Thursday, July 5, 2018

NL: Harde aanpak weiger-ouder na scheiding

In Nederland neemt men alvast stappen in de goede richting. Ook in Belgie zouden wij hiervan kunnen leren.  De Nederlandse politiek staat alvast achter een harder aanpak.

Harde aanpak weiger-ouder na scheiding

Dat stelt een Kamermeerderheid die een voorstel van SP, VVD en D66 met die strekking steunt. Het kabinet moet volgens de partijen nog dit jaar met voorstellen komen om deze ouders harder aan te pakken. De Kamer wil dat het strafrecht vaker ingezet wordt, of dat de wet wordt aangepast zodat die strenger is voor de weigeraar.

No comments:

Post a Comment