Wednesday, October 7, 2015

Jeff Hoeyberghs over ouderverstoting

Ouderverstoting: klaar duidelijk en vooral "direct" geformuleerd door een verstoten ouder.
Ouderverstoting is psychologische kindermishandeling, maar de problematiek ligt wel bij de verstotende ouder!
Bron: Jeff Hoeyberghs


No comments:

Post a Comment