Saturday, June 17, 2017

Alle actoren worden betrokken bij ouderverstoting

Though either parent may be targeted, parental alienation is a damaging dynamic for all - Detroit Jewish News

Parental alienation made international headlines in June 2015, when Oakland County Circuit Judge Lisa Gorcyca sent three Jewish children to a juvenile detention facility for refusing to spend time with their father. The Michigan Judicial Tenure Commission found Gorcyca guilty of judicial misconduct because of her actions and behavior in the courtroom that day.

Dit artikel geeft perfect weer wat er op de achtergrond speelt en het feit dat alle actoren betrokken zijn bij ouderverstoting, nl:

  • De verstoten ouder, leeft met het motto: "wat je ook doet, het is nooit goed"en voert hierbij een strijd met de ex-partner. Vermits het hier gaat om een zeer emotionele gebeurtenis, krijgen veel verstoten ouders last van PTSS, Burn-out, enz
  • De verstotende ouder, handelt vanuit een jeugdtrauma in de context van liefde en hechting die opnieuw wordt geactiveerd na de echtscheiding,
  • De kinderen, ondergaan een vorm van psychologische kindermishandeling en worden constant "bewerkt"met leugens die resulteren in een sterke ANGST voor de andere ouder.
Zolang we dus vanuit justitie en/of hulpverlening blijven inzetten op "communicatie" tussen de ouders, zullen er zeer weinig gevallen van ouderverstoting worden opgelost. Voor ernstige gevallen van ouderverstoting zit de oplossing in de individuele begeleiding van alle actoren, waarbij er wordt gewerkt aan enerzijds het ex-partnerschap en anderzijds het blijvend ouderschap.


No comments:

Post a Comment