Tuesday, May 15, 2018

Goedele Uyttersprot (N-VA): vraag aan minister van Justitie: Koen Geens

03.01 Goedele Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op 24 april 2018 wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de problematiek van oudervervreemding en - verstoting. Verschillende ouders die in deze situatie zitten, schreven u naar aanleiding van die dag een open brief. Door de niet-naleving van het omgangsrecht en de bewuste of onbewuste manipulatie, verliezen duizenden kinderen na een scheiding het contact met een van de ouders. Soms is het terecht dat een kind een van de ouders niet meer wil zien, bijvoorbeeld na familiaal geweld. Maar vaak willen kinderen een ouder niet meer zien en dat zonder gegronde redenen. Het recht van kinderen om contact te onderhouden met beide ouders wordt hiermee onderuit gehaald.

Lees hier het ganse document:No comments:

Post a Comment