Friday, December 9, 2016

PA Assessment Protocol - Dr. Craig Childress

In bijlage het Assessment Protocol zoals opgesteld door Dr. Psy Craig Childress.
Terwijl we in Belgie nog leven in een cognitieve ontkennigsfase. cfr. het laatste artikel in "Psychologies" magazine, waarbij onze Belgische professionele hulpverleners graag het woord ouderverstoting willen verbannen en vervangen door "contactbreuk" is men gelukkig in andere werelddelen al een stuk verder.

Lees hier het volledige artikel:
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEblNXMjh3V3Bsems/view?usp=sharing:

De komende weken zal ik trachten om het te vertalen naar het nederlands.


No comments:

Post a Comment