Wednesday, May 4, 2016

Enkele uitspraken

"Ouderlijke psychologische controle wordt gedefinieerd als verbale en non-verbaal gedrag dat inbreuk maakt op de jeugd hun emotionele en psychologische autonomie."
(Stone, Buehler en Barber, blz. 57)

"Een belangrijk aspect van geheim interparentaal conflict d.m.v. driehoeksverhouding met kinderen (Minuchin, 1974): Het gaat om actieve werving (hoewel deze activiteit vrij subtiel kan zijn) of impliciete goedkeuring van door het kind ge├»nitieerde betrokkenheid bij geschillen van de ouders. "(Stone, Buehler en Barber, 2002, blz. 56)

"De centrale elementen van psychologische controle zijn het binnendringen in de psychologische wereld en ouderlijke pogingen van het kind om gedachten en gevoelens van het kind te manipuleren door middel van: schuld, schaamte en angst. Psychologische controle onderscheidt zich van gedragscontrole doordat de ouder probeert te beheersen, door het gebruik van kritiek, dominantie, en angst of schuldgevoelens inductie, gedachten en gevoelens in plaats van het gedrag van het kind te ondersteunen. "(Stone, Buehler en Barber, p . 57)

No comments:

Post a Comment