Tuesday, June 27, 2017

Er beweegt wat op Europees niveau

HerVerbinden - Europese aandacht voor aanpak parental alienation - EAPAP

HerVerbinden van kinderen met hun beide ouders en familie na of tijdens (vecht)scheiding.

In julie gaat de EAPAP van start: een Europees orgaan onder leiding van Karen Woodall om op Europees niveau de krachten te bundelen.
Zelf ben ik lid van PASG (Parental Alienation Support Group), een wereldwijde organisatie die zich bezighoud met deze problematiek.

Saturday, June 17, 2017

Alle actoren worden betrokken bij ouderverstoting

Though either parent may be targeted, parental alienation is a damaging dynamic for all - Detroit Jewish News

Parental alienation made international headlines in June 2015, when Oakland County Circuit Judge Lisa Gorcyca sent three Jewish children to a juvenile detention facility for refusing to spend time with their father. The Michigan Judicial Tenure Commission found Gorcyca guilty of judicial misconduct because of her actions and behavior in the courtroom that day.

Dit artikel geeft perfect weer wat er op de achtergrond speelt en het feit dat alle actoren betrokken zijn bij ouderverstoting, nl:

  • De verstoten ouder, leeft met het motto: "wat je ook doet, het is nooit goed"en voert hierbij een strijd met de ex-partner. Vermits het hier gaat om een zeer emotionele gebeurtenis, krijgen veel verstoten ouders last van PTSS, Burn-out, enz
  • De verstotende ouder, handelt vanuit een jeugdtrauma in de context van liefde en hechting die opnieuw wordt geactiveerd na de echtscheiding,
  • De kinderen, ondergaan een vorm van psychologische kindermishandeling en worden constant "bewerkt"met leugens die resulteren in een sterke ANGST voor de andere ouder.
Zolang we dus vanuit justitie en/of hulpverlening blijven inzetten op "communicatie" tussen de ouders, zullen er zeer weinig gevallen van ouderverstoting worden opgelost. Voor ernstige gevallen van ouderverstoting zit de oplossing in de individuele begeleiding van alle actoren, waarbij er wordt gewerkt aan enerzijds het ex-partnerschap en anderzijds het blijvend ouderschap.


Friday, June 16, 2017

Voor velen een moeilijk punt: geef jezelf de permissie om te leven - Ryan Thomas

Give Yourself Permission to Live - Ryan Thomas Speaks

Ryan Thomas, Child of Parental Alienation Helping Parents ReconnectVoor vele ouders niet zo eenvoudig. Bij ouderverstoting kom je al te vaak in het "oorlogsgebied" van de andere ouder terecht en dit resulteert al te vaak in een burn-out.

Sunday, June 4, 2017

Waarom is de strijd tegen ouderverstoting zo moeilijk?

Het is nu bijna 2j geleden dat ik in contact kwam met "iets" wat al snel werd bevestigd als een maatschappelijk gegeven, nl: "ouderverstoting".
Vermits ik van bij het begin begreep dat ik vast niet de enige ouder was die met dit probleem te kampen had, werd het al snel mijn doel om me verder te verdiepen in deze vorm van pathogeen ouderschap (cfr. Dr. Psy Craig Childress).

Wat eerst leek op iets wat zeer moeilijk te begrijpen was, werd al snel een structureel, vrij goed omschreven geheel, wat best goed te begrijpen was. De aanleiding, zelfs de onderliggende oorzaak, de gevolgen enz werden mij vrij snel duidelijk.


Maar wat blijkt nu eens te meer: niet enkel ouders zijn het slachtoffer van ouderverstoting, uiteraard zijn ook hun kinderen hiervan het slachtoffer, maar ook onder diegene die zich inzetten om de problematiek aan te kaarten is er een strijd. Hoewel de focus zou moeten liggen op:

  • Hoe brengen we ouderverstoting onder de aandacht van: media, politiek, justitie en hulpverleners,
  • Hoe proberen we een zo goed mogelijk kader te creĆ«ren voor ouders en grootouders betrokken bij ouderverstoting,
  • Hoe zorgen we ervoor dat er onderzoek wordt gevoerd, zodat de ernst van deze problematiek naar voor komt,
  • Hoe vergroten we het bewustzijn en halen we ouderverstoting uit de taboesfeer,
Blijkt vaak dat andere zaken meespelen welke niet getuigen van enig sociaal-maatschappelijk verantwoord engagement, zoals:
  • Vzw's beantwoorden niet aan hun wettelijke verplichtingen,
  • Organisaties vallen uiteen, niet zozeer omdat hun gedachten verschillen, maar meer omdat individuen er eigen agenda's op nahouden,
  • Wanneer mensen hun ontslag geven, waaronder niet alleen mezelf, volgt een lange periode van onbeantwoorde e-mails. Zelfs na meer dan 1 jaar zijn de wettelijke verplichtingen nog altijd niet voldaan, facturen worden niet betaald, enz. Maar elke vorm om dit aan te kaarten wordt al snel afgewimpeld als: "niet professioneel".
Indien we ouderverstoting effectief willen bestrijden zullen we onze eigen agenda's aan de kant moeten schuiven en samenwerken.

Hierbij dan ook een oproep: wenst u echt te werken aan het maatschappelijk probleem ouderverstoting, neem dan vrijblijvend contact op met: tjanssen.tom@gmail.com