Saturday, October 7, 2017

Belgische onderzoeksresultaten nu beschikbaar - KU Leuven
In maart 2016, trok ik samen met Mevr. I. Smekens naar de KU Leuven (Belgiƫ), departement rechtsgeleerdheid, met de vraag om ouderverstoting nader te onderzoeken.
Hier werd positief gevolg aan gegeven en gedurende het academiejaar 2016 - 2017 werd dit een topic voor 3 masterproeven, telkens vanuit een andere hoek, namelijk:


1. Ouderverstoting; middelen voor rechters en hun visie,
2. Ouderverstoting; impact op de verstoten ouders,
3. Ouderverstoting; impact op het welzijn van jongvolwassenen,De resultaten geven duidelijk weer, waar het fout loopt in onze maatschappij als we spreken over ouderverstoting.

Wil u graag de resultaten lezen van dit onderzoek, schrijf je dan nu in en download vervolgens de resultaten.

Download onderzoeksresultaten ouderverstoting in Belgie

* indicates required


Interesse als:
Nieuwsbrief?
Veel leesplezier.


No comments:

Post a Comment