Tuesday, January 23, 2018

Waarom het erkennen van ouderverstoting van levensbelang is

Waarom het erkennen van ouderverstoting van levensbelang is - Mary Sjabbens

Mijn betrokkenheid bij kinderen in een beschadigende situatie is groot. Altijd geweest. Ik hou niet van onrecht en niet van machtsmisbruik. Kindermishandeling heeft beide in zich. De praktijk, maar uiteraard ook mijn opleidingen, hebben me laten zien dat kindermishandeling zich gemakkelijk herhaalt in een volgende generatie. Dit stoppen vind ik van groot belang.

No comments:

Post a Comment