Monday, November 14, 2016

Kijk niet weg!

Bron: Gevolgenvanvalseaangifte

Van 14 tot en met 20 november is Week tegen Kindermishandeling. Met de online campagne #ikkijknietweg roept de organisatie op om bij een vermoeden van kindermishandeling niet weg te kijken, maar in actie te komen. Een mishandeld kind heeft namelijk maar één persoon nodig om zijn of haar leven voorgoed te veranderen. Dat kun jij zijn!

Vechtende ouders, maken kind geestelijk kapot
Een veel voorkomende vorm van psychische kindermishandeling is ouderverstoting. Het komt voor rondom scheidingen met heftige en langdurige conflicten over zorg, omgang of financiën, ook wel bekend als vechtscheiding. Als een kind een ouder, waarmee het voorheen een goede relatie had, zonder goede reden, na een scheiding ineens niet meer wil zien, is er – hoogst waarschijnlijk – sprake van ouderverstoting. Deze ernstige vorm van kindermishandeling is zeer schadelijk voor (de ontwikkeling van) kinderen. Ze ondervinden vaak de rest van hun leven de ernstige gevolgen, vooral op sociaal, emotioneel en relationeel gebied.

Het kind zelf zal – uit loyaliteit aan de ouders – niet zomaar zeggen of laten merken dat er thuis iets is. Vaak denken ze zelfs dat het normaal is hoe het er bij hen thuis aan toe gaat. Deze kinderen zijn afhankelijk van de buitenwereld om de signalen op te vangen, zodat ze geholpen kunnen worden.

Het gebeurt ook in jouw omgeving!
Door ouderverstoting verliezen duizenden scheidingskinderen per jaar het contact met een van hun ouders. Meestal is dat de vader. Een maatschappelijk probleem van ongekende omvang, dat alleen maar toeneemt en steeds vaker ook moeders treft. Kijk maar eens in je eigen omgeving; iedereen kent wel iemand in een moeizame scheiding waar heftige problemen over zorg en omgang steeds opnieuw oplaaien of waar een van de ouders weinig of geen contact heeft met de kinderen. In dit soort situaties is de kans op ouderverstoting groot!

De overheid doet niets terwijl dit al jaren aan de gang is. Rechters en professionele (jeugd)hulpverleners (h)erkennen ouderverstoting onvoldoende, voornamelijk door onwetendheid en gebrek aan specifieke kennis van deze problematiek.

Hoe herken je de signalen?
In het kader van de campagne #ikkijknietweg vraag ik aandacht voor de signalen van ouderverstoting. Wees alert en kom in actie! Eenmaal bewust van ouderverstoting, dan is wegkijken geen optie meer. Kinderen – en hun ouders – kunnen pas worden geholpen als iemand uit hun omgeving de signalen oppikt en handelt. Familie, vrienden, buren, leerkrachten, sporttrainers, muziekleraren, kortom iedereen die een vermoeden heeft dat ouderverstoting speelt kan wel degelijk iets doen.

Klik hier en lees wat je kunt doen bij (een vermoeden van) ouderverstoting ofwel bij kindermishandeling.

Professionals die vermoeden dat zij te maken hebben met een situatie waar ouderverstoting/kindermishandeling, speelt, zijn verplicht zich te houden aan de Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling. Dreig je als ouder slachtoffer te worden van ouderverstoting of heb je het vermoeden dat er sprake is van ouderverstoting bij een kind of ouder in jouw omgeving, maak de betrokkenen dan attent op deze meldcode!

Het kan iedereen treffen…
Hoe meer mensen zich bewust zijn van ouderverstoting en de schadelijke gevolgen voor kinderen, hoe beter dit enorme maatschappelijke probleem aangepakt kan worden. Deel deze informatie zo breed mogelijk, het kan iedereen treffen…

No comments:

Post a Comment