Friday, May 13, 2016

Parlementaire vraag: Oudervervreemding of -verstoting - Jo Vandeurzen 18/02/2016

Bron: Vlaams parlement

Oudervervreemding/ouderverstoting ontstaat als een kind zich heel sterk allieert bij één ouder terwijl het afstand neemt van de andere ouder of die zelfs helemaal verstoot. Niet altijd, maar meestal speelt de ouder met wie het kind een sterke band heeft door middel van manipulatie een rol in die verstoting. Niet zelden speelt dat proces zich af in het kader van een (v)echtscheiding.

Oudervervreemding/ouderverstoting wordt door experts bestempeld als kindermishandeling omdat de band tussen het kind en een ouder volledig wordt kapot gemaakt. De kinderen krijgen als volwassenen vaak ernstige psychische problemen. Ze lijden aan verlies van identiteit, grote onzekerheid en onevenwichtigheid en ze hebben moeite met het inschatten van de sociale werkelijkheid. Ook de verstoten ouder lijdt fysiek en psychisch.

Volgens internationaal onderzoek zou de band met de verstoten ouder slechts in 40% van de gevallen weer worden hersteld. Klassieke therapieën hebben maar een beperkt succes.

Volgende vragen werden gesteld:

1. Beschikt de minister over gegevens over de incidentie van oudervervreemding/ouderverstoting?

2. Hoeveel gevallen van oudervervreemding/ouderverstoting werden begeleid door centra voor geestelijke gezondheidszorg in 2013, 2014 en 2015? In hoeveel van deze gevallen slaagden de centra erin de band tussen kind en verstoten ouder te herstellen?

3. Hoeveel gevallen van oudervervreemding/ouderverstoting werden begeleid door centra algemeen welzijnswerk in 2013, 2014 en 2015? In hoeveel van deze gevallen slaagden de centra erin de band tussen kind en verstoten ouder te herstellen?

4. Gebruiken CGG’s en CAW’s specifieke methodieken om de hereniging tussen het kind en de verstoten ouder te bewerkstelligen?

5. Is het Huis van Vereniging de minister bekend? Wordt het huis op enige wijze gesubsidieerd door de minister?

Lees hier het volledige verslag, inclusief de antwoorden::
https://drive.google.com/file/d/0ByvW6-8xaRiEdmN0TTNXNkFjWUk/view?usp=sharing:

No comments:

Post a Comment