familierechtbank zal het omgangsrecht enkel nog kunnen weigeren als de toekenning ingaat tegen het belang van het kleinkind.


“Grootouders kunnen erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kleinkind. Bovendien zijn zij vaak een stabiele factor in het leven van het kind als dat door een scheiding of overlijden overhoop gehaald wordt”, stelt Uyttersprot. Grootouders hebben een principieel omgangsrecht met hun kleinkinderen en kunnen hiervan de uitvoering vragen bij de familierechtbank. Toch is het dan nog niet altijd zeker dat zij dat omgangsrecht ook effectief krijgen.


“Uiteraard staat het belang van het kind voorop. Er zijn situaties waarin dat belang in het gedrang kan komen door een omgangsrecht toe te kennen. Maar in de andere gevallen zou men de band tussen kleinkind en grootouders moeten kunnen behouden”, zegt Uyttersprot. Het wetsvoorstel wil sneller ingrijpen - om escalatie van het conflict te vermijden - door op de inleidingszitting door te verwijzen naar bemiddeling. Het is noodzakelijk dit in een wet vast te leggen om rechtszekerheid te waarborgen en de regionale verschillen in rechtspraak weg te werken

Binnenkort lees je hier wat er in deze wettekst staat.


Tuesday, May 15, 2018

Goedele Uyttersprot (N-VA): vraag aan minister van Justitie: Koen Geens

03.01 Goedele Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op 24 april 2018 wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de problematiek van oudervervreemding en - verstoting. Verschillende ouders die in deze situatie zitten, schreven u naar aanleiding van die dag een open brief. Door de niet-naleving van het omgangsrecht en de bewuste of onbewuste manipulatie, verliezen duizenden kinderen na een scheiding het contact met een van de ouders. Soms is het terecht dat een kind een van de ouders niet meer wil zien, bijvoorbeeld na familiaal geweld. Maar vaak willen kinderen een ouder niet meer zien en dat zonder gegronde redenen. Het recht van kinderen om contact te onderhouden met beide ouders wordt hiermee onderuit gehaald.

Lees hier het ganse document:Belgische ouders: medewerking gevraagd - reportage

Voor een Vlaams mediahuis ben ik op zoek naar ouders, welke reeds geruime tijd geen contact meer hebben met hun meerderjarige kinderen.
Het mediahuis wil graag deze ouders trachten op een voorzichtige manier te herenigen met hun kind(eren).

Wil jij graag deelnemen, contacteer mij dan via: ouderverstoting@jato.beThursday, May 10, 2018

Scheiden zonder schade - kan dit ook in België?

Uit het uitvoeringsprogramma: "Scheiden zonder schade":
Bron: Scheiden zonder schade

Verkenning wetgeving
Bij enkele specifieke onderwerpen beveelt Rouvoet aan om de wenselijkheid van
nieuwe wetgeving te verkennen. Die verkenningen voeren wij uit.
Dat geldt voor:
  • de eis dat beide ouders toestemming moeten geven voor therapieën of interventies;
  • en de mogelijke verplichte therapie voor een individuele ouder bij psychiatrische problematiek.
Voor een andere voorgestelde verkenning, namelijk naar de mogelijkheid van het strafbaar stellen van het frustreren van omgangsregelingen, geldt dat die in feite al is uitgevoerd. Het frustreren van omgangsregelingen kan namelijk leiden tot strafbare onttrekking aan wettig gezag (artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht). Het nieuwe strafvorderingsbeleid van het openbaar ministerie houdt in dat bewust dwarsbomen van de omgangsregeling aanleiding kan zijn voor vervolging. 
Dit is opgenomen in de richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag, die op 15 maart jongstleden in werking is getreden.

Kunnen we dit in Belgie niet overnemen?Friday, May 4, 2018

Gevolgen van ouderverstoting

Bron: Jasmijn Couwenberg

Gevolgen van ouderverstoting en familieverstoting op volwassen leeftijd

Ouderverstoting vernietigt een kind al voor het leven, laat staan familieverstoting. Leven zonder familie is niet alleen onprettig en eenzaam, het is ook gevaarlijk, omdat je niemand hebt om op terug te vallen. In dit artikel zet ik een aantal gevolgen uiteen van ouderverstoting/familieverstoting.

Tuesday, May 1, 2018


Ook in de US weet justitie geen raad - noodzaak tot specifieke opleiding

Courts may have created accidental bigamists by wrongly applying divorce rules

Andrew Newbury, a partner with Hall Brown Family Law, said the mistakes could be down to a lack of resources. "In recent years, there has been a succession of court closures, meaning that there are fewer courts now available to deal with family law matters and each, as a result, appears to be handling a far greater volume of cases.