Tuesday, June 27, 2017

Er beweegt wat op Europees niveau

HerVerbinden - Europese aandacht voor aanpak parental alienation - EAPAP

HerVerbinden van kinderen met hun beide ouders en familie na of tijdens (vecht)scheiding.

In julie gaat de EAPAP van start: een Europees orgaan onder leiding van Karen Woodall om op Europees niveau de krachten te bundelen.
Zelf ben ik lid van PASG (Parental Alienation Support Group), een wereldwijde organisatie die zich bezighoud met deze problematiek.

No comments:

Post a Comment