Saturday, July 8, 2017

RTV Oost: Hoe falende instanties gescheiden vaders tot wanhoop drijven

  • Deel 1:


Die mensen die geen kennis en geen inzicht hebben in de problematiek en dynamiek van ouderverstoting zeggen nu: "ah, maar die vaders hebben dat zelf gezocht". 
Ouderverstoting ontstaat namelijk wanneer kinderen kiezen voor 1 ouder en daarbij de andere ouder verstoten, ZONDER GELDIGE reden.  
Er kan pas sprake zijn van een geldige reden als er sprake is van een bewezen strafbaar feit. LET OP: in de ogen van de geliefde ouder zijn er wel 100 redenen waarom kinderen niet meer naar de andere ouder gaan.

HAMVRAAG: als een kind morgen niet meer naar school wil, mag het dan ook zomaar thuisblijven!?


  • Deel 2:

Deze reeks noemt nu wel "Dwaze vaders", maar had net zo goed "Dwaze moeders" kunnen noemen. Hoewel sommigen van oordeel zijn dat vaders meer onderhevig zijn aan ouderverstoting, geloof ik persoonlijk dat het aandeel meer 50/50 bedraagt. Dit laatste voornamelijk omwille van het pathogeen ouderschap wat veroorzaakt wordt door een jeugdtrauma (Dr. Childress).
  • Deel 3:

Ouderverstoting is contra-intuitief en spijtig genoeg zien heel wat "professionals" dit nog steeds niet.

No comments:

Post a Comment