Wednesday, January 30, 2019

Hoe het er in het land van "ouderverstoting" echt aan toe gaat....

Gisteren plaatste ik een oproep om woordvoerders in Nederland.... wie O wie zou zich hiervoor willen opgeven... En dan kom je al snel in contact met... "de concurrentie", met Nederlanders die beweren alle kennis te hebben....

Herkennen jullie onderstaand gedrag? Herkennen jullie de ondertoon?
Gaan jullie ogen open?
Zijn jullie nog verbaast waarom niemand met deze persoon aan dezelfde tafel wil gaan zitten???


Bedankt aan die ouders en ervaringsdeskundige, die wel op een constructieve manier willen samenwerken. TOP!

Monday, January 28, 2019

Oproep: Nederland - woordvoerder gezocht

Ik werd eerder vandaag gecontacteerd door iemand uit Nederland die op haar beurt in contact staat vanuit het platform Scheiden zonder Schade met het Nederlands JeugdInstituut (NJI).

Men wil daar graag met enkele woordvoerders overleg plegen rondom de richtlijnen die men wenst te herzien.

Wie uit Nederland, wil en kan zich vrijmaken om hierbij op een constructieve manier deel te nemen?

Graag jullie gegevens bezorgen via onderstaand formulier. Ik bezorg het vervolgens aan de juiste contactpersoon binnen het platform Scheiden zonder Schade.

Wednesday, January 23, 2019

Intimate Partner Violence of ook wel huiselijk geweld....

Bron: Craig Childress

De professionele term voor huiselijk geweld is Intimate Partner Violence (IPV).

De reden dat u 'verstoten ouders' wordt genoemd, is omdat u wordt 'gericht' op emotionele mishandeling door uw intieme ex-partner; emotioneel geweld. Je ex gebruikt het kind als een wapen uit wraak en vergelding tegen jou voor de scheiding.

Dat wist je al. Dat heb je altijd geweten.

Narcissistic-Borderline Parent: "Hoe durf je van mij te scheiden, ik zal het je laten zien. Je zult spijt hebben dat je van me scheidt. Ik zal je kind van je wegnemen Ik zal de liefdevolle band die je had met je geliefde kind vernietigen Het spijt me dat je van me gescheiden bent. Ik zal je ervoor laten lijden. '

Intimate Partner Violence (IPV), emotioneel misbruik van de ex-partner na scheiding, waarbij het kind als wapen wordt gebruikt.

De kinderen worden gebruikt door een narcistische / (borderline) echtgeno (o) t (e) -ouder om emotioneel de andere echtgeno (o) t (e) en ouder te misbruiken voor de echtscheiding.

Deze pathologie is een vorm van intiem partnergeweld (IPV) met betrekking tot emotionele mishandeling en traumatisering (complex trauma, traumatisch verdriet) van de beoogde ouder door een narcistische / (borderline) persoonlijkheid van de ex-partner.

En de forensische psychologie werkt samen met en is medeplichtig aan huiselijk geweld (IPV) en misbruik van de ouders die het doelwit zijn.

Mijn aanbeveling aan verstoten ouders is om tenminste zes maanden trauma-geïnformeerde behandeling te zoeken voor je PTSS (complex trauma, traumatisch verdriet). Ik raad u aan om deze therapie te zoeken bij een IPV-deskundige op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Alle rapporten over psychische gezondheid rondom uw familie, door therapeuten en beoordelaars, moeten een speciale sectie bevatten om de mogelijkheid te onderzoeken van IPV-factoren die betrokken zijn bij de verstotende ouder door het kind te gebruiken als een wapen van macht, controle, overheersing en emotioneel misbruik gericht tegen de beoogde ouder (gericht op IPV).

Hoe werd telkens het potentieel voor IPV-gerichtheid op de verstoten ouder beoordeeld? Wat waren de bevindingen en conclusies? Dit moet worden gedocumenteerd in alle rapporten over psychische gezondheid rondom complexe echtscheidingen.

Hoe werd het potentieel voor mogelijk intiem partnergeweld (IPV) van de verstotende ouder ten opzichte van de verstoten ouder, met behulp van de kinderen als wapens voor emotioneel misbruik, beoordeeld? Wat waren de bevindingen en conclusies?

Alle gevallen. Hoe werd IPV beoordeeld? (emotioneel misbruik van de ex-echtgenoot die het kind gebruikt als wapen van wraak en vergelding voor de scheiding)

Wat waren de bevindingen en conclusies?

Als u een betrokken beroepsbeoefenaar in de geestelijke gezondheidszorg bent en NIET hebt geëvalueerd voor IPV ten opzichte van de verstotende ouder die het kind gebruikt als het wapen van wraak en vergelding voor de scheiding ... waarom niet?

Volgens mij als klinisch psycholoog is het nalaten om zelfs maar een tekortkoming te beoordelen, de plicht van de professional om te beschermen - de plicht om het beoogde ouderlachtoffer tegen IPV te beschermen.

Heb je beoordeeld? Nee? Hoe weet je dat dan?

IPV - Intiem partnergeweld - het emotionele misbruik van de verstoten ouder door de ex-partner als vergelding en wraak voor de scheiding, waarbij het kind als wapen wordt gebruikt.

We zijn klaar met het accepteren van het emotionele misbruik van doelgerichte ouders, en we zijn klaar met het accepteren van psychologisch misbruik van kinderen. hulpverleners en -professionals moeten hun werk doen.

Monday, January 21, 2019

100.000 bezoekers in net geen 4,5 jaar.... Bedankt!


Aan allen die al ooit een bezoek brachten aan mijn blog. Bedankt!!!!

Ouderverstoting is en blijft pyschologische kindermishandeling. Toen het mijzelf in Oktober 2014 overkwam, wist ik niet wat het was. Ik had er zelfs nog nooit over gehoord.

Al snel werd het duidelijk dat dit een ernstig en maatschappelijk probleem was, waarover veel te weinig kennis was in Belgie, in de ons omliggende landen en in de rest van de wereld.

Iets meer dan 4j verder, is de dynamiek, de problematiek en de gevolgen hiervan voor mij zeer duidelijk. Ondertussen heb ik al zo'n 280 ouders gesproken, individueel begeleid of ontmoet in een van de informatiesessies die ik heb gegeven.

Ouderverstoting heeft een ontzettend grote impact op onze kinderen, maar ook op de verstoten ouders. Het is en blijft een emotioneel trauma voor onze kinderen en ook voor onze ouders die er vaak emotioneel aan kapot gaan. Nog steeds, anno 2019 is de aandacht die het krijgt vanuit de politiek, vanuit justitie en in het bijzonder vanuit de hulpverlening onvoldoende. 

Ook de komende jaren zullen we blijven ijveren om hierin verandering te brengen. Stilstaan is namelijk achteruit gaan. Wie mij ECHT kent, die weet dat ik dat niet doe met spandoeken of op de baricade, maar door met mensen SAMEN aan tafel te gaan zitten.

De afgelopen jaren waren niet altijd even makkelijk. Vaak krijg je de wind vanvoor, maar zoals ik al schrijf, we blijven doorgaan. 
#Enkelsamenmakenwehetverschil

Bedankt voor jullie bezoek. :-)

Een boek van Ludo Driesen


Bestel hier

Thursday, January 17, 2019

Parental Alienation is psychologische kindermishandeling

Parental Alienation as Child Abuse and Family Violence

Two new articles- "Parental Alienating Behaviors: An Unacknowledged Form of Family Violence" (Harman, Kruk, & Hines, 2018), appearing in Psychological Bulletin, and "Parental Alienation as a Form of Emotional Child Abuse: Current State of Knowledge and Future Directions for Research" (Kruk, 2018), appearing in the Family Science Review-have sought to shed light on the latest research pertaining to parental alienation as child abuse and family violence, and as a form of human emotional aggression.

Tuesday, January 15, 2019

Ouderverstoting in Nederland (Arnhem)

Annette houdt zich in haar eigen vrijgevestigde praktijk in Assen bezig met mensen die in een zogenaamde "vechtscheiding" verwikkeld zijn. Na talrijke gesprekken durft ze inmiddels wel te stellen dat een gezags- en zorgregelingsgeschil met een narcistische partner geen "vechtscheiding" is.
Het cliché "waar twee vechten hebben twee schuld" gaat hier namelijk niet op. Wat is er dan wel aan de hand? De narcistische ouder zet de kinderen in als wapen om er de andere ouder mee te treffen waar het meest pijn doet, namelijk in zijn(haar) liefde voor de kinderen. Oudervervreemding is een verstoring die alleen en exclusief ontstaat in een dispuut om het gezag en de zorg over een kind. Meestal gaat het om de vader en de moeder, soms om de grootouders, maar altijd is er sprake van het systematisch hersenspoelen van het kind, een karaktermoord op de ene ouder door de andere ouder. Als gevolg daarvan, en dit is erg belangrijk, gaat het kind de beschermende ouder verstoten.
Is de narcistische ouder dan zo gewetenloos? Jazeker. Een narcistische ouder heeft geen geweten. De andere ouder wordt niet als liefdevolle ouder gezien, maar als de vijand die gestraft moet worden. Een narcistische ouder gaat de psychologische strijd aan en stopt niet eerder voordat volledige controle over de kinderen is bereikt. De beschermende ouder wordt zonder blikken of blozen gediskwalificeerd en weggezet als gestoord. Jeugdbeschermers en advocaten worden gemanipuleerd en doorzien het niet.
Rechters baseren hun oordeel op de rapporten van jeugdbeschermers en het pleidooi van advocaten. In de meeste gevallen willen familierechters dat beide ouders een mediationtraject volgen of een traject met als doel het verbeteren van de communicatie. Deze rechters hebben niet in de gaten dat de beschermende ouder al heel wat psychisch geweld achter de rug heeft en dat mediation of een communicatietraject extra traumatiserend werkt. Het heeft geen zin een beroep te doen op redelijkheid wanneer een stoornis er juist in bestaat dat iemand geen redelijkheid kent.


Monday, January 14, 2019

Echtscheidingen in Belgie daalde in 2017


Het aantal echtscheidingen daalt in Belgie. In 2017 werden er 23.059 echtscheidingen. Een onderzoek uit 2003 haalde aan dat gemiddeld 6% van de ouders betrokken geraakt bij ouderverstoting. Dit betekend concreet dat er meer dan 1300 ouders per jaar bijkomen, die geconfronteerd worden met ouderverstoting.

Daarnaast heb je ook die koppels die uit elkaar gaan, zonder dat ze gehuwd zijn en dus buiten deze statistiek vallen.


Echtscheidingen | Statbel

In het geval van echtscheidingen kunnen door het gebruik van het RR die echtscheidingen geïdentificeerd worden die een eind maken aan een huwelijk dat werd voltrokken in het buitenland. Die huwelijken worden voor de overgrote meerderheid opgetekend in Brussel-Hoofdstad.

Friday, January 11, 2019

Amy Baker over Parental Alienation


Amy Baker maakt ook deel uit van de Parental Alienation Study Group, een internationale organisatie waar ook ik lid van ben. Later dit jaar zal PASG opnieuw, net zoals de voorbije 2 jaar een conferentie organiseren. Dit jaar, normaal gezien opnieuw op Amerikaanse bodem.

Monday, January 7, 2019

Het verhaal achter ouderverstoting

Ouderverstoting: het overkwam Manou (47) na haar echtscheiding

Manou (47) en haar ex-man gingen zes jaar geleden uit elkaar. Ze had destijds nooit kunnen vermoeden dat het zou leiden tot een breuk tussen haar en haar zoon (15). Aan ons vertelt zij haar verhaal, waar ook haar dochtertje (10) bij betrokken is.

Wednesday, January 2, 2019

Waarom kinderen niet openstaan voor het verhaal van de verstoten ouder

Ook in 2019 gaan we onverminderd op zoek naar nieuws en artikels rondom ouderverstoting. Omdat het belangrijk is voor ons, als verstoten ouders, maar ook voor de hulpverleners, therapeuten, onderwijzers, politiekers om een goed beeld te krijgen welke drama's er zich afspelen in onze maatschappij.

Ouderverstoting is en blijft psychologische kindermishandeling


Waarom kinderen niet openstaan voor het verhaal van de verstoten ouder

Kinderen die na een scheiding een ouder verstoten zijn gaan geloven dat alle narigheid, stress en ellende in hun leven door die ouder wordt veroorzaakt. Dat heeft de 'controlerende' ouder er subtiel ingeprent door alles wat met de andere ouder te maken heeft negatief uit te leggen en hem of haar consequent zwart te maken.

Tuesday, January 1, 2019

Vanaf 2019... een duidelijke wetgeving ivm buitengewone kosten

Minder discussie over kosten van kinderen

Behandelingen door artsen-specialisten en de medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en verzorging die ze voorschrijven. > De kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie en de specifieke behandelingen die eruit voortvloeien. > De medische en paramedische kosten en hulpmiddelen waaronder orthodontie, logopedie, oftalmologie, psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en apparaten, met name de aankoop van een bril, een beugel, contactlenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten en een rolstoel.