Wednesday, October 4, 2017

Vechtscheiding? Vijf tips wat je als school kan (en moet!) doen


Vechtscheiding? Vijf tips wat je als school kan (en moet!) doen

Voor kinderen met gescheiden ouders kan het voorjaar een periode zijn met veel pijnlijke momenten. Zo komen ieder jaar kinderen thuis met een vaderdagknutsel, terwijl ze geen contact meer hebben met hun vader. Achtstegroepers zien soms als een berg op tegen de eindmusical: Wie moeten ze aankijken vanaf het podium en naar wie moeten ze na afloop toe lopen?

Gaat jou zoon of dochter naar een school die zich niet houd aan de informatieplicht? Contacteer dan de directie, leg hen op een vriendelijke manier uit dat ze dit verplicht zijn (zowel in Belgie als Nederland), tot jou zoon/dochter de leeftijd van 18j heeft bereikt.
Gaat men hier niet op in, neem dan contact op met: ouderverstoting@jato.be en ik doe het nodige!

No comments:

Post a Comment