Friday, September 11, 2015

12.000 vaders of moeders dienen klacht in omdat ze hun kind niet mogen zien


Bron: Nieuwblad
Vorig jaar dienden 12.045 personen in ons land klacht in bij de politie omdat hun ex-partner verhinderde dat ze hun kind konden ontmoeten. ‘Dat cijfer houdt dan nog niet eens rekening met al die ouders die géén klacht indienen omdat ze ondervonden hebben dat het toch niets uithaalt’, zegt Steunpunt Blijvend Ouderschap.


Het aantal klachten liep vorig jaar weliswaar een heel klein beetje terug (zie tabel) maar het blijft een hoog cijfer. Het probleem is groter in Vlaanderen dan in Wallonië en het allergrootst in de provincie Oost-Vlaanderen, waar iedere week gemiddeld 43 ouders een officiële klacht indienen omdat zij hun kind niet hebben mogen zien of bezoeken van de ex-partner.


‘Deze cijfers zijn slechts het tipje van de ijsberg’, zegt Luc Arron van het Steunpunt Blijvend Ouderschap (SBO). ‘Iedere week ontvangen wij ouders die het niet meer zien zitten om nog maar eens een klacht in te dienen omdat er niets mee gedaan wordt. Ze haken ook af omdat ze het psychologisch en mentaal niet meer aankunnen om met hun partner te vechten of omdat ze het geld niet meer hebben om een advocaat te betalen. Het moet gezegd dat er ook te veel advocaten zijn die hun werk niet goed doen of die aansturen op een procedureslag in plaats van het welbevinden van het kind voor ogen te houden.’
‘Tref tegenwerkende ouders in hun portemonnee’

‘Een klacht indienen kost ook moeite’, zegt Luc Arron. ‘Je bent toch minstens iedere keer twee uren kwijt bij de politie en dan heb je ook politiediensten die je na de zoveelste klacht gewoon wandelen sturen.’

Toch krijgt Luc Arron nog altijd koude rillingen als hij een moegestreden ouder hoort zeggen: ‘Ik geef het op om nog langer mijn bezoekrecht af te dwingen. Ik geef mijn kind rust en hoop dat het later wel zelf naar mij toe zal komen.’

Volgens het SBO ligt het grootste deel van de verantwoordelijkheid voor het probleem bij de rechters. ‘Zij moeten veel sneller ingrijpen’, vindt hij. ‘Na een tweede proces-verbaal zou een rechter beide ouders bij zich moeten roepen en dreigen het kind weg te nemen bij een van de ouders als het omgangsrecht niet meteen wordt gerespecteerd.’

In principe kunnen tegenwerkende ouders een gevangenisstraf krijgen van 8 dagen tot 1 jaar. ‘Maar een gevangenisstraf lost niets op. Integendeel, het is traumatiserend voor het kind. Tref ouders die zich niet houden aan de afgesproken regeling in hun portemonnee en leg hen een dwangsom op.’

Bron: Nieuwblad