Friday, November 10, 2017

Abe Worenklein - PASG conferentie - Washington DC


Dr. PhD. Abe Worenklein: waarom loopt het wereldwijd mis als het aankomt op het vaststellen van ouderverstoting of Parental Alienation.

Heb jij vragen rond ouderverstoting, aarzel niet: oucerverstoting@jato.be

No comments:

Post a Comment