Friday, September 23, 2016

Brief aan ALLE betrokkenen!!

Rechter, bemiddelaar, advocaat, politieman, jeugdbeschermer, gedragwetenschapper, onderwijzer, arts, kinderarts, maatschappelijk werker, orthopedagoog, wetenschapper, beleidsmaker u bent te goeder trouw....

Het is u niet kwalijk te nemen dat u het spel van de macht niet doorziet, omdat het raakt aan perfectie.

Het doel van hulpverlening zou moeten zijn om voor alle gezinsleden zaken in goede banen te leiden.

Lees hier de volledige brief:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEYjdTeE5lMXZCOUE/view?usp=sharing:
No comments:

Post a Comment