Saturday, September 19, 2015

Resultaten van de enquête

Vandaag beschik ik over het grootste deel van de resultaten van de enquête welke ik begin september heb gehouden. Uiteraard zijn er heel wat antwoorden die ik omwille van privacy niet kan delen met jullie. 

Graag deel ik deze resultaten met jullie, veel plezier.


Enkele algemene opmerkingen:

  • De enquête was online beschikbaar tussen 31/08/2015 en 8/09/2015,
  • Er hebben 104 mensen deze enquête ingevuld,
  • Alle deelnemers vertoefden in de rol van "verstoten" ouder,
De resultaten:


Opmerkelijk hierbij is het aandeel narcisme hierin.Conclusies:

  • Enkele deelnemers hadden achteraf de opmerking dat de enquête veel te suggestief werd opgesteld. Hiermee werd echter rekening gehouden door bij de vraag over mogelijke oorzaken ook de optie "Andere" aan te bieden. De antwoorden die hier werden ingevuld wijzen dan op hun beurt ook weer vaak naar een volgens de verstoten ouder, narcistisch gedrag. 
  • Daarnaast is het duidelijk dat veel deelnemers aan de enquête te maken hebben met een ernstige vorm van ouderverstoting en hun kind of kinderen totaal niet meer zien.
  • Dat verstoten ouders veelal menen dat narcistisch gedrag een rol speelt bij de andere ouder. De wens tot een onderzoek naar het gedrag van ouders en kind dringt zich dan ook op.
  • Dat momenteel ook de advocatuur niet steeds naar tevredenheid handelt in dossiers rond ouderverstoting is niet nieuw, maar wordt bevestigd in de enquête.
  • De gemiddelde tijd tussen de echtscheiding en het tot stand komen van ouderverstoting bedroeg 3 jaar en 4 maand.

No comments:

Post a Comment