Thursday, May 10, 2018

Scheiden zonder schade - kan dit ook in België?

Uit het uitvoeringsprogramma: "Scheiden zonder schade":
Bron: Scheiden zonder schade

Verkenning wetgeving
Bij enkele specifieke onderwerpen beveelt Rouvoet aan om de wenselijkheid van
nieuwe wetgeving te verkennen. Die verkenningen voeren wij uit.
Dat geldt voor:
  • de eis dat beide ouders toestemming moeten geven voor therapieën of interventies;
  • en de mogelijke verplichte therapie voor een individuele ouder bij psychiatrische problematiek.
Voor een andere voorgestelde verkenning, namelijk naar de mogelijkheid van het strafbaar stellen van het frustreren van omgangsregelingen, geldt dat die in feite al is uitgevoerd. Het frustreren van omgangsregelingen kan namelijk leiden tot strafbare onttrekking aan wettig gezag (artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht). Het nieuwe strafvorderingsbeleid van het openbaar ministerie houdt in dat bewust dwarsbomen van de omgangsregeling aanleiding kan zijn voor vervolging. 
Dit is opgenomen in de richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag, die op 15 maart jongstleden in werking is getreden.

Kunnen we dit in Belgie niet overnemen?No comments:

Post a Comment