Monday, August 31, 2015

Oorzaken van ouderverstoting: enquëte

Wie wil er mij even helpen met het invullen van onderstaande enquête ?

Slechts 15 vragen (5 - 10 min) helpt ons om de achterliggende oorzaak te achterhalen, welke aanleiding kunnen geven tot ouderverstoting.

Enquete ouderverstoting

Hartelijk dank
Tom