Thursday, December 10, 2015

Informatieplicht van scholen aan de verstoten ouder.

Naar aanleiding van een recente vraag, waarbij de school de toegang ontzegt tot alle informatie voor de verstoten ouder, volgende opmerkingen:

Onderstaande omzendbrief geeft perfect weer hoe scholen zich dienen op te stellen:

Wanneer een school toch niet hun informatieplicht nakomen op eenvoudig verzoek, kan je onderstaand document hiervoor gebruiken:

Extra vragen of behoefte voor een gesprek, contacteer me: tjanssen.tom@gmail.comNo comments:

Post a Comment