Friday, July 28, 2017

Zogenoemde experten - Dr. Craig Childress


Een citaat uit een bericht van Dr. Psy Craig Childress.

Hierin staat 1 zeer typerende zin, die ik zelf proefondervindelijk reeds had mogen ervaren. 

Men zeg wel eens: "als iets te mooi is om waar te zijn, is het waarschijnlijk ook zo", wees bedachtzaam.

No comments:

Post a Comment