Tuesday, May 22, 2018

N-VA wil grootouders meer kansen bieden in omgangsregeling met kinderen

Bron: N-VA

Zonet is in de Kamercommissie Justitie een wetsvoorstel van Goedele Uyttersprot unaniem goedgekeurd dat het omgangsrecht van grootouders nog meer wil verankeren in het Burgerlijk Wetboek. De familierechtbank zal het omgangsrecht enkel nog kunnen weigeren als de toekenning ingaat tegen het belang van het kleinkind.


“Grootouders kunnen erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kleinkind. Bovendien zijn zij vaak een stabiele factor in het leven van het kind als dat door een scheiding of overlijden overhoop gehaald wordt”, stelt Uyttersprot. Grootouders hebben een principieel omgangsrecht met hun kleinkinderen en kunnen hiervan de uitvoering vragen bij de familierechtbank. Toch is het dan nog niet altijd zeker dat zij dat omgangsrecht ook effectief krijgen.


“Uiteraard staat het belang van het kind voorop. Er zijn situaties waarin dat belang in het gedrang kan komen door een omgangsrecht toe te kennen. Maar in de andere gevallen zou men de band tussen kleinkind en grootouders moeten kunnen behouden”, zegt Uyttersprot. Het wetsvoorstel wil sneller ingrijpen - om escalatie van het conflict te vermijden - door op de inleidingszitting door te verwijzen naar bemiddeling. Het is noodzakelijk dit in een wet vast te leggen om rechtszekerheid te waarborgen en de regionale verschillen in rechtspraak weg te werken

Binnenkort lees je hier wat er in deze wettekst staat.


No comments:

Post a Comment