Monday, November 23, 2015

** Een mijlpaal **

Goed nieuws van het Kabinet Justitie in Belgie!

Gisteren (ja op een zondag) kregen we antwoord van de kabinetsmedewerker van Min. Geens i.v.m. de aanpak ouderverstoting. Meerbepaald inzake Strafrecht.

"De Minister van justitie heeft zopas de richtlijnen opgenomen in COL 4/2006 die bindend zijn voor alle parketmagistraten herzien. In de nieuwe richtlijnen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ernstige gevolgen die de niet-afgifte van een kind kan hebben. Tegelijk wordt beklemtoond dat het niet-afgeven van een kind een inbreuk vormt op het recht van het kind om persoonlijke relaties te onderhouden met één van zijn ouders.

Voortaan zal het misdrijf van niet-afgifte van een kind onder het begrip ‘partnergeweld’ worden gecatalogeerd. Deze misdrijven zullen dus met dezelfde ernst behandeld worden als de andere gewelddaden, maar waarbij men rekening moet houden met het specifieke karakter ervan. Een automatische link wordt ook voorzien met de jeugdbescherming (melding van ‘minderjarige in verontrustende situatie’)."

Meer info in de loop van volgende week.

No comments:

Post a Comment