Sunday, May 22, 2016

Feedback bijeenkomsten

De afgelopen maanden organiseerde ik een 4 tal bijeenkomsten rond ouderverstoting, zowel in Belgie  (Boechout, Gent, Brasschaat) als  in Nederland (Lieshout), telkens met veel belangstelling en bezoekers.

Elke keer opnieuw ouders die verlangen naar een oplossing voor het schrijnende probleem "ouderverstoting", een oplossing die er vaak (nog) niet is. Hoewel de oorzaken duidelijk zijn, de patronen steeds terug komen en sommige rechtbanken vonissen uitspreken die hoopvol zijn, blijft het aantal ouders toenemen.

Tijd om even te evalueren en een korte enquete te houden. 

Hieronder enkele resultaten:Zeker een reden om door te gaan met het organiseren van nog meer bijeenkomsten, overlegmomenten, gespreksgroepen en voordrachten.Hou de agenda zeker in het oog.... more to come!

  • Zondag 5 Juni: praatcafĂ© ouderverstoting in Sint-Niklaas, registreren via:
    Gratis registratie
  • Zondag 26 Juni: lezing Jan Storms in Antwerpen, ticket: Klik hier