Friday, July 6, 2018

Tussenstand: Belgie - Nederland: 0-2

Ook al mag Belgie het goed doen in het WK, Nederland heeft een ruime voorsprong als het gaat over ouderverstoting / oudervervreemding / ouderonthechting.

Afgelopen nacht werden er in de Nederlandse 2e kamer 2 moties (33836-27 en 31) gestemd, dit betekend concreet dat:

"het frustreren van een omgangsregeling een ernstige aangelegenheid is met grote gevolgen voor het welzijn van het kind en de andere ouder;

constaterende dat het belang van het kind ook een door de samenleving te beschermen belang is dat adequate bescherming behoeft die onder de huidige civiele procedures niet voldoende wordt gewaarborgd;

overwegende dat het Platform Scheiden zonder Schade stelt dat het van belang is dat er meer erkenning en herkenning van ouderverstoting komt en in overweging geeft het voortdurend frustreren van omgangsregelingen strafbaar te stellen;
constaterende dat het WODC op dit moment onderzoek uitvoert naar het niet nakomen van omgangsregelingen;

verzoekt de regering onmiddellijk na ommekomst van het WODC-onderzoek met voorstellen te komen hoe ouders, beter dan nu, gedwongen kunnen worden zich aan omgangsregelingen te houden, waaronder voor zover nodig en mogelijk aanscherping van het huidige strafrecht en/of actiever gebruik daarvan, waarbij het belang van het kind centraal staat,"

daarnaast:

"Overwegende dat het vaststellen van een omgangsregeling een precaire aangelegenheid is in het scheidingsproces en de omgangsregeling serieuze consequenties heeft voor het welzijn van het kind;

overwegende dat het welzijn van het kind in iedere echtscheidingsprocedure de leidende factor moet zijn;overwegende dat omgangsregelingen maatwerk vereisen;

constaterende dat er in het huidige Burgerlijk Wetboek geen uitgangspunt is opgenomen met betrekking tot de deling van de omgang voor de vaststelling van een omgangsregeling;

verzoekt de regering te onderzoeken of de belangen van kinderen en ouders worden gediend met een mogelijk wettelijk startpunt dat de zorgrechten en zorgplichten gelijk worden verdeeld over beide ouders, waarbij het vervolgens geheel vrij staat aan ouders of waar nodig aan de rechter om te komen tot een andere verdeling,

Beide moties zijn afgelopen nacht door de 2e kamer aanvaard en betekenen naast de eerdere positieve initiatieven die reeds in Nederland werden uitgevoerd, dit een springplank wordt naar nog meer concrete wetgeving in Nederland. 

Waar blijft de Belgische politiek met een stevig beleid / aanpak rond ouderverstoting!?
No comments:

Post a Comment