Wednesday, June 22, 2016

Bron: Ghislain Duchateau: GOUDI

De kern van de problematiek ligt in eerste instantie bij onverstandige ouders die met grote rancune van elkaar scheiden en daarin de kinderen mee trekken. In tweede instantie ligt de kern daarvan ook in de enorme rechtsonzekerheid die ontstaat door het in gebreke blijven van het justitieel apparaat. De staande magistratuur seponeert op enorm grote schaal de klachten weigering omgangsrecht. De zittende magistratuur bekommert zich evenmin om de correcte uitvoering van de vonnissen die magistraten uitspreken.


No comments:

Post a Comment