Tuesday, December 1, 2015

Ouderverstoting? Niet respecteren van verblijfsregeling is gewelddaad.

Eric De Corte, Erkend bemiddelaar en echtscheidings consulent, schreef onderstaand bericht op zijn blog naar aanleiding van de recentelijke mededeling door het ministerie van Justitie in Belgie:

"Ouderverstoting: reeds eerder schreef ik hierover. Het kabinet van Justitie heeft in dit verband recent een belangrijke mededeling gedaan: het niet respecteren van een verblijfsregeling, en dus het niet meegeven van een kind aan de andere ouder, wordt gelijkgesteld met het begrip ‘partnergeweld’. Dit betekent dat het niet naleven van de verblijfsregeling als een misdrijf wordt gecatalogeerd en dus als een gewelddaad."

Huis van Hereniging vzw

Onrechtstreeks via Bemiddeling vzw  bereikte ons het nieuws van de verenging “Het Huis van Hereniging vzw Vlaanderen”: Het Belgisch Kabinet van Justitie maakte deze vereniging een nieuwe visie kenbaar. Een nieuwe visie van de behandeling van het niet naleven van het omgangsrecht met kinderen bij scheiding van ouders.
De mededeling van het kabinet is niet mis te verstaan en klinkt als muziek in de oren van ouders die nu worden geconfronteerd met het niet naleven van het omgangsrecht. Want vergis je niet, er zijn nogal wat ouders die aanlopen tegen onrecht. Of het nu op papier staat of niet, sommige ouders lappen de met vonnis bekrachtigde verblijfsregeling aan hun laars. Met deze nieuwe visie van het Ministerie van Justitie is het best tweemaal nadenken. Want zo luidt de boodschap van het kabinet:

Volledig artikel: Ouderverstoting? Niet respecteren van verblijfsregeling is gewelddaad.

No comments:

Post a Comment